Blogg

Hur högt ska bänkskivan sitta?

10 jan 2020

Hur högt ska egentligen bänkskivan sitta och finns det något standardmått att förhålla sig till? Det finns ett standardmått och det ligger på 90 centimeter. Givet vilken längd du har så kan du med fördel justera höjden med 5-10 centimeter.

Köket har många olika detaljer som man måste ha i beaktning och i åtanke vid en renovering. Höjden på bänkskivan är ett typiskt exempel på detta och det är inte en rakt igenom lätt fråga. Här ställs man nämligen inför att anpassa köket efter sig själv eller efter andra – vid en eventuell försäljning. Det vill säga. Om du renoverar köket och vet med dig att det handlar om att du ska bo där under en lång tid så kan du gott anpassa höjden på dina bänkskivor. 90 centimeter är standard och det innebär att höjden anpassats för den normallånge. Är du längre eller kortare än så – ja, då kan också trivseln bli lidande som en följd av att du inte står bekvämt då du arbetar och antingen måste huka dig eller stå väldigt upprätt.

Om du – liksom många andra idag – däremot renoverar i köket i syfte att tjäna pengar vid en försäljning. Ja, då är det givna att du håller dig till 90 centimeter i höjd; helt för att kunna tilltala så många som det bara är möjligt.

När man vill ha en bänkskiva i Stockholm

Andra mått är viktigare i köket

Det finns andra mått och avstånd som är viktigare än bänkskivans höjd då man talar om köket. Att fler idag drömmer om ett nytt kök gör att dessa frågor blir väldigt relevanta och intressanta. För: hur planerar man egentligen ett kök och hur får man detta att bli så trivsamt, bekvämt och funktionellt som möjligt – utan att göra avkall på det rent estetiska?

Vi skulle definitivt säga att det är möjligt att få ett funktionellt och vackert kök, men för att nå dit så måste man tänka till lite i början och vid den initiala planeringen. Vi kan även tillägga att det aldrig är en dum idé att ta hjälp. De flesta kökstillverkare är idag med dig längs hela resan och ger dig olika alternativ som kan fylla dina specifika behov på ett bättre sätt. Det gäller även om du skulle köpa ett billigare kö från exempelvis IKEA. Ett bra sätt att komma undan vissa framtida problem och få mer nytta av det kök man tänkt sig att sätta in.

Du kan emellertid planera själv också. Genom att följa vår lilla guide här nedan så kan du maximera effekten av ditt kök och få en plats som du verkligen trivs med. Vi radar upp några tips som leder dig rätt.

Tips på mått och och avstånd

Det viktigaste i köket är att det finns ett genomtänkt avstånd mellan spis, diskho och kylskåp/frys. Varför? Jo, det är de punkterna som används mest frekvent och därför så bör också avståndet dem emellan vara så kort som möjligt. Tänker du på triangeln så blir ditt kök bättre.

Andra viktiga detaljer att tänka på ser ut som följer:

 • Bänkskivan. Djupet på en bänkskiva ska vara minst 60 cm. Kanten ska maximalt sticka ut tre centimeter ovanför exempelvis lådor. Om inte så skapar du svårigheter med att komma åt. En bänkskiva mellan diskho och spis är den som används mest. Ta därför ut svängarna gällande storleken: minst 80 centimeter ska den vara – gärna upp till 120 om möjligheter finns.
 • Överskåp ska ha minst 50 centimeter ned till disk- eller arbetsbänk. De bör inte vara djupare än 40 centimeter då det blir svårt att nå/hitta om du väljer djupare skåp än så.
 • 120 centimeters passage. En köksö är en dröm för många, men det kräver också utrymme. Du ska kunna gå mellan köksö och diskbänk och du ska kunna öppna skåp, luckor och diskmaskin utan problem. 120 centimeter är absolut minimum. Har du inte den ytan att jobba med så bör du hitta en annan lösning; där kommer du bara att bli irriterad i slutändan.
 • Avståndet mellan fläkt och spis bör – liksom vid kombinationen diskbänk och överskåp - ligga på 50 centimeter. Tänk emellertid på att en gasspis kräver mer utrymme och där är 65 centimeter något att sikta på och förhålla sig till.

Läs mer här om du behöver en bänkskiva i Stockholm.

När får badrumsrenovering starta på morgonen?

8 jan 2020

Är det okej att hantverkare borrar, skruvar och sågar hur tidigt som helst? Hur högt ljud ska man stå ut med från grannarna? När får badrumsrenovering starta på morgonen?

Renoverande grannar kan skapa stor irritation för de som vill sova längre på morgonen eller exempelvis jobbar skift. Men det är något man får räkna med – i alla fall under ordinarie arbetstid. 

Ordinarie arbetstid

En grundregel är att renovering får pågå under ordinarie arbetstid. Det innebär att arbetet kan påbörjas klockan 7.00 på morgonen. Behöver vissa arbetsmoment genomföras tidigare är det vanligt att hantverkarna pålyser det för de boende. 

Villan – Så länge det inte stör grannen

Bor du i villa kommer hantverkarnas ljud knappast påverka närliggande grannar i någon större utsträckning. I detta fall kan man som ägare av fastigheten ge tillgång till hantverkarna att både komma mycket tidigt på morgonen och gå mycket sent på kvällen. Det viktiga är helt enkelt att inte någon störs av oljudet. 

Bostadsrätten – Kontrollera eventuella trivselregler

De flesta bostadsrättsföreningar har trivselregler där det exempelvis anges inom vilka tider det ska vara tyst. Det kan exempelvis anges att man bör ta extra hänsyn till sina grannar 06 – 22. Under denna tid förväntas då inte några renoveringar ske som skapar högre ljudnivå. 

Men samtidigt kan inte föreningen ha trivselregler som går emot gällande lagstiftning. I lagen framgår inte någon exakt tid men att reglerna som sätts upp ska vara rimliga. Ett exempel kan nämns från en bostadsrättsförening som i sina stadgar satte upp att renoveringar inte fick utföras under andra tider än 8 - 17 på vardagar. När Bostadsrättsnämnden fick frågan ansåg de att föreningen inte kunna ställa så hårda krav. Det var helt enkelt inte rimligt att de boende skulle kunna renovera under denna tid. 

Det kan även innebära att renoveringar sker på helger. Inte minst om det är privatpersonerna som själva utför renoveringen. Men även här finns det gränser. 

Så gör du om du störs

Prata först och främst med den som för oväsen. Hjälper inte detta så ta upp frågan med styrelsen i bostadsrättsföreningen. Bor du i hyresrätt kan du prata med din hyresvärd. De har sedan ansvar att hjälpa till i frågan – och förklara vilka regler som man bör anpassa sig till. I värsta fall kan boende bli vräkta på grund av återkommande störande beteende. Men detta sker extremt sällan. 

Hyresrätten – Fastighetsägaren har ansvar för renovering

Vid badrumsrenoveringar (och andra renoveringar) i en hyresrätt är det fastighetsägaren som är ansvarig. Hyresgästen kan visserligen borra hål för att hänga upp hyllor men någon större renovering är det sällan tal om. 

De större renoveringarna utförs av hantverkare som därmed kommer inom normal arbetstid. Någon renovering sker generellt inte på helger. 

Sällan som ersättningslägenhet erbjuds

Så länge som renovering sker inom rimliga gränser är det mycket svårt att som boende kräva ersättningslägenhet eller ersättning. Ska exempelvis en stamrust genomföras kan det innebära två månader med högt ljud 10 timmar varje dag. Men det är en ”rimlig” renovering utifrån att det annars kan uppstå större vattenskador framöver. 

När golven har blivit slitna

10 dec 2019

När golvet därhemma börjar bli slitna och flammiga är det dags att slipa om det. Många tror att trägolvet alltid måste läggas om när det blivit gammalt. Men det är inte sant. Faktum är att i de allra flesta fall räcker gott att slipa om det för att få i stort sätt samma resultat som ett nylagt golv. Det är dessutom mycket mer ekonomiskt att göra en golvslipning. Det tar såklart kortare tid än att lägga ett nytt golv och man behöver inte vänta på att det nya golvet ska levereras.

Anlita en golvslipare

Det enklaste sättet att genomföra en golvslipning är att ta in professionell hjälp med arbetet. Det är ett ganska svårt och smutsigt arbete att slipa om ett trägolv. Man måste också veta hur man slipar golvet eftersom det skiljer sig mellan olika trägolv. Man måste också säkerställa att golvets övriga skick är tillräckligt bra för att det ska räcka med en golvslipning. När det gäller parkettgolv går det utmärkt att slipa även det. Men det måste ha en viss tjocklek för att inte äventyra hårdheten. Ett massivt trägolv går att slipa om ett antal gånger.

Experter på golv

En golvläggare har all den kunskap som krävs för att göra en korrekt och snygg golvslipning. Alla trämaterial har olika egenskaper och ska slipas på olika sätt. Samma gäller ytbehandlingen som måste göras efter slipningen.

Det vanligaste sättet att behandla golvet för ökad lyster och hållbarhet är genom lackning, betsning och med olja. Det går att få fram olika nyanser från ljust till mörkt. Man ska också tänka på hur mycket slitage golvet utsetts för när man väljer ytbehandling. Har man till exempel husdjur eller småbarn bör man välja en metod som ger en hård och hållbar yta.

Hur går en golvslipning till?

Många oroar sig för att en golvslipning dammar och smutsar ner massor när det utförs. Med gamla metoder så var det så, dammet tog sig in överallt och det krävdes ett tömt tum och en totalsanering av rummet efteråt. Men med dagens moderna golvslipar som golvläggarna använder behöver man inte ens täcka över inredningen längre. Man använder specialmaskiner som är helt slutna vilket göra att det inte dammar alls.

Enkelt förklarat har dessa slipmaskiner en inbyggd dammsugare som effektivt tar bort allt slipdamm under slipningen. Det räcker med att torka av golvet efter slipningen och man kan direkt påbörja ytbehandlingen efteråt. Ett proffs slipar ett rum på 25-30 kvm på arbetsskift. 

Åtgärder vid fuktskador i grunden

10 dec 2019

Vatten- och fuktskador är villaägarens största mardröm. När det gäller problem med att vatten tar sig in i husgrunden beror det ofta på att regnvatten och en vattenrik mark tar sig in i huset. Då är den vanligaste åtgärden att göra en dränering genom markarbeten där man gräver upp marken runt huset och med hjälp av dräneringsrör leder bort vattnet från huset. 

Hur går man till väga?

Man behöver göra en grundlig planering där man planerar utförandet och beräknar åtgång av material. Man bestämmer var rensbrunnar och ledningar ska ligga och hur mycket dräneringsrör som behövs.

Den bästa tiden på året är att göra en dränering på höst eller tidig vinter då tjälen har satt sig. Ta reda på var vatten, avlopp och elledningar går så det inte händer olyckor och skador. Innan man kan börja måste man också ta bort plattor, uteplatser och annat som är i vägen för grävningen. 

Uppgrävning

Med grävmaskiner gräver man upp marken runt husets grund omkring en meter ut från huset. Djupet ska vara så att 50 cm under husets grundsula. Men man behöver gräva runt huset i etapper så att inte hela huset är frilagt samtidigt. När grunden är frilagd kan man samtidigt leta efter skador och sprickor och åtgärda dessa.

När rännan är färdiggrävd läggs en geotextilduk i botten för att förhindra att jord tar sig in och försämrar dräneringen. I botten läggs ett tunt lager dräneringsgrus där sedan dräneringsrören läggs. Dräneringsvattnet drar man till en anlagd stenkista eller dagvattenledning, innan grus fylls över dräneringsrören.

Skydda husgrunden

Det är viktigt att skydda husgrunden för att förhindra att fukt tar sig in. Det kan göras med en platonplatta som gör att väggen luftas och att inträngande fukt torkar ut. Man kan också sätta dit dränerande isoleringsskivor som har en värmeisolerande effekt. 

Sedan viker man över geotextilduken och rännan fyller sedan upp med dräneringsgrus. Packa sedan gruset hårt så att marken kring huset blir fast igen. 

Led bort vattnet

Det är viktigt att leda bort vattnet även ovan jord. Det översta lagret kan bestå av grus eller matjord. För att inte få tillbaka problemen med vatten framöver måste man se till att det är en lutning på minst 20 grader ungefär 3 meter från huset. 

Efter detta behöver man sätta dit en täcklist på grunden. Då ser man till att vattnet rinner utmed fasaden och leds bort för att inte leta sig ner i grunden. Man ska helst inte plantera närmare än 40 cm från husfasaden. 

Råd för en lyckad renovering av badrummet

7 nov 2019

En badrumsrenovering är ett omfattande projekt som innefattar många moment. Här följer våra bästa råd för en lyckad renovering av badrummet. 

Räkna på en rimlig budget 

För att lyckas med sin renovering av badrummet behöver man givetvis veta hur mycket pengar man har att röra sig med. Ett bra första steg är alltså att sätta en tydlig och framförallt rimlig budget. Här är det viktigt att räkna med alltifrån skruvar till inredning för att den ska hålla hela vägen till det färdiga resultatet. 

Ett bra tips är att räkna lite högre för att få svängrum om det skulle dyka upp några oväntade kostnader under arbetets gång, vilket det faktiskt ofta gör under just en badrumsrenovering. Det är heller inte helt ovanligt att man missar att räkna med några små saker så ta hellre i för mycket än för lite och se till att det finns en buffert att ta av när det behövs. 

Planera noggrant 

Budgeten är en otroligt viktig del men för en lyckad renovering krävs betydligt mer planering än så. När man planerar sin badrumsrenovering ska man först fundera över vilka behov man har, för att sedan skissa, rita och fatta sina olika beslut utefter det. Redan i planeringsstadiet är det dessutom viktigt att fundera över placering av olika våtzoner samt eluttag, belysning och andra saker som sätts på plats i ett relativt tidigt skede av renoveringen. 

Andra saker att fundera kring och planera för är vilket typ av ytskikt man ska använda sig av. Ska det vara kakel, våtrumstapet eller något annat? Ska det ligga klinkers eller en matta på golvet och planerar du att sätta in golvvärme? Varje litet moment kräver sin egen dos av planering och det är viktigt att rita upp och skriva ner allt så att man inte missar något.

Anlita rätt hantverkare

Även om man väljer att genomföra mycket av sin renovering av badrummet på egen hand kommer man behöva anlita hantverkare till vissa moment. Behöver vattenledningar och rör dras om behöver man till exempel anlita en rörmokare för att detta ska blir korrekt utfört och för att försäkringar ska gälla i framtiden. För samtliga elarbeten i ett våtrum behövs en elektriker och i det här fallet spelar det ingen roll om det gäller eldragningar eller bara inkoppling av ett eluttag – allt måste utföras av en behörig hantverkare. 

Fundera över vilka hantverkare du kommer behöva anlita och kontakta dom i god tid i förväg. Det kan vara långa väntetider och för att renoveringen ska flyta på enligt plan är det lika bra att boka in dessa med en gång. 

En lyckad renovering av badrummet kräver tid, pengar, planering och tålamod. Det är inget som sker över en natt och man behöver vara noggrann med alla delar för att slutresultatet ska bli både bra och hållbart. 

Fönsterrenovering i Stockholm – pris?

22 okt 2019

Vad kostar det att få en fönstererrenovering i Stockholm? Är det mycket dyrt – eller är det ett överkomligt pris? För det första är ett stort hantverk att renovera fönster, så egentligen är det inte så konstigt om det kostar en hel del. Men för det andra, kan man faktiskt göra det själv, om man så vill.

Här går vi igenom hur man kan bära sig åt, om man skulle vilja prova på att renovera sina fönster själv. Det enda som krävs, om du renoverar fönster själv, är att du har tid för själva renoveringen, och att du inte har bråttom. Sedan är det ingen dum idé heller att vara noggrann och göra allt enligt den beskrivning som man brukar få när det kommer till fönsterrenoveringar.

Så här kan du gå till väga

Du behöver en fönsterskrapa, ett vasst rakblad, värmepistol, grundfärg och själva målarfärgen; den färg som man önskar ha till sin fönster. Man behöver penslar och trasor, nya beslag, om man så vill, en träkloss, vattenpass, hyvel (eventuellt) och måttstock.

 1. Haka av det gamla fönstret. Spika för två plankor för hålet där fönstret suttit så att ingen råkar ramla ut genom hålet.
 2. Skrapa bort all färg som finns på karm och båge. Är någon del av fönstret dåligt, ta bort den delen och ersätt med nytt träslag. Ta exakta mått så att den nya delen av fönstret passar exakt in. För enkelhetens skull kan man ta en värmepistol till hjälp. Den hjälper till att få bort färgen.
 3. När all färg är borta på fönsterkarm och båge är det dags att avlägsna fönsterbeslaget. Antingen målar man om dem med rostfärg eller så köper man nya.
 4. Måla sedan hela fönstret och fönsterkarma med grundfärg. Låt torka. Måla även karmarna med rostfärg och låt dem torka.
 5. Måla sedan hela fönstret och fönsterkarmar i önskad färg. Måla även beslagen som man har antingen målat med rostfärg, eller som är nya, i samma färg som fönsterbågarna, och eventuellt fönsterkarmarna om man har valt samma färg till dem.
 6. När fönster och karmar sedan har torkat är det bara att montera dem på nytt på plats och göra samma procedur med resten av fönstren, tills alla är ommålade och renoverade.

Vill man inte göra fönsterrenoveringen själv, kan man i stället anlita en hantverkarfirma som gör det åt en. Då kan man förslagsvis googla "fönsterrenovering Stockholm" så att man får några förslag av Googles sökmotor. Sedan kan man ta kontakt och be om offert och referenser så att man vet vad man får för pengarna. Man kan gott och väl räkna med att en hantverkare tar cirka 500 kronor per timme, innan Rot-avdraget. Det priset varierar en del mellan hantverkare på landsbygden och i storstaden, men bäst är att räkna med det priset, på ett ungefär.

Anlita en arkitekt vid ombyggnation

11 okt 2019

Anledningar till att bygga om huset kan vara varierande. Kanske vill man förändra utseendet eller så är det en nödvändig åtgärd som behöver göras. Hur som helst är en ombyggnation ett omfattande projekt och det kan vara klokt att anlita en arkitekt för att slutresultatet ska bli som man önskar.

Stor eller liten

En ombyggnation kan vara både stor och liten. I vissa fall kanske man bara vill riva ner eller flytta någon vägg och i andra fall är det ett projekt som innefattar hela huset. När man bygger om är det viktigt att man tänker på funktionen, dom tekniska lösningarna och det estetiska. En arkitekt har kunskaper att ha hänsyn till allt detta och dessutom till dina önskemål på samma gång.

Bevara ursprunget

När man bygger om ett hus är det otroligt viktigt att se till husets ursprung och uppbyggnad. Visst är det fullt möjligt att bygga om ett 100 år gammalt hus till ett modernt men man måste först och främst göra det på rätt sätt. Det kan vara klokt att bevara husets känsla, det man en gång förälskade sig i, för att sedan anpassa ändringarna utifrån det. Även här kan en professionell yrkesman kliva in med sina kunskaper för att ta fram en skiss som både ser till husets ursprung men också dess potential vad gäller ombyggnad.

Önskemål och prislapp

Innan man kontaktar en arkitekt ska man sätta sig ner och skriva en utförlig lista på vad det är man önskar genomföra i sitt hus. Vad är syftet, vilka krav har du på utseendet och hur mycket får det kosta? En specifik beskrivning ger arkitekten bättre förutsättningar att kunna ta fram en lösning som kommer passa.

Vad gäller budgeten så är det viktigt att även räkna med oväntade kostnader. När man bygger om är det inte helt ovanligt att man stöter på problem och det är bättre att ha en buffert för detta än att bli överraskad under arbetes gång. Budgeten är inte bara viktig för din plånbok utan också för den som ska ta fram ritningar och lösningar, eftersom han eller hon kan behöva något att förhålla sig till redan i planeringsstadiet.

Arkitektens roll

Det finns många fördelar att anlita en arkitekt vid en ombyggnation men främst för att yrkesrollen är bred och den man anlitar kan hjälpa till med många saker i processen. För en större ombyggnad krävs ofta bygglov och även här kan den man anlitar vara till bra hjälp. När skissen och ritningarna är färdiga skickas dom in som en korrekt ansökan. Arkitekten kan även se till att en bra byggfirma anlitas för att utföra jobbet, samt fungera som en kvalitetsansvarig under arbetets gång.

Genom att anlita en arkitekt vid en ombyggnation kan man säkerställa att arbetet kommer utföras på rätt sätt. Husets ursprung, kvalitet och tekniska egenskaper ses över på ett professionellt sätt vilket minskar risken för problem i framtiden. Dessutom får man smarta, praktiska och framförallt snygga lösningar till sin nygamla bostad.

Du kan läsa mer om hur arkitekter arbetar på: https://www.arkitektbyrå.nu

Prova nyckelfärdigt fritidshus!

22 sep 2019

Köpa nyckelfärdigt fritidshus med Kustvillan!

Har du bestämt dig för att bygga ett nytt fritidshus? Har du hittat det perfekta stället för ett fritidshus? Kanske du har nära till hav, brygga, handelsbod men som ändå är så avskilt som man kanske önskar sig. Vill man inte att bygget av det nya fritidshuset ska ta flera år kan man istället få det gjort på någon månad och köpa ett nyckelfärdigt fritidshus. Det finns flera fördelar med att köpa ett nyckelfärdigt fritidshus. Här tar vi upp de viktigaste.

Det går snabbt

Det går mycket snabbt att bygga  ett nyckelfärdigt fritidshus. Istället för att vänta flera år på att fritidshuset ska bli klart, går det på någon månad så är det nyckelfärdiga fritidshuset klart. Det går så pass snabbt då det är färdigbyggt i moduler som kommer levererade till platsen där man önskar sig sitt nyckelfärdiga fritidshus. Väl på plats, bygger man sedan ihop de olika delarna som till sist utgör det nyckelfärdiga fritidshuset. Är man inte intresserad av att bygga själv, kan leverantören göra allt det jobbet, men är det så att man vill och känner intresse för det, kan man själv bygga ihop det. Allt är upp till en själv; antingen bygger leverantören allt, eller så bygger man själv så mycket som man önskar.

Arbetskostnaden ingår

När leverantören bygger ihop det, ingår arbetskostnaderna med huspriset. Ska man göra det själv, kan man behöva hjälp av någon hantverkare. Många gånger behöver man vara fler än en, när man ska lägga taket, till exempel, eller om man behöver någon som langar alla de olika byggdelarna åt en. Det kan blir kostsamt, beroende på hur långsam eller snabb de olika hantverkarna är på att arbeta.

Du väljer själv utformningen

Även om det är ett nyckelfärdigt fritidshus, bestämmer man själv, och ingen annan hur det ska se ut; vilken färg man vill ha på det nyckelfärdiga fritidshuset, hur ljust det bir inne, storleken, om man vill ha ett loft, eller till och med en andra våning på huset. Det är alltid kunden som bestämmer inredning, materialval och allt som har med det nyckelfärdiga fritidshusets utformning att göra. Så varför inte testa, och kika på några olika sådana leverantörer? Man kan googla "nyckelfärdigt fritidshus", så kommer det olika förslag på leverantörer som erbjuder just nyckelfärdiga fritidshus. Sedan är det bara att börja planera för det egna drömhuset som man vill ha som sitt fritidshus. Det är mycket populärt att ha ett eget fritidshus, även om de ligger nära den egna bostaden. Omväxling förnöjer, som man säger.

Vad krävs för en vägghängd toalett?

9 sep 2019

Idag har det blivit en allt vanligare lösning i samband med en badrumsrenovering och frågan är bara vad som krävs för en vägghängd toalett? Den vägghängda toaletten har många fördelar mot den golvfasta och vi tänkte titta lite närmare på denna lösning.

Först och främst och som svar på frågan om vad som krävs för en vägghängd toalett så är svaret följande: Du behöver A) en inbyggnadsfixtur B) en toalettstol som är gjord av porslin C) en spolknapp. Mer än så behövs faktiskt inte och det innebär att denna typ av toalett egentligen passar alla. Vän av ordning kanske ändå vill ha lite mer kött på benen och veta lite mer om hur en vägghängd toalett fungerar, vilka fördelar som finns samt om det finns något att tänka på. Vi går igenom detta.

vägghängd toalett

Vanliga frågor om en vägghängd toalett

Enklast blir det om man svarar på några vanliga frågor rörande en vägghängd toalett. Vi gör det enligt följande:

  • Vilka fördelar finns med en vägghängd toalett? Fördelarna är betydligt fler än nackdelarna. Den estetiska är en uppenbar fördel; en vägghängd toalett tar mindre plats och gör därmed ett mer diskret intryck än vad en golvfast sådan gör. Det rent estetiska hör ihop med det hygieniska och här skulle vi säga att den stora fördelen med en vägghängd toalett ligger. Du kan komma åt att städa under på ett lättare sätt och oberoende av vilken höjd du väljer att hänga toaletten i fråga i så kommer den att vara enklare att hålla ren och fräsch. I och med detta så får du också ett mer inbjudande badrum.
  • Kan man använda en vägghängd toalett även i mindre badrum? En vanlig missuppfattning gäller storleken på rummet. Om det kan vi säga följande: det saknar helt betydelse. Du kan ha ett större likväl som ett mindre badrum - en vägghängd toalett passar oavsett. Dessutom så är den nättare och tar mindre plats. Det gör att ett mindre badrum upplevs som större och att det således kan vara värt att ta med sig inför en stundande renovering.
  • Vägghängda toaletter passar bara i moderna hus? Det stämmer inte. Vägghängda toalettet passar oavsett ålder på huset. Däremot så ser man dessa betydligt mer ofta i moderna hus - men det hör då ihop med att ägarna till dessa har gjort aktiva val och insett att en vägghängd toalett, helt enkelt, är en bättre och mer smakfull lösning. Även du som är ägare till ett gammalt hus kan utan tvekan göra samma aktiva val och byta din golvfasta toalett mot en vägghängd modell.
  • Vägghängda toalett är svåra att reparera? Du behöver inte riva bort väggen för att laga en trasig vägghängd toalett. Givet var den gått sönder naturligtvis. De flesta reparationer går att göra framifrån eller via spolknappen. Vid osäkerhet så kan du med fördel kontakta en rörmokare.

Hur ser framtiden ut för vägghängda toaletter?

Där gav vi några svar på vanliga frågor gällande vägghängda toaletter och vi hoppas att dessa svar har givit dig lite mer kött på benen. Återstår då en fråga: hur ser framtiden ut - är vägghängda toaletter bara en fluga som man med gott samvete kan ignorera? Definitivt inte. Vi skulle - baserat på alla fördelar - säga att den här modellen kommer att vara den självklara lösningen.

Dessutom så befinner man sig bara i lindan av vad en vägghängd toalett kan erbjuda. Redan nu kan man se modeller och lösningar som tar bort dålig lukt och det finns även sådana som kommer att rengöra- och torka dig efter ett toalettbesök. Vidare kan man redan nu göra aktiva val gällande spolknappens placering och huruvida denna ska styras via sensorer eller genom det vanliga trycket. Det händer, minst sagt, ganska mycket inom detta område. En vägghängd toalett är, enligt oss, ett givet val! Här kan man läsa mer om firma som kan utföra badrumsrenoveringar.

Balkonginglasning förlänger utevistelsen

9 sep 2019

Funderar du på en balkonginglasning? Det är ingen dum idé då det finns flera fördelar med att göra en balkonginglasning. En är den att du med en balkonginglasning kan förlänga balkongvistelsen då du slipper både väder och vind. Att få ljus är bland det viktigaste för oss människor, så är en inglasad balkong en chans att få vistas i en ljus miljö utan att behöva frysa eller blir blöt. Du kan ha dina balkongmöbler framme året runt och behöver inte oroa dig för slitage på utemöblerna. Du behöver inte ställa in dem, eller ta ut dem när det är dags att starta din balkongvistelse för året. Med en balkonginglasning kan du vistas på balkongen från början av april, till slutet av oktober, beroende på hur vädret är det året. På så vis kan du sitta ute, men skyddad mot det svenska vädret.

Så går en balkonginglasning till

Det första som man behöver för en balkonginglasning är att få tag i rätt hantverkare som kommer och gör själva balkonginglasning. Bor man i hyresrätt eller bostadsrätt, brukar föreningen, eller hyresvärden ha kontakter och en levarantör som balkonginglasning. Då bör man i första hand ta kontakt med den hantvekaren. Om så inte är och man har behov att själv komma i kontakt med en hantverkare, kan man alltid googla "balkonginlasning" och sedan den ort där man bor, till exempel "balkonginglasning Stockholm".

Hembesök med måttagning

Det första som en hantverkare bör göra, är att komma på kostnadsfritt hembesök, för att ta mått på balkongen och diskutera vilken slags inglasning som man önskar. Det brukar finnas olika slags inglasningar med fönster som man öppnar, eller fönster i sidledes, med eller utan synliga lister. Man kan även välja olika färger på listerna.

Själva arbetet

Sedan när man har kommit överens om vilka slags inglasning som man önskar, så kommer hantverkaren ut och arbetar och monterar inglasningen. Det brukar gå väldigt snabbt, beroende på hur stor balkongen är, tar det olika lång tid att glasa in balkongen.

Slutbesiktning

När arbetet är klart bör man sedan göra en slutbesiktning så att allt står rätt till. Hantverkaren bör också säkerställa att den som har fått balkonginglasningen är nöjd med sin balkonginglasningen. När det sedan är dags att betala för balkoninglasningen, vill man helt göra det för en balkonginlgasning som man är nöjd med. Därför bör man alltid kontrollera den som är hantverkare och kontrollera om de arbetar på sätt som man önskar; noggrant, arbetar med kvalitet och trevligt bemötande mot sina kunder.

Vad är ID06?

22 aug 2019

Vad är ID06? Svaret är att det är en standard för ID-kort som ska användas på byggarbetsplatser. Syftet är att skapa tryggare arbetsplatser.

ID06, tidigare kallat Sveriges Byggindustrier, ligger bakom det så kallade ID06-kortet, som skall användas av personer som vistas på byggarbetsplatser. Genom ID06 ska integriteten skyddas genom att alla personuppgifter hanteras korrekt enligt PUL (personuppgiftslagen) och genom att lagen om elektroniska personalliggare uppfylls.

bygge, byggarbetare, hus, ID06

Tre huvudsyften med ID06

Vad är då syftet med ID06-korter? Det är i första hand tre olika punkter som ska uppnås med hjälp av denna standardiserade och branschtäckande legitimation.

* Svartarbete och ekonomisk brottslighet ska försvåras genom legitimationsplikt och närvaroredovisning.

* Det ska bli svårare för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

* Man ska skapa tryggare arbetsplatser. ID06 har stor betydelse för att höja säkerheten på byggarbetsplatser. För att man ska kunna ha ett fungerande olycksförebyggande arbete är det mycket viktigt att det går att känna till och kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen.

Obligatorisk närvaroredovsining för svenska byggföretag

För byggföretag som är verksamma i Sverige gäller obligatorisk närvaroredovisning. Det innebär att alla personer som befinner sig på byggarbetsplatser ska kunna legitimera sig med ett godkänt ID-kort. I praktiken innebär det att alla som ska kunna legitimera sig med ett ID06-kort på bygget.

Om du inte är föranmäld eller kan visa upp leg så riskerar du att bli avvisad från arbetsplatsen. Dessutom riskerar arbetsgivaren ett vite om du upptäcks olegitimerad på det aktuella bygget.

ID06-legitimationen lanserades av Sveriges Byggindustrier 2006 med syfte att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser. Ett effektivt sätt att identifiera och koppla varje person på byggen till en specifik arbetsgivare.

ID06 kan användas i ett flertal olika områden:

* Närvaroregistrering i elektronisk personalliggare

* Digitalisering av utbildningsbevis

* Företagskontroll

* Inpasserings- och låsfunktioner.

ID06 drivs idag inom ID06 AB, ett bolag som bildades i 2016, ett fristående, icke-vinstdrivande bolag. Det ägs av ett flertal viktiga aktörer på den svenska byggmarknaden.

De flesta företagsformer kan ansluta sig till ID06-systemet: aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och ekonomiska föreningar.

För att kunna signera avtal med ID06 måste man vara en fysisk person.

Läs mer om hur byggarbetare jobbar på https://www.snickarenacka.com.

 När du behöver måla om bostaden

9 aug 2019

Nu när sommaren äntligen är här är det många som passar på att måla om huset eller sommarstugan. Sommarstugan klarar de allra flesta av att måla själva, men den egna villan kan vara lite svårare.

Där är man såklart lite mer kräsen och att måla om ett stort hus är inte så lätt. Det tar lång tid och förarbetet är avgörande för slutresultatet. Det rekommenderas att låta ett proffs sköta målningen när det är dags att måla om huset för att det ska bli riktigt bra och hålla sig snyggt över tid.

Låt en målare måla om huset

När du har hittat en lokal och skicklig målare så är det dags att boka in en besiktning av huset för att diskutera dina behov och önskemål. Efter detta får du ett offertförslag att ta ställning till.

När man anlitar en målarfirma så är du garanterad att den har gedigen utbildning och har den erfarenhet som krävs för en korrket husmålningen. En seriös målare har även de rätta kunskaperna av olika typer av material och färger. Detta utgör grunden för ett fullgott måleriarbete.

Välj rätt färg

Målaren kan även bistå med expertis när det gäller att välja färg och kulör. Ett fel många hobbymålare gör är att de tycker den valda färgen ser perfekt ut på färgprovet från färgaffären. Men det kräver mångårig erfarenhet att se hur färgen kommer att bli på en fasad. 

En annan sak som det slarvas med är förarbetet. Det är mycket viktigt att noggrant slipa bort den gamla färgen och sedan se till att ytan är ren och slätt för att färgen ska fästa ordentligt.

Målning inomhus

När det gäller invändig målning kan man med fördel måla om väggar, tak, dörrar, köksluckor, och fönster för en helt ny känsla i huset. När man målar en vägg är det viktigt att ta bort tidigare tapeter och slipa bort den gamla färgen noggrant. Sedan måste man förbehandla ytan som ska målas. Det görs genom slipning, spackling, slipning igen innan man måste rengöra vägen noga innan målning kan göras. Man börjar alltid med en grundmålning innan målningen kan påbörjas. Det görs med hjälp av en roller i flera lager. I hörn och på andra svårtåtkomliga platser ska man använda en målarpensel.

Var mycket noggrann med att låta färgen torka mellan alla lager. 

ROT-avdgragsilla tjänster

Målning ingår i ROT-avdraget för hushållsnära tjänster. Då får man som privatperson dra av 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor. Målarfirman sköter allt med skatteverket. Det är mycket eneklt och smidigt att anävnda. 

 

 

Så begränsar du elden via innerväggarna

30 jul 2019

brandskyddsmålning

Det finns flera byggnadstekniska lösningar för att begränsa eldens spridning i en bostad eller lokal. Detta bör självklart kombineras med både brandvarnare, brandsläckare och annan varnings- och släckningsutrustning. Det ena ska alltså inte utesluta det andra. Men genom att bara exempelvis planera material på innerväggarna skapas tydligt förbättrade förutsättningar.

Se på brandklassning

Ett sätt att skapa förbättrat brandskydd är att välja brandklassade innerväggar. Detta är ett krav om de är bärande men i övrigt finns inte kravet. Dessa är brandklassade på olika nivåer vilket betyder att de kan stå emot brand under olika lång tid. Brandklassade innerväggar brukar kunna köpas på välsorterade byggvaruhus.

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning sker både på trä, stål och annat material. I korthet innebär det att en brandskyddsfärg appliceras på materialet vilket ger ett extra skydd. Är det innerväggar brukar först brandskyddsmålning ske varpå sedan en vanlig inomhusfärg appliceras ovanpå. Alternativ är självklart väv eller tapet. Men oavsett så skapas ett tydligt skydd mot brand under detta ytterlager.

En fördel med brandskyddsmålning är att färgen expanderar vid en viss temperatur. Tack vare denna expansion skapas ett betydligt tjockare brandskydd än de millimeter som färgen är från början. På detta sätt skyddas underliggande vägg även mot hetta.

I likhet med att brandklassade innerväggar finns i olika hög säkerhetsnivå kan olika skydd nås med brandskyddsmålning. Hur målningen sker och dess effekt beror till stor del på vilket material det är som ska skyddas. Det är självklart stor skillnad om en porös trävägg ska brandmålas eller om det handlar solida stålkonstruktioner.

Brandgipsskivor

Innerväggar byggs både enkelt och snabbt med gipsskivor. Gips är ett material som står emot brand till viss nivå men genom att välja brandgipsskivor skapas en ännu större säkerhet. Skivorna är framtagna för att stå emot brand tydligare än en klassisk gipsskiva. Bland annat används brandgipsskivor för att klä in konstruktioner som är brandklassade och som därmed behöver ett tydligare brandskydd. Vid montering är det viktigt att inte springor uppkommer där elden kan spridas. Anlita därför en erfaren hantverkare, som brandskyddsmålning.net

Beroende på vad lokalen ska användas till kan det finnas olika krav på brandbegränsning. Överlag finns krav på bärande konstruktion men är det en vårdinrättning eller hotell kan även krav finnas på enskilda brandceller. Med det menas att elden inte ska kunna spridas inom en viss tid efter att den uppstått. Genom ett tydligt krav på begränsning hinner även insatser sättas in mot branden på ett tidigt stadie.

Byta eller renovera fönstren?

11 jul 2019

Fönstren är en av de viktigaste delarna av ett hus, och som hemmafixare kan man göra mycket för att hålla fönstren i skick genom att tvätta, kitta och måla om dem. Om träet blivit dåligt kan fönstren också renoveras, men då bör man anlita en glasmästare för jobbet. En glasmästare kan dessutom göra en bedömning av fönstrets generella skick, och avgöra om fönstret kanske hellre borde bytas ut än renoveras.

Även om äldre tiders fönster ofta var av väldigt hög kvalitet, så måste alla fönster till slut bytas ut. För att se hur det står till med dina fönster kan du sticka in en kniv i träet på ett undanskymt ställe och känna efter. Känns träet mjukt och svampigt har det drabbats av fukt och då måste du antingen byta ut träet på de dåliga ställena eller i värsta fall byta ut fönstret. Om man ska renovera eller byta ut beror på hur mycket av fönstren som blivit fuktskadade.

Inte alltid rätt att renovera

Man hör ofta byggnadsvårdare och experter på gamla hus slå fast att det alltid är bättre att renovera fönstren än att byta ut dem, men detta stämmer inte. Har fönstret blivit så skadat att det blir alltför dyrt att renovera så är det så klart bättre att byta ut dem mot moderna fönster. Moderna fönster är inte alltid en styggelse. Det finns fönstertillverkare som tillverkar fönster utifrån stilen på huset, vilket gör att man kan få fönster som precis passar in på fasaden, och som dessutom har alla de kvaliteter som moderna fönster kan erbjuda.

För- och nackdelar med moderna fönster

Många tycker att moderna fönster är fula och passar dåligt in på gamla hus. Men då handlar det så gott som alltid om fabrikstillverkade fönster i massupplagor, som folk köper billigt på byggvaruhus och sätter in på sina hus. Det blir naturligtvis inte bra estetiskt. Men dessa fönster är dock bra i många avseenden, förutom det estetiska. Moderna fönsterglas isolerar betydligt bättre, de är tätare och håller ofta även god kvalitet konstruktionsmässigt.

Man kan tillverka moderna fönster med energiglas i gammal stil, med vackra bågar och en gammaldags känsla. Det är det bästa för gamla hus, och det är att visa respekt för det husets stil. När det väl är dags att byta ut fönstren på ditt hus, anlita en glasmästare i Stockholm för att tillverka nya fönster i en stil som passar ditt hus.

Kontakta en glasmästare i Stockholm

En glasmästare kan hjälpa dig att bedöma dina fönsters skick. Det finns många glasmästare i Stockholm som kan gamla fönster och vet i vilka lägen det är bättre att byta ut fönstren än att försöka renovera dem. För en glasmätare med koll är det ingen konst att tillverka nya fönster som passar väl in på huset. Visst är det dyrare med specialtillverkade fönster, men i gengäld får du fönster av extremt hög kvalitet som definitivt höjer värdet på huset, och även dess livslängd.

 

En bra Isolering är mer energieffektivt

7 jul 2019

Alla husägare vet att energikostnader är en oerhört stor utgiftspost. Och man gör klokt i att leta efter sätt att sänka dessa kostnader på något sätt. Där går det att med relativt små medel få ner kostnaderna rejält beroende på vilket hus man har. Det är också en utgift som kommer att betala sig inom bara några år tack vare minskade energikostnader. 

Att dra ner värmen går ju bara till en viss del, framför allt på vinden. En bra och effektivt sätt är att förbättra ventilationen. Grundprincipen är att täta huset så inte värme och kyla tar sig igenom väggar och tak. Det ger även mindre förändringar i temperaturen inomhus, vilket gör att risken för kondens och risken för fuktskador minskas.

Det ger också en minskad miljöpåverkan vilket är en mycket bra sidoeffekt. Det är allas vår skyldighet att försöka minska på energåtgången för naturens skull.

Lösullsisolering vid nyproduktioner

Den mest tidseffektiva metoden vid nyproduktioner av bostäder och andra fastigheter är lösullsisolering. Det är ett naturligt material som ger ett mycket bra resultat.

När lösull används för isolering av tak besparas mycket tid jämfört med stora och otympliga isoleringsskivor. Den fyller effektivt ut alla små ytor och skarvar. När det gäller takisolering är det också mycket effektivt. Det tätar enkelt springor och skarvar där luft kan ta sig in och ut i både väggar och tak.

Naturliga isoleringsskivor

Det finns olika naturliga isoleringsskivor som till exempel träfiberskivor som har bättre isolervärde jämfört med exempelvis glas- eller stenull. En fördel med detta trämaterial är att det låter fukten lagras lagras och även transporteras genom till exempel väggen.

Det gör att man slipper ha en tät ångspärr som annars behövs. Det gör att väggen kan andas naturligt, vilket har många fördelar. Bland annat ger det bättre luft att andas för alla som vistas inomhus.

TCC - överlägsna egenskaper

TCC är ett mycket populärt material som används inom isolering på grund av mycket bra isolerande egenskaper. Det passar speciellt bra i små utrymmen där det inte fungerar med annan isolering. Dess egenskaper är överlägsna på små ytor jämför med andra material.

Det rekommenderas att grundligt gå igenom husets eller fastighetens ventilation för en bättre innemiljö och billigare elräkningar. En expert inom ventilation har erfarenheten att efter en besiktning snabbt komma med passande åtgärder.

Behöver du hjälp att se över ventilationen i ditt hus? Då ska du titta på denna sida för mer information och boka en besiktning: https://www.isoleringstockholm.nu.

← Äldre inlägg