Byggråd är nödvändiga att ta

Det finns en väldigt konstig trend gällande byggnationer i Sverige och denna går ut på att många anser sig vara fullärda. Trots att de saknar kunskap, trots att de saknar skolning, trots att de aldrig tidigare gjort saken i fråga. Det handlar om byggnationer, det handlar om renoveringar, reparationer och det handlar om stolthet. Dum sådan. För: hur agerar egentligen många då de står inför ett göra en så enkel sak som att måla om inomhus? Jo, man sätter igång att måla och på köpet så får man ett direkt undermåligt jobb som i många fall måste göras om nästan direkt.

Man gör det av några anledningar som ser ut enligt följande A) det ser väldigt enkelt ut B) man vill bli färdig direkt och C) man förväntas kunna det (trots att man aldrig gjort det). Vi tror att det senare är väldigt talande och avgörande för hur många agerar. Yttre krav från andra ställer till det för hemmasnickrare som gör jobben själva – felaktigt – och som inte tar den hjälp som ofta krävs. Hjälp som i det här fallet inte nödvändigtvis behöver innebära att någon annan gör jobbet mot betalning; hjälp kan lika gärna handla om att ta emot goda råd. Byggråd som i slutändan leder till bättre utförda jobb, mer kunskap och som ger bättre förutsättningar för att lyckas. Kom ihåg här att detta inte gäller alla – men det sker frekvent och här är det verkligen dags att bryta dåliga vanor.

Vi tänkte ge några generella byggråd och vi ger oss inte in på några byggtekniska detaljer i dessa. De råd vi tänkte ge handlar istället om hur man ska lägga upp sina projekt och hur man kan kan säkerställa ett bra resultat i slutändan. Enligt följande punkter:

  • Ett samtal eller ett besök. Det kostar ingenting att ringa till exempelvis en snickare och fråga hur han skulle ha gjort. Naturligtvis så handlar det om en avvägning också – snickaren vill ha jobb, inte ge råd – och du kan inte sitta och ringa hela tiden. Men; innan du sätter igång eller om du kör fast – be om ett gott råd.

Detsamma gäller faktiskt i en byggaffär. Köper du verktyg, material eller hyr någon maskin – be om att få lite hjälp på traven kring hur dessa används på bästa sätt. Personalen är ofta välutbildade (rent teoretiskt) och kan komma med viktiga påpekanden. Minus här dock: det finns en risk att du luras in i en köpspiral. Du köper färg och frågar om råd – något som leder till att du slutar upp med halva butiken i din varukorg.

  • Byggnadsnämnden. Handlar det om en större tillbyggnad på ditt hus – exempelvis en carport - så bör du var medveten om att en sådan kräver bygglov och att du måste ansöka om ett sådant. Skulle ett sådant beviljas så måste du i många fall också anlita en kontrollansvarig som sätter upp en kontrollplan, deltar i tekniska samråd och är med vid slutbesiktningen.

 ”En kontrollansvarig, vilken onödig utgift!”, det är ord som ofta nämns i sammanhanget. Vi menar att det är precis tvärtom – i synnerhet för den som saknar erfarenhet av byggnationer. Genom att ha en kontrollansvarig vid sin sida så får man råd, man får kompetens, man får säkra lösningar och man får i slutändan ett bättre resultat än vad man skulle fått utan denne.

Här måste vi även nämna följande: även om ditt projekt inte kräver ett bygglov – det populära Attefallshuset är ett bra exempel på ett sådant – så är ändå en kontakt med Byggnadsnämnden i din kommun att föredra. Dels så måste du ha ett godkännande även för en sådan tillbyggnad och dels så kan du få en hel del fina råd från dem.

  • Vänner och bekanta. Det är härifrån den största pressen kommer och där de förväntningar om att klara saker ofta härstammar från. Vårt råd: fråga istället för att göra- har du en bekant som nyligen gjort om i sitt badrum och du står inför ett liknande ingrepp i ditt hus. Fråga om råd och fråga vilka fällor denne gått i (för det har han med all sannolikhet gjort!). Involvera dina vänner och dra nytta av deras erfarenheter. Nästa gång så är det du som kommer med goda byggråd och bistår dem.
  • Ta hjälp: den avslutande punkten är lite av en uppmaning: ibland så är det så att den bästa lösningen faktiskt är att ta in professionell hjälp. Med rot-avdraget tillgängligt så behöver expertis inte vara så dyr att anlita. Om inte till hela projektet så åtminstone till de mer kritiska områdena. Gjutning av en platta, dränering, dragning av vatten – typiska exempel på där det krävs riktig yrkeskunskap och där du behöver svälja stoltheten, öppna plånboken lite och säkerställa att jobbet blir korrekt utfört. Och: gäller det elektricitet så finns det faktiskt inga andra möjligheter än att anlita en elektriker. Det är faktiskt olagligt att dra sin egen el och framförallt så är det livsfarligt.

Varför kostar det alltid mer än jag trodde?

Många som bygger - såväl i det stora som i det lilla - inser ganska snabbt att kostnaderna blir avsevärt mycket högre än vad man budgeterat för. Detta kan naturligtvis få väldigt trista konsekvenser då dels bygget i fråga riskerar att stanna upp och då man dels även riskerar att få ett dyrt lån på halsen. Den stora anledningen till varför detta sker ligger i att man planerat för dåligt. Man räknar inte med att vissa kostnader tillkommer och där man således får en överraskning då de väl träder in i handlingen.

Ska man exempelvis bygga ett hus så kan dessa kostnader komma att illustreras av exempelvis anslutning till kommunalt vatten och avlopp, av eventuella kostnader för rivning, av transporter och av exempelvis en kostnad för att återställa tomten som man bygger på också tillkommer. Ju färre överraskningar som kan tänkas komma - desto mer troligt är att man kommer att hålla den budget man satt upp.

Men, inte ens då finns några garantier. Det talande i sammanhanget är att en tumregel att förhålla sig till gällande den egna budgeten är att den bör multipliceras med 3.14. Formeln PI är gångbar och den brukar ge en väldigt bra, egentlig, kostnad inför en byggnation. Har du en budget på 200.000 kronor så kan du alltså nästan ta tak för att den slutliga kostnaden kommer att ligga närmare 600.000 kronor.

Det är en formel som, faktiskt, även går att applicera vad gäller din beräkning av tidsåtgång. Ta den uppskattade tiden för hur lång tid du tror att projektet tar - i arbetstimmar - och multiplicera det med 3.14. Det kan vara skrämmande, men det kan också få dig att inse att du kanske gör bäst i att ta hjälp med vissa delar av projektet. Detta särskilt om du har ett heltidsjobb vid sidan av och om du har en familj med allt vad det innebär.

Renovera dig inte till en skilsmässa

En färsk undersökning ger ganska skrämmande siffror om hur en renovering - eller en nybyggnation - kan påverka ett förhållande. Den bör man ha i åtanke. Undersökningen visar nämligen att så mycket som var tionde par står redo att skilja sig som en följd av att en renovering slutförts. Det som till en början skulle vara början på något nytt och spännande blev i själv verket början på slutet. Man måste vara medveten om att det kräver en hel del uppoffringar. Att renovera är stressigt och det kräver att båda parter, så att säga, är ombord och beredda att göra sitt yttersta för att bidra.

Lyhördhet är en nyckel. Många - i synnerhet män - sätter prestige i att kunna själv: man vill klara allt, man har svårt att acceptera partners invändningar och tips och man vill inte lyssna in på tankar, råd och nya infallsvinklar. Det skapar friktion som i slutändan alltså kan innebära att relationen får svårt att återhämta sig.

Den känslomässiga prövningen i kombination med en sprucken budget och en tidsram som inte håller gör att de absolut sämsta sidorna hos var och en får fritt spelrum. Ska ni renovera tillsammans så se till att hitta en plan som fungerar för er. Överväg även att ta professionell hjälp. Och: se inte en renovering som ett sätt att lappa ihop ett förhållande. Där finns andra lösningar som exempelvis parterapi.