Blogg

I dessa fall krävs det bygglovsansökningar

6 jun 2018

Är du säker på när man kan behöva söka bygglov? Många känner inte till det otroliga regelverk som omgärdar bygglov. När det kommer till bygglov är det kommunen vars stadsplaneringsnämnd fattar beslut om beviljandet av bygglov. Det är den nämnden och förvaltningens tjänstemän som ansvarar för alla slags bygglov.

Det kan ta sin tid innan man har blivit beviljad bygglov, därför är det bäst att vara ute i god tid, så att inte det är bygglovet som senarelägger starten av ett bygge. Många kan också tycka att det är krångligt att skriva bygglovsansökningar. Man kanske är duktig på att bygga, men inte lika duktig på formuleringar och blankettifyllande. Då kan man faktiskt få hjälp med just den delen.

Frigör tid och energi och låt någon annan sköta byråkratin

Att få någon annan som gör själva den byråkratiska delen av bygglovsansökan kan frigöra tid och energi som hellre kan läggas på annat än den byråkratiska processen. Många känner inte till hur en bygglovsansökan ska se ut eller hur man bör formulera sig, vilka fakta som ska vara med, eller ens för vilka sorters byggande som kräver bygglov.

Känner man sig osäker kan man till och med få hjälp med både själva bygget och bygglovsansökan. Många gånger kan det vara bra att låta erfarna byggfirmor ta hand om bygglovsansökan då de har gjort sådana i tusentals, medan vi konsumeneter endast kanske gör en enda bygglovsansökan under en livstid.

Du kan få göra ROT-avdrag för dessa tjänster

Visste du att man även kan få göra avdrag för en bygglovsansökan? Det är alltid själva arbetskostnaden du kan begära avdrag för när det kommer till både ROT och RUT. Det innebär att du som mest kan få göra ROT-avdrag för 30 procent av arbetskostnaden och upp till 50.000 kronor per år och per person.

Detta måste du få bygglov för

Många känner inte till i vilka fall man behöver ansöka om bygglov. Därför listar vi här i vilka fall man kan komma att behöva ansöka om bygglov:

 • Nybyggnationer
 • Byggande av tillbyggnad osm är större än 15 kvadratmeter
 • Ombyggnation av ett utrymme för annan användning
 • Balkong kan kräva bygglov, liksom vissa vindskupor
 • Renovering av fasad, om man byter färg eller material på fasaden
 • Om man vill ändra någon vägg som är bärande inne i ett hus
 • Vissa sorts murar, staket och om du vill ändra din tomt till ett upplag

I vissa fall, om ditt hus råkar befinna sig inom ett detaljplanerat område i en stad, som Huddinge eller i Botkyrka kan du behöva bygglov i Botkyrka. Är du osäker är det bara att fråga på kommunen där du bor.

Närhet mellan uppdragsgivare och byggarbetare ger större säkerhet

23 maj 2018

Det här med att bygga riktiga byggställningar är något som tydligen inte alla är noga med. Det fuskas allt oftare med säkerheten, trots att det är arbetarna som är den främsta tillgången i ett tjänsteföretag som alla byggföretag faktiskt är. Problemet med säkerheten brukar främst bli lidande ju längre sträckan är mellan uppdragsgivare och entreprenör, som i sin tur anlitar en underleverantör som i sin tur anlitar en underleverantör.

Ju fler led från uppdragsgivare desto mindre säkerhet

Detta märkliga system av uppdrag som går i flera led, leder till att den som i första hand antog uppdraget att få ett arbete utfört, inte längre tycker sig ha ansvaret för säkerheten för dem som i slutändan faktiskt uppför arbetet som uppdraget innebär, nämligen att renovera fasaden eller taket på en fastighet. Inte så sällan kommer den slutliga underleverantören från ett land på Balkan, där arbetarna inte har en susning om vilka rigorösa säkerhetsregler som ska skydda dem som arbetar högt upp i luften på osäkra höjder.

Detta säger lagen om säkra arbetsplatser

Lagen säger att den som vistas högre än 2 meter ovan marken, ska ha byggnadsställningar att arbeta från och ha på hjälm. Byggnadsställningarna ska säkerställa att arbetarna ska kunna forsla byggmaterial på ett säkert sätt, och ska kunna nå de olika nivåerna på huset de arbetar med på för dem säkert sätt.

Allt detta ställer krav på byggnadsställningarna. Dels bör de inte vara för tunga och otympliga att bygga, eller montera ned, dels måste de ju vara så pass säkra och stabila som det krävs av byggnadsställningar. Det får inte ta för lång tid att montera dem och inte heller att ta ner dem. De säkraste byggnadsställningar är enkla men byggda i ett stabilt material som ger maximal säkerhet.

Detta bör du kräva i och med byggställningarna

Det krävs att man kan få de slags byggställningar som ger maximalt skydd för det slags arbete som man ska utföra, vilket ställer krav på flexibilitet i byggställningarna. Det gäller att ha så många val som möjligt. Ibland behöver man bara en byggställning som kräver ett plan som man kan höja och sänka, vid till exempel en fasadrenovering. Någon annan gång måste man ha en hiss på byggställningen som hjälper till att frakta skrymmande material och tunga saker. Ska du själv upp längs fasad eller tak, kanske du enbart behöver en enkel ställning som är stabil och som du kan ställa ifrån dig målarburk och pensel på. Den är helt annorlunda och ställer helt andra krav än en som till exempel en BRF behöver om de renoverar balkonger.

Googla efter byggställningar i din ort

Bor du i Stockholm kan det vara mycket lönt att få tag i en ställning nära din bostad. Googla byggnadsställningar Stockholm, om det är i Stockholm du vill ha tag i byggställningar där, annars googlar du byggnadsställningar och skriver in din egen ort i sökfältet. Fråga alltid först efter offert och referenser. De flesta byggställningsföretag kommer ut och hjälper dig montera byggställningen, och den tjänsten är avdragsgill inom ROT-avdraget.

 

Viktigt med rätt ledarskap vid byggen

14 maj 2018

Att välja rätt företag inför en byggnation är inte helt lätt. Å ena sidan så vill man ha ett högkvalitativt jobb utfört och å andra sidan så vill man betala så lite pengar som det bara är möjligt. Två önskemål som av hävd sällan kommer gående hand i hand utan där devisen om att man får det man betalar för brukar gälla. Väljer du det billigaste byggföretaget du hittar - ja, då är det också troligt att du inte får den kvalitet du förväntar dig.

Här ska vi direkt säga att Rot-avdraget gjort en stor skillnad. Att du som privatperson kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden för en byggnation - med ett tak, per år, på 50.000 kronor - gör en stor skillnad och det gör att du kan gå upp en prisnivå. Rot-avdraget gäller arbetskostnaden. Andra kostnader såsom material, restid för företaget och kostnad för verktyg och utrustning täcks inte.

Det gör att det krävs att företaget du anlitar har en stabil organisation som gör att de kan hålla den tidsplan ni kommit överens om; om så inte sker så sticker kostnaden lätt iväg.

Har arbetsledaren genomfört en ledarskapsutbildning?

Ett bra sätt att ta reda på detta är att se vilken person som ska agera arbetsledare och se hur dennes ledarskap ser ut. Arbetare är sällan bättre än den som håller i taktpinnen och vid ett bygge blir detta extra tydligt.

En dålig ledare organiserar arbetet sämre. Det kan innebära att en elektriker kommer innan allt är förberett, att en plattsättare kommer innan rörmokaren är färdig och att olika material saknas och måste beställas om. Det kan även handla om att arbetslaget saknar respekt för sin arbetsledare; något som gör att man arbetar i sin gene tak och att man heller inte bryr sig nämnvärt om vad deras överordnade gapar om.

En fråga du kan ställa gäller ledarskapsutbildning då vikten av en relevant sådan inte ska underskattas. Många förknippar en ledarskapsutbildning med andra branscher och gärna inom den ekonomiska sektorn. faktum är dock att alla som agerar i en tydlig chef- eller ledarroll har ett behov av att ha deltagit i en ledarskapsutbildning - oavsett om det handlar om ett byggföretag som ska hjälpa dig med att bygga ett nytt hus i Stockholm eller om ett företag inom Försäkringsbranschen.

En ledarskapsutbildning ger fullfjädrade chefer

En ledarskapsutbildning lär nämligen ut hur man hanterar stress, hur man möter sina anställda, hur olika personligheter ska hanteras samt hur både, så att säga, piska och morot kan plockas fram beroende på situation.

En del vill peka på att man föds som ledare. Det stämmer till viss del, men en ledarskapsutbildning är det som slipar till alla hörn och skapar en fullfjädrad sådan. En ledare som du som kund tjänar på och som du ska hålla utkik efter då det är dags att anlita en byggfirma i Stockholm.

Så lång tid kan det ta renovera hela huset

14 maj 2018

Har du nyligen köpt ett hus, eller har ett hus som du tycker behöver renoveras? Då kan det vara en fördel att på ett ungefär ta reda på hur lång tid det kan ta att renovera huset. Det blir lättare då att beräkna kostnaderna för arbete och byggmaterial, framför allt för arbetskostnaden om man vet hur lång tid det kan ta innan allt är klart. Det varierar ju förstås och mycket beror ju på hur slitet de olika sakerna är på huset; som taket. Måste man byta ut alla tegelpannor? Eller bara någon enstaka? Hur gammal är källaren? Måste man dränera kring huset? Behöver man byta ut stammarna i huset? Och så vidare. Därför beräknar vi bara på ett ungefär, hur lång tid det kan ta att renovera ett hus.

Räkna med mellan 3-5 månader 

Grovt räknat, kan du räkna med att hela renoveringen kommer att ta mellan tre till fem månader, om vi tänker oss att du ska renovera allt från grunden, till fasad, och tak. Vi räknar även med att du ska dränera, och att du från början har allt bygglov som är nödvändigt för till exempel renovering av fasaden, och omläggning av taket. Vi räknar också med att du har allt byggmaterial som du behöver och inte behöver vänta på leverans av detta. När du planerar bör du tänka på följande:

1. Ett skydd av huset medan du arbetar med det. Du bör räkna med att det regnar, och har du då öppet taket, eller håller på med fasaden, vill du håll huset någorlunda torrt om du ska kunna fortsätta renovera det, trots störtregn och så vidare.

2. Beräkna ekonomin och sedan lägger du på ordentligt för oförutsedda händelser.

Tid att lägga om taket – mellan 3-4 veckor

Ska du lägga om taket bör du beräkna att det tar en knapp månad, förutsatt at hantverkarna kommer i tid och arbetar när de ska. Säg att du har cirka 120-130 kvadratmeter stort tak (vilket är vanlig storlek på en medelstor villa). Då tar nedmontering, plus lagning av någon takstol, plus taksättnignen cirka 3-4 veckor, förutsatt att det är två hantverkare som gör arbetet. Räkna med att man kan behöva laga både under- och yttertak.

Dränera kring husgrunden – 1-2 veckor

Är det mer än 25 år sedan någon dränerade huset, bör du göra det. Säg att du behärskar en grävskopa själv och kan hyra en traktor med grävskopa. Då tar bearbetningen av marken och att efteråt återställa marken cirka 1-2 veckor. När allt är uppgrävt, bör man lägga nya dräneringsrör. Lägg först ett dränerande lager, och isoleringsskivor mot själva husgrunden. Fyll sedan med grus och jordlager. Marken bör slutta snett från huset för att vattnet ska rinna bort från huset.

Byta fasad och tilläggsisolera – 2 veckor

När man ändå ska arbeta med fasaden, är det lika bra att passa på att byta underlagsskivor och isolera fasaden bättre. Har du ett 120-130 kvadratmeter stort hus tar det cirka 2 veckor innan allt är klart.

Måla om fasaden

Efter att fasaden har fått en ny panel, eller fått en ny fasad av något annat byggmaterial, brukar man måla om huset. Det behöver ju inte göras ifall man bygger fasaden med tegel eller skivor. Då är de redan färdig målade. Eller så kanske man vill måla om även teglet. Att måla om 120-130 kvadratmeter stort hus tar mellan 1-2 veckor.

Byta fönster – 4 timmar per fönster

Är det en professionell hantverkare som byter fönster, går det mycket snabbt. Har du alla fönster på plats, tar det cirka 4 timmar per fönster. Räknar man med ett heltidsjobb på 8 timmar per dag, blir det 2 fönster per dag. Säg att du har fyra fönster på varje husgavel, blir det 16 fönster gånger 4 dagar. Har du samma antal och har ett tvåvåningshus, tar det alltså drygt en vecka att byta ut alla fönster.

Renovera badrum – 2-3 veckor

Säg att du har ett litet badrum på 5 kvadratmeter yta. Då tar renoveringen cirka 2-3 veckor då räknar vi med en hel renovering, från ytskikt med keramik och byte av golvbrunn.

Renovera kök – 1-3 veckor

Här räknar vi med att du vill byta ut allt i köket; från golvet till kakla om väggarna. Planera först innan hantverkarna sätter igång. Det kan vara bra att tänka igenom hur du vill ha det nyrenoverade köket. Kanske du kommer på bättre funktioner genom att ändra på inredningen?

Anlita proffsen för jobbet

Alla dessa beräkningar grundar sig på att du anlitar professionella hantverkare. Vi har inte räknat med att du själv ska göra jobbet. Om du gör det själv och anlitar kanske en och annan hantverkare kan du själv påverka arbetstakten. Kanske kan du få fler som arbetar både inomhus och utomhus samtidigt. Särskilt i Stockholm är det lätt att få tag i professionella hantverkare. I Stockholm finns det minst 5.000 byggföretag, om inte ännu fler, kanske 6.000 byggfirmor att välja mellan. Alla är ju inte inriktade på just det du kanske föredrar, men hur i all världen ska man kunna välja rätt i denna djungel av byggfirmor. Här rekommenderar vi att du väljer ut dem systematiskt. Googla byggfirma Stockholm, be sedan några av dem du får upp på nätet om offert och referenser. Jämför dem sedan mot varandra.

Råd när du ska välja sportgolv

3 maj 2018

När en sporthall byggs är det en självklarhet att lägga in ett sportgolv. Ett golv som är anpassat utifrån att det primärt kommer utföras sport i lokalen. Däremot är det inte alltid helt självklart vilket golv som bör väljas. Generellt brukar sportgolv delas in i tre olika grupper. Det är golv med olika funktion och egenskaper.

Punktelastiska

Ett punktelastiskt sportgolv placeras ut direkt mot underlaget. Är det exempelvis ett stort betonggolv kan denna matta läggas på golvet direkt för att skapa ett passande sportgolv. Det som menas med att golvet är punktelastiskt är att golvet har sin ”stuns” exakt där foten sätts ner. Precis på den punkten.

Ytelastiska

Till skillnad mot punktelastiska golv så har dessa golv ofta hårdare yta. Det kan exempelvis vara trägolv eller laminatgolv. Eftersom materialet inte är elastiskt i sig själv behövs en underkonstruktion. Förr i tiden var ytelastiska golv det vanligaste alternativet. Man hittar det även ofta i äldre gymnastikhallar. Nu för tiden är det däremot betydligt vanligare med punktelastiska golv då dessa golv har egenskaper som efterfrågas inom de flesta sporter. Det är nästan enbart basket som prioriterar ytelastiska golv.

Kombination

Ett ytterligare alternativ är sportgolv som är kombinationselastiska. I botten finns ett undergolv med elasticitet. Här skapas svikten i likhet med ett ytelastiskt sportgolv. Ovanpå detta finns beläggningen med en matta, dvs. ett punktelastiskt golv.

Här lyckas man med att kombinera fördelarna med bägge sorters golv vilket gör att de prioriteras i de flesta fall där sporthallar idag byggs.

Inte bara att välja mellan rätt kategori

Men det handlar inte bara om att välja rätt kategori av sportgolv utan även se på den unika egenskaper som efterfrågas utifrån behov. Det enklaste brukar vara att prata med en återförsäljare eller de som bygger själva sporthallen. De har kunskapen som behövs för att kunna välja rätt golv och rätt material.

Några exempel som skiljer sportgolven åt är stötupptagningsförmågan, friktionen, vad som krävs i underhåll, kvalité, livslängd och vad golven ska klara av för belastning. Gällande stötupptagningsförmåga så anges detta i procent. Ett golv som inte har någon stötupptagningsförmåga alls har därmed noll. Ju mer ”stuns” som erbjuds desto högre siffra. I vardagligt tal brukar man säga att ett golv med hög stötupptagningsförmåga upplevs ”mjukt”.

Med friktion menas hur ytan upplevs halkig. De äldre trägolven var ofta mycket hala men idag finns en uppsjö av golv med olika friktion. Är det för hög friktion kan det upplevas som att golvet ”suger fast” skorna medan låg friktion kan upplevas ”halkigt”.

Ta hand om byggavfallet med modifierade IBC-tankar

13 apr 2018

Innan du sätter igång med ett byggprojekt eller en renovering i din bostad måste du tänka på vad du ska göra med byggsoporna. När man till exempel river en vägg eller kanske ett helt kök, eller uppför en träkonstruktion av något slag, blir det en hel del skräp över som måste tas om hand och forslas till en återvinningscentral.

En vanlig lösning är att hyra en container och betala för att få den bortforslad. Detta är en bekväm men dock dyr lösning, och har du ett stort projekt på gång eller bygger om och renoverar ofta (läs: du har en stor fastighet i dåligt skick) kan det blir riktigt stora summor det handlar om. Då har vi en bättre lösning, som gör att du kan ta hand om avfallet själv: skaffa en eller två IBC-tankar att förvara byggsoporna i.

Vad är en IBC-tank?

En IBC-tank är en kvadratisk tank i PVC-plast, omgiven av ett galler i härdat stål. De används vanligtvis för att frakta farligt gods, men också till transporter av livsmedel både till sjöss och på land. Den vanligaste storleken är drygt en meter på varje sida och rymmer 1000 liter.

IBC-tanken är ett slutet kärl med endast ett tanklock på ovansidan och en tappkran på ena sidan ner mot botten av tanken. Dock blir den en utmärkt container om man sågar av de översta tio centimeterna och kan användas till allt från odling, sortering och förvaring. Det omgivande stålgallret gör tanken mycket tålig och robust, och IBC-tanken står även stadigt på en medföljande pall i trä eller plast, vilket gör den lätt att flytta över till en lastbil eller släpkärra med en pallyft och köra till närmaste återvinningscentral.

Gör avfallet mer lätthanterligt

För att få plats med byggsoporna krävs att de sönderdelas innan de läggs i tanken; längre plankor måste till exempel brytas eller sågas itu innan de får plats. Detta är dock enbart positivt, eftersom det gör soporna mindre och lättare, och därmed mer lätthanterliga. På plats vid återvinningscentralen kommer du fortare att kunna sortera upp och dumpa avfallet. Att tänka på här är också att blanda tunga och lätta material; även om tanken lätt lyfts med hjälp av en pallyft är det inte säkert att en släpkärra eller ens en lättare lastbil kan hantera tusen liter av exempelvis armeringsjärn eller blåbetong.

Slipp kostnaderna för hantering

Bor du i en fastighet där stora renoveringsbehov finns och du vet att du ofta kommer att ha behov av att ta hand om och forsla bort byggsopor, ska du investera en IBC-tank. Har du en släpkärra är det den perfekta lösningen och gör att du kommer att slippa stora kostnader för containerhyra och bortforsling. En begagnad IBC-tank fungerar utmärkt och behöver inte kosta mer än någon tusenlapp. Begagnade IBC-tankar säljs ofta rekonditionerade, dvs de har sanerats från eventuella farliga material som de använts för tidigare. När du inte använder IBC-tanken för byggsopor, kan den istället användas som regnvattensamlare eller för annan typ av återvinning, plast eller metall till exempel.

 

Kan en plattsättare påverka priset på mitt boende i Stockholm?

9 apr 2018

Det finns många knep som man kan till då man vill sälja sin bostad till bästa möjliga pris. Att vänta ut marknaden är ett – detta gäller dock främst i Stockholm där priserna stiger och sjunker mer än någon annanstans – och att renovera är ett annat. Just vid renovering så ska man direkt börja tänka på vad potentiella köpare vill ha och se över vad som bör göras. Ofta tänker en köpare av en ny bostad att ett fräscht kök och ett fint badrum är av högsta prioritet och det är där plattsättaren kommer in i bilden. Vill du ha det absolut bästa resultatet då du renoverar din bostad så är det en stor investering att anlita en plattsättare – i synnerhet om du bor i Stockholm där efterfrågan och utbudet är större och ett professionellt renoverat kök kan fälla avgörande. Har du exempelvis ett hus i Stockholm och låter en plattsättare sköta din renovering – ja, då är helt enkelt chansen större att du får ut mer pengar vid en försäljning än om du skulle gjort arbetet själv.

Vad kan en plattsättare göra med mitt boende i Stockholm? 

En plattsättare jobbar med kakel, klinkers och annat material som man sätter upp i främst kök och badrum. Det är ett yrke som kräver stor noggrannhet och koncentration. Det man ska komma ihåg är att det är du som anlitar plattsättaren som bestämmer hur arbetet ska se ut – vill du exempelvis ha mosaik i badrummet i din vindsvåning i Stockholm, ja, då fixar oftast plattsättaren det. Naturligtvis kan en plattsättare inte göra alla sorters mönster utan man får helt enkelt diskutera med denne om vad som är rimligt och inte – det kanske alltså inte är en god ide att planera fram ett arbete där bronslaget från -94 ska stirra på dig från ett kaklat kök i Stockholm. Visst, det kanske är genomförbart men om plattsättaren avråder dig så bör du lyssna på denne och inte försöka dig på arbetet själv. Ofta blir resultatet dåligt och kostsamt i slutändan och du tvingas till slut att ändå anlita en plattsättare. Det här gäller naturligtvis alla arbeten och inte bara ett kaklat lag från -94 – man lyssnar och tar råd från plattsättaren, oavsett om man bor i Stockholm eller i Göteborg. Läs mer här om plattsättare i Stockholm på: plattsättareistockholm.se.

Är Stockholm en bra stad för plattsättare? 

Det man kan säga är att Stockholm generellt är en bra stad för en plattsättare där framförallt variationen på arbete räknas som positivt. Till det negativa får man lägga kommunikationen – i Stockholm råder stor trafik och speciellt under mornarna kan det vara rent kaos på vägarna. Att ta tunnelbanan är heller ofta inget bra alternativ för en plattsättare då man ofta måste ta med verktyg och annat till jobbet. Bäst är alltså att försöka åka tidigt på morgonen innan all trafik kommit igång på allvar – detta är dock inget unikt för plattsättare utan något som de flesta inom Stockholms byggbransch gör. Plattsättare i Stockholm är alltså inget yrke för den morgontrötta personen.

Förändra ditt hem genom golvslipning

28 mar 2018

Att man tröttnar på hur det ser ut i sitt hem är naturligt och en följd av att de flesta av oss faktiskt mår bra av lite förändring. Det innebär att vi kanske målar om, sätter nya tapeter eller köper nya möbler - saker som ger effekt och som också rekommenderas. Men, trots dessa förändringar så kan det ändå vara så att exempelvis vardagsrummet känns trist, trött och livlöst. Den ljusa färgen du satt på väggarna och den nya, genomtänkta belysningen kanske inte ger det fräscha intrycket som du hoppats på - rummet känns ändå lugubert och tråkigt.

Här kan förklaringen till detta ligga på det som dina fötter står på - nämlige golvet golvet är en extremt viktig del i hur man upplever ett rum. Och - det är också, tyvärr, en väldigt bortglömd sådan. Troligt är att du, precis som många andra, enbart tänker på golvet om du råkar tappa något på det. Blir det en fläck eller en skada - ja, då överväger du kanske åtgärder. Om inte - ja, då låter du golvet vara och som en följd av detta så får du också det något trista intryck vi gick igenom ovan.

Varför en golvslipning är ett bra alternativ

Ett golv måste underhållas och i detta underhåll så ingår även en golvslipning. En golvslipning - här menar vi på ett trägolv - kan göras kanske tre-fyra gånger och det är således inte ett projekts om du måste planera för varje år. Men, om du anlitar ett företag för en golvslipning i ditt hus i Stockholm så kommer du att se en enorm skillnad. Både sett till vilken värme och lyster det nyslipade golvet ger hela rummet och sett till hur mycket vackrare golvet i fråga blivit. Det bästa med detta kan sammanfattas i två saker:

 1. Det är billigare. Om man jämför priset för en golvslipning med ett nytt golv så är det en gigantiskt skillnad. Även omd u tar professionell hjälp. Inte minst idag då du kan använda ditt rot-avdrag och dra av 30% av den totala kostnaden för arbete.
 2. Det blir vackrare. Idag pratar man mycket om vintage, patina och om vikten av att bevara. Vi skulle säga att en golvslipning har alla dessa ord i sig. Du tar hand om ett gammalt hantverk, du bevarar detta för kommande generationer och du på köpet så får du ett golv med patina, som hunnit sätta sig och som är unikt sett till alla ådringar som löper genom - och över - ytan. Risken med ett nytt golv är att det dels känns konstgjort och dels att det kan gå sönder som en följd av att trä är ett levande material. Ett äldre golv i Stockholm behöver bara - genom en golvslipning - en uppfräschning och en efterföljande ytbehandling för att nå sin fulla potential igen.

Just ytbehandlingen är viktig och om denna så råder vi dig att ta hjälp. Här måste en balansgång hittas mellan skönhet och funktionalitet. Enkelt förklarat - den ytbehandling du väljer ska dels skydda och dels ge golvet lyster, värme och skönhet.

Tänk efter vilka rum det handlar om och vilket slitage som finns i dessa. Ett barnrum och en hall i Stockholm kanske behöver mer skyddande egenskaper än vad ett sovrum och ett vardagsrum gör. I de senare rummen kan man därför söka efter mer estetiskt tilltalande lösningar då skyddet, till stor del, kan stå åt sidan för att ge mer skönhet.

Säkerhet och god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen

17 mar 2018

Enligt arbetsmiljöverket, som är den svenska myndighet som ansvarar för arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete på svenska arbetsplatser, är olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar dubbelt så vanliga bland människor som jobbar i byggbranschen jämfört med människor i andra yrken. Som byggnadsarbetare är man alltså ständigt utsatt för en högre risk, något som kan vara stressigt i sig själv. Till det läggs höga ljud, tunga lyft och utsattheten för väder och vind.

Följaktligen är det av största vikt att säkerhetsarbetet på byggarbetsplatser sköts minutiöst och att så mycket som möjligt görs för att undvika olyckor, och ge dem som jobbar på ett bygge så drägliga arbetsvillkor som möjligt. De byggherrar och byggarbetsplatssamordnare som jobbar med säkerheten har mycket att ansvara för och måste förbereda sig noga inför en byggstart så att de kan peka ut de risker som finns vid ett bygge och vidta lämpliga åtgärder.

Att peka ut risker och undvika olyckor

På en byggarbetsplats är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för säkerheten, men ofta överlåts ansvaret till en byggledare på plats. Det är dock viktigt på ett bygge att alla tänker på säkerheten och tillsammans ansvarar för att skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt. Om vissa struntar i säkerheten och riskerar andras liv och hälsa spelar det ingen roll hur mycket man har förberett sig.

En viktig del i säkerhetsarbetet är komforten för de som jobbar. Byggen sker i så gott som alla väder och det är viktigt att det finns omklädningsrum, värmestugor och dylikt så att de som jobbar på bygget inte blir nedkylda eller omtöcknade och får sämre koncentrationsförmåga, vilket i sin tur leder till högre risk för olyckor.

Väderskydd för att skapa bättre arbetsklimat

På senare tid har det blivit allt vanligare att byggherren väljer att sätta upp ordentliga väderskydd runt huskropparna, vare sig det gäller renovering, ombyggnader eller nybyggnationer. Med ett väderskydd görs mycket för att skydda arbetarnas hälsa och de jobbar under betydligt drägligare förhållanden. Ett väderskydd skyddar mot köld, regn, blåst och snö och betyder väldigt mycket för arbetsmiljön.

Varje väderskydd byggs specifikt för bygget och anpassas efter huset. Det finns flera olika typer av väderskydd, vissa har tak och andra är enklare lösningar som täcker enbart väggarna. På insidan av väderskyddet står byggnadsställningarna där byggarna jobbar. Ett väderskydd kan kombineras med en värmeskydd vid kall väderlek, vilket gör att temperaturen på byggställningen blir behaglig. Läs mer om väderskydd på: väderskyddsverige.se.

Checklistor och utbildning

Alla som jobbar på en byggarbetsplats ska ha utbildning i de maskiner som ska hanteras. Det räcker inte med en muntlig förklaring från en kollega, utan kunskaperna ska testas innan arbetet sätter igång. För varje maskin finns en checklista som alltid ska följas. Om en olycka inträffar med en maskin ska det finnas en checklista för vad som ska göras.

Det är också viktigt att med jämna mellanrum ha genomgångar och se hur mycket av säkerhetstänket som är förankrat hos byggarna. Kunskap är en färskvara och börjar man slira på säkerheten är det lätt att det blir en dålig vana.

Tunga lyft och buller

Alla byggarbetare ska kunna lyfta på ett ergonomiskt riktigt sätt, även för detta kan det krävas utbildning. När man är ung och stark lyfter man kanske lite hur som helst, men det straffar sig alltid i längden och man får tillbaka ett dåligt beteende i form av ryggsmärtor och förslitningsskador när man blir äldre.

Att slarva med hörselskydden är ett annat vanligt avsteg från säkerhetsbestämmelserna, något som kan orsaka tinnitus eller andra hörselskador med åren. Det bedrägliga med arbetsmiljöskador är att de ofta kommer smygande, något som gör det extra viktigt att alla tänker på säkerheten, trots att det ibland kan kännas överdrivet och onödigt.

Olika typer av gallergrindar mot inbrott

28 feb 2018

Bor man på nedre botten i ett flerfamiljshus, eller i ett hus där det är långt till grannarna, kan gallergrindar vara en bra lösning, inte bara för dörren utan även fönstren. Har man en lokal eller butik där man har mycket stöldbegärligt gods som datorer eller musikinstrument, är det ofta ett krav från försäkringsbolagen att galler ska finnas både vid dörrar och fönster.

Gallergrindar är en bra lösning eftersom de ger ett lika bra skydd som säkerhetsdörrar men till en betydligt lägre kostnad. Gallergrindar kan ibland köpas begagnade för bara några tusenlappar, och nya är de jämförelsevis heller inte speciellt dyra. Detta gör att man kan säkra hela lokalen eller bostaden till priset av en säkerhetsdörr. Den som lägger ner stora pengar på en säkerhetsdörr vid entrén och struntar i bakdörr, källardörr och fönster har inte vunnit något på investeringen. Här är några varianter på galler som passar i bostäder och butiker, eller både och.

Klassiska gallergrindar

Den klassiska gallergrinden är vacker med ornament och utsmyckade detaljer. Den är även extremt hållfast och står emot kraftiga angrepp i minst tio minuter, tillräckligt för att den mest tappre tjuv ska ge upp på grund av att han orsakar för mycket ljud. En gallergrind är tillverkad i stål och måttanpassas efter dörröppningen. Den är fäst i en ram bestående av samma material, och ramen sitter fast förankrad i dörrnischen eller i väggen. När man köper en gallergrind av en bra leverantör ingår installation, garanti på jobbet och ibland även en serviceplan, vilket kan kännas tryggt.

Svart och vitt är standardfärgerna. Vad du väljer är såklart beroende av entréns utseende och personlig smak, men svart är vanligtvis det val som smälter in bäst, särskilt när det sitter galler på både dörrar och fönster. Den som vill kan även välja andra färger mot en mindre kostnad för att gallren helt och hållet ska smälta in i byggnaden.

Saxgaller – passar både hemmet och butiken

Ett saxgaller passar kanske bäst i en butik eller till en lokal, men kan också fungera innanför dörren till en lägenhet. Gallret måttanpassas precis som en vanlig gallergrind, men skillnaden är att man skjuter gallret åt sidan, varpå det fäller ihop sig. Gallret löper i skenor i taket och längs golvet. Den undre skenan kan ofta lyftas upp när gallret är fråndraget, vilket underlättar passage.

Det moderna saxgallret ser ut som gallret i gamla hissar, men är naturligtvis mycket säkrare. Dess klassiska utseende gör att det passar mycket bra i äldre byggnader där man vill bevara den gamla estetiken.

Skjutgaller – säkerhet för stora ytor

En större variant av saxgaller är det stora skjutgallret, som ofta syns när butiker i gallerior har stängt för dagen. Ett skjutgaller är ett estetiskt tilltalande inbrottsskydd som både skyddar och samtidigt ger god insyn i butikens sortiment och sörjer för god ventilation. Skjutgaller finns i många utföranden som passar alla typer av butiker.

Fönstergaller för de svagaste punkterna

Fönstren är ut inbrottssynpunkt de svagaste punkterna i en bostad eller en lokal. Har man stöldbegärligt gods bör man absolut skydda fönstren med galler. Lyckligtvis finns vackra smidesgaller som förhöjer lokalens eller bostadens utseende snarare än ger det en fängelsekänsla, vilket man såklart är rädd för när det gäller galler. Fönstergaller finns både i öppningsbara och fasta varianter, allt efter tycke och smak.

Välj rätt kvalitet

Vad gäller alla ovanstående typer av gallerskydd är det oerhört viktigt att verkligen veta att man får rätt kvalitet. Se till att få garantier på att gallret är testat och håller skyddsklass 3, vilket är det starkast skyddet mot inbrott. Se även till att du köper det och får det installerat av en professionell firma. Bra galler av högsta klass, installerade av ett gallerproffs, ger dig minst samma skydd mot inbrott som en säkerhetsdörr.

Tänk dig en brandsäker målarfärg!

22 feb 2018

Är du på väg att renovera hemma? Det finns mycket bra material att använda numera då tekniken har gått framåt. Det är alltid bra att använda senaste materialen. Visste du att man kan måla brandsäkert? Jo, just det. Det kan man. Då handlar det om brandskyddsmålning med brandsäker målarfärg som hindrar eld från att utveckla rök och som hindrar en upphettning av elden.

Som bekant är det ju röken som dödar, inte elden. Då är det viktigt att måla med sådant material som förhindrar det. Den brandsäkra målningen går att använda både på trä och stål. Tänk på att måla taket med sådan brandsäker målarfärg. Det är alltid uppåt som elden vill sprida sig. Har man då brandsäkrat taket med brandsäker målarfärg har man gjort mycket för att förhindra eld att sprida sig.

Elden sprider sig via taket

Det är ofta via taket som eld har spridit sig vid bränder i hus. Har elden nått taket, blir hela huset lätt övertänt. Bor man i flerfamiljshus är risken mycket stor att den sprider sig till andra lägenheter. Att släcka bränder som har nått taket är väldigt svåra att släcka. Och som bekant är det lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Dessutom är det ofta vattnet och släckningsskummet som förstör lägenheter och hus. Vatten som svämmar över och skummet förstör inredningen på samma sätt som bränderna. Därför är nollvision av bränder det enda rätta.

Brandsäker målning

Med rätt målning med brandsäker målarfärg har du som renoverar gjort det du kan för att förhindra bränder. Man kan även brandisolera, med brandsäker tätning och fogning. Då tätar man med brandsäker fog i tak, väggar och eluttag. Att brandisolera är bra av många anledningar. Man slipper oljud utifrån. Det är många som lider av trafikbuller, framför allt i storstäder. Många har svårt att sova av bilar som kör dygnet runt.

Isolera med brandsäker fogning

Man får ett bättre inomhusklimat med rätt brandsäker fogning och tätning. Om man har ett bra ventilationssystem, får man mer syrsatt inomhusluft och värmen sipprar inte ut genom fönster och väggar. Tätar man och installerar brandsäker fogning kan man sänka sina kostnader för uppvärmning och kan sänka användningen av energi för uppvärmningen, vilket både plånboken och miljön vinner på.

Fönsterbyte eller en fönsterrenovering?

19 feb 2018

Som bostadsrättsförening så kommer man – liksom vanliga privatpersoner – att stöta på olika problem som kräver åtgärder. Åtgärder som kostar pengar och som kommer av att saker och ting, helt enkelt, har en begränsad livslängd. Taket måste bytas, ventilationssystemet sjunger på sista versen, stammarna kräver omsorg och fönstren är inte tillräckligt täta.

En viktig sak innan vi fortsätter handlar om framförhållning: att ligga steget före och upptäcka fel i tid är det som i slutändan sparar mest pengar. Väntar man till dess att problemet blir akut så stiger kostnaderna radikalt. Här kan den partner man har inom teknisk förvaltning spela en stor roll så det är alltid vettigt att välja en sådan med omsorg. Rätt partner är värd sin vikt i guld.

Fönster slits ut

Vi tänkte titta lite på en av de saker vi nämnde ovan och som är vanligt förekommande handlar om fönster. Att fönstren tappar i kvalitet är inte så konstigt – de tillhör fasaden och utsätts för ett dagligt slitage där allt från starkt solljus, regn, snö och vind tar sina bett.

Det som är talande för fönster är att de i allra högsta grad påverkar ekonomin i en bostadsrättsförening. Otäta fönster låter kall luft komma in; något som gör att man höjer temperaturen i varje lägenhet. Den varma luften som man får fram genom detta, den försvinner dock ut genom samma väg och i och med detta så skapas en ohållbar situation där kostnaderna för uppvärmning blir extremt höga. Utöver det så påverkas alla som bor i fastigheterna också - drag, kyla och återkommande förkylningar blir en del av konsekvenserna.

Fördelar med ett fönsterbyte hos en bostadsrättsförening

Hur ska man då agera som bostadsrättsförening? Det finns två alternativ: antingen genomför man en fönsterrenovering eller också så anlitar man ett företag för ett renodlat fönsterbyte. Båda har sina för- och nackdelar. Vi tänkte snabbt räkna upp dessa nedan:

Fördelar med ett fönsterbyte:.

Den stora fördelen med ett fönsterbyte ligger i sakens natur: ni får nya fönster till era fastigheter och ni slipper oroa er för längre tid framöver. Detta förutsätter dock att ni väljer rätt företag för monteringen och att ni väljer rätt typ av fönster.

Ett vanligt misstag är att man går från träfönster till billigare pvc-fönster utan att undersöka detta innan. I sak är ett sådant fönsterbyte bra då det sparar mycket pengar – pvc-fönster är jättebra på många sätt – men om det handlar om fastigheter som har självdrag så kan ett sådant fönsterbyte bli extra kostsamt. Där påverkas ventilationen negativt och man kanske måste ta en extra kostnad i och med detta. Hittar ni rätt företag för ert fönsterbyte så undersöks alla sådana frågor innan.

Andra fördelar med ett fönsterbyte är att ni höjer värdet på fastigheterna samt att ni – genom detta – visar långivare att ni tar underhållet på allvar. Dessutom blir ett fönsterbyte snyggt också.

Fördelar med en fönsterrenovering:  

En fönsterrenovering är först och främst billigare än ett fönsterbyte. Dessutom så kan en sådan också innebära att man sätter in så kallade energiglas som ger både bättre isolering, minskar bullret och som kan sänka uppvärmningskostnaderna rejält i och med detta.

Även här gäller det dock att hitta rätt företag. Måste den göras om bara efter något år så är det pengar rakt ner i sjön. En korrekt utförd fönsterrenovering ska hålla i ett tiotal år – minst.

Nackdelarna är just det, den kortare livslängden – som bostadsrättsförening så kanske det är bättre att ta de högre kostnaderna som kommer med ett fönsterbyte direkt och därmed också få längre livslängd på den vidtagna åtgärden. Fortsätt läsa här om fönsterbyte för bostadsrättsförening.

Varför inte en badtunna?

15 feb 2018

Många av badtunnorna som svenska försäljare säljer är badtunnor från Finland. Där har man specialiserat sig på badande oberoende kallt och hårt klimat utomhus. Deras badtunnor byggs i värmebehandlade furuplankor På insidan läggs det ett elastiskt och genomskinligt plastmaterial som ska klara av den stora mängden vatten. Deras badtunnor har automatisk filtrering och ett termostat-styrt värmesystem. Vattnet ska klara av nästan 40 grader varmt vatten. Samtidigt som furuplankorna ska klara av kyla på så mycket som minus 30 grader. Vid sidan av badtunnan placeras ett värmesystem som värmer upp vattnet. Därför måste själva badtunnan klara av att isolera värme ordentligt. Sedan kan man välja att få en badtunna med olika vattentryck för massage, belysning. Sedan finns ett lock som du kan lägga på tunnan för isolering av vattenvärmen.

Var ska värmesystemet sitta?

Du kan även välja en badtunna med en inbyggd kamin, men med en panel som skyddar gästerna mot värmen i kaminen. En nackdel med att ha kaminen inne i tunnan är den att den upptar plats i själva tunnan. Har du den bredvid tunnan tar den inte plats i tunnan, men fördelen med att ha kaminen i tunnan är den att den ger direkt värme i vattnet, och du behöver inte elda på lika mycket som om den är placerad bredvid den.

Badtunna i trä

Att sitta i en trätunna ger en behaglig värme, på ett annat sätt än en badtunna i plast. Därför görs de flesta tunnot av trä. Det är också de snyggaste, och blir därför en vacker utemöbel som du inte behöver skyla på grund av utseendet. En fördel med en badtunna jämfört med en utomhuspool är den att poolen måste hållas ren och därför häller man i klorin i stora mängder, vilket varken är bra för miljön eller för oss människor. En badtunna är mycket mer lättskött och kräver inga stora rengöringar. Det räcker att rengöra den med såpa och vatten, helst för hand, inte med en högtryckstvätt, då den lätt skadar träet. Har du placerat badtunnan när havet eller en insjö, går det bra att använda vatten därifrån, vilket sparar på kommunalt vatten för att fylla tunnan. Den brukar rymma så mycket som 2.000 liter vatten, vilket är en hel del.

Ha alltid vatten i badtunnan på sommaren

När du inte använder badtunnan på sommaren är det bäst att ha lite vatten i den så inte värmen torkar ut badtunnan invändigt. På vintern är det inte bra att lämna badtunnan med vatten i sig. På vintern riskerar vattnet att frysa och hela badtunnan kan spräckas av isbildningen. På våren kan det dock vara bra att ha lite vatten i botten på badtunnan. Om inte hela badtunnan är full med vatten spräcks inte badtunnan om det fryser på, på våren, vilket det ofta gör.

Att bada i badtunna när det är som kallast är en otroligt fin upplevelse. Kontrasten av kylan i vinternatten och värmen som kommer av det uppvärmda vattnet är en otroligt fin överraskning. Väl värd att pröva. Vill du läsa mer om 

Bygga hus i Stockholm - rätt entreprenad

6 feb 2018

Att bygga hus är en spännande resa som  i många fall flyter på relativt friktionsfritt och som i andra fall får betydligt mer farthinder. Detta oavsett om man väljer att bygga hus med lösvirke eller köper ett färdigt hus som sätts ihop på plats. Den senare hustypen går under flertalet namn – kataloghus, byggsatshus och modulhus. För enkelhetens skull så säger vi modulhus här. Det vi tänkte göra är att gå igenom för- och nackdelar med att bygga hus i lösvirke och välja att bygga ett modulhus. 

Vi kommer att göra det väldigt enkelt för oss och säga att du redan fått bygglov, äger en tomt i Stockholm, betalat en gatukostnad, anslutit dig till det kommunala vattnet och avloppet samt kollat upp att alla lån och försäkringar är i ordning. Till detta så har du även anlitat en kontrollansvarig som är med dig genom hela resan – en viktig punkt som genom sitt jobb säkerställer attd en kontrollplan han/hon satt upp följs. Ser man till allt detta - som dessutom är att anse som en underdrift av allt som måste göras för att bygga hus – så förstår man också att det tar ganska lång tid från den initiala planeringen till inflyttning. Fortsätt läsa här om att bygga hus i Stockholm.

Viktigt med valet av entreprenad

En viktig fråga är vilken entreprenör och entreprenad du väljer. Du har primärt tre stycken val gällande den senare punkten: 

 • Totalentreprenad:

Du anlitar en entreprenör som sköter allting. Alla projekt samlas under ett tak och som kund så har du en trygghet i att du hela tiden samtalar med samma kontaktperson. det blir ofta – initialt – lite dyrare. Men, i många fall så går arbetet betydligt snabbare och mer effektivt. Valet av entreprenör är, enligt oss, extremt viktigt då man väljer totalentreprenad.

 • Generalentreprenad:

Här väljer du en entreprenör för alla byggnadstekniska frågor och en annan som sköter om vatten, avlopp och exempelvis elektricitet.

 • Delad entreprenad:

Här anlitar du olika företag för varje litet moment. En snickarfirma i Stockholm som ska bygga ditt hus, en elektriker, en rörmokare, en takläggare och så vidare. Fördelen är att kostnaden hålls nere. nackdelen är att du måste vara på tårna och att du bör kunna göra en hel del själv. Dessutom kan delad entreprenad gör att fler misstag begås och att arbetet tar längre tid.

Bygga hus i Stockholm med lösvirke eller beställa ett modulhus? 

Vi lämnar dock allt detta åt sidan och fokuserar istället på vilket hus du ska bygga. Här kommer de för- och nackdelar som finns med lösvirke och modulhus. 

Modulhus: 

Modulhus har fått ett ganska rejält uppsving under senare år och räknas idag som en väldigt vanlig lösning. Du som kund har flera leverantörer att välja bland och alla dessa har dessutom väldig många husmodeller. Ytterligare en fördel är att de flesta leverantörer dessutom – inom rimlighetens gränser – är väldigt flexibla och kan erbjuda alternativa lösningar till sina färdiga hus; både gällande planlösning och gällande material på insidan. Billigast blir det om du håller dig till ett och samma hus, inte gör några ändringar och accepterar den lösning som du valt. 

Fördelarna med att välja ett modulhus är att du kan förutse hur lång tid det tar, du får inga överraskningar gällande kostnaden, materialet på insidan blir inte skadat av exempelvis regn och att du får ett – om allt går som det ska – ett snabbt jobb.  Nackdelarna är att det fasta priset kan vara högt – och att du inte kan påverka det. Den snabba byggprocessen kan också göra att misstag begås. Av någon anledning så brukar tak – och i synnerhet om det finns takkupor – vara ett återkommande problem. 

Lösvirke: 

Att bygga hus med lösvirke har många fördelar och främst ekonomiska sådana. Många tror att det per se blir billigare att köpa ett modulhus, men faktum är att lösvirke ofta blir billigare. Det ligger i sakens natur då du kan välja vilket material du vill ha – och påverka priset genom att välja billigare – och att du kan bygga själv och därmed komma undan arbetskostnader.  Det senare är en förutsättning för att påverka priset. Den ohändige kommer förmodligen att A) få ett dyrt projekt och B) få ett väldigt långt sådant. Ska man bygga hus i lösvirke så krävs det, helt enkelt, ett anlag för att snickra.

En fördel i att bygga med lösvirke är att du gör dig mer flexibel och kan ändra efter hur arbetet fortlöper. känner du att en annan lösning skulle bli bättre för er så kan du ändra dig. Med ett modulhus så blir det svårare. Nackdelarna är att du kommer att bygga utomhus och att det tar tid innan väggar och tak är på plats; insidan kan alltså dra åt sig fukt och ta skada. Ett väderskydd kan hjälpa. 

 • Vi ska även tillägga att det finns flexibilitet även gällande dessa val. Du kan exempelvis kontakta en återförsäljare av ett modulhus och komma överens om att själva stommen och fasaden ska köpas – men där du på egen hand sköter allt snickeri på insidan. Det finns således väldigt många kombinationer mellan lösvirke och modulhus som går att göra också. 

Lev hållbart med solceller

30 jan 2018

Solceller är ett miljövänligt sätt att skapa el på. Det må visserligen inte vara lika kraftfullt som vissa andra metoder, men klart är att det är hållbart och mycket skonsamt mot planeten. Därtill är det enkelt att använda, i allmänhet säkert och producerar knappast något avfall (förutom i viss mån vid tillverkning, givetvis). Kräver man mycket el är det ovanligt att man bara använder sig av solceller. I sådana fall är det vanligt att till exempel ha en luftvärmepump som värmesystem och el från elbolaget, men få kompletterande el med hjälp av cellerna. 

Gör upp en budget

Steg ett är att göra upp en budget. Det är viktigt att känna till att solceller vanligtvis har en hög investeringskostnad, men om det fungerar, kan spara dig mycket pengar på lång sikt. När du gör upp en budget är det viktigt att ta eventuella bidrag i åtanke. Hur bidragen ser ut kan skilja sig från län till län, men i till exempel Stockholm finns möjlighet att få stöd med upp till 20 procent. Stödet beräknas då på hela installationskostnaden. I Stockholm kan du få maximalt 1,2 miljoner kronor per solcellssystem. Titta på reglerna i ditt län, eftersom det här kan se annorlunda ut om det inte är just Stockholm du ska installera solcellerna i. 

Hur mycket el behöver du?

Det genomsnittliga hushållet i Sverige förbrukar ungefär 25 000 kWh per år. Att generera all den här kraften genom solceller skulle inte bara kräva en väldigt stor uppstartskostnad, utan också en hel del utrymme. Som nämnt i inledningen är det vanligare att man har ett huvudsakligt system för värme, till exempel luftvärmepump samt kompletterar den” vanliga” hushållselen med solcellerna. 

Vissa väljer att använda mindre solceller för betydligt enklare uppgifter. Det kan till exempel handla om att ha sollampor och telefonladdare som går på solkraft. Det här är betydligt billigare, kräver knappast någon avancerad installationsprocess och är enkelt. Men givetvis levererar det inte den kraft som ett hushåll kan behöva, och som solceller faktiskt kan leverera. Snarare kan det vara bra för den som vill leva ute i naturen ett tag. En villa i till exempel Stockholm behöver flera kvadratmeter solceller för att märka av en skillnad i kostnader. 

Med det sagt är det inte alla som behöver särskilt mycket el. Vissa vill leva enkelt, och i dessa fall kan enbart solceller räcka för det antal kWh man behöver. I sådana fall krävs ett huvudsakligt värmesystem. Vill man leva extra enkelt kan det handla om en braskamin som får värma upp huset. Det här är dock inte särskilt vanligt. Läs mer om solceller här: stockholmsolenergi.se.

← Äldre inlägg