Blogg

Byta eller renovera fönstren?

11 jul 2019

Fönstren är en av de viktigaste delarna av ett hus, och som hemmafixare kan man göra mycket för att hålla fönstren i skick genom att tvätta, kitta och måla om dem. Om träet blivit dåligt kan fönstren också renoveras, men då bör man anlita en glasmästare för jobbet. En glasmästare kan dessutom göra en bedömning av fönstrets generella skick, och avgöra om fönstret kanske hellre borde bytas ut än renoveras.

Även om äldre tiders fönster ofta var av väldigt hög kvalitet, så måste alla fönster till slut bytas ut. För att se hur det står till med dina fönster kan du sticka in en kniv i träet på ett undanskymt ställe och känna efter. Känns träet mjukt och svampigt har det drabbats av fukt och då måste du antingen byta ut träet på de dåliga ställena eller i värsta fall byta ut fönstret. Om man ska renovera eller byta ut beror på hur mycket av fönstren som blivit fuktskadade.

Inte alltid rätt att renovera

Man hör ofta byggnadsvårdare och experter på gamla hus slå fast att det alltid är bättre att renovera fönstren än att byta ut dem, men detta stämmer inte. Har fönstret blivit så skadat att det blir alltför dyrt att renovera så är det så klart bättre att byta ut dem mot moderna fönster. Moderna fönster är inte alltid en styggelse. Det finns fönstertillverkare som tillverkar fönster utifrån stilen på huset, vilket gör att man kan få fönster som precis passar in på fasaden, och som dessutom har alla de kvaliteter som moderna fönster kan erbjuda.

För- och nackdelar med moderna fönster

Många tycker att moderna fönster är fula och passar dåligt in på gamla hus. Men då handlar det så gott som alltid om fabrikstillverkade fönster i massupplagor, som folk köper billigt på byggvaruhus och sätter in på sina hus. Det blir naturligtvis inte bra estetiskt. Men dessa fönster är dock bra i många avseenden, förutom det estetiska. Moderna fönsterglas isolerar betydligt bättre, de är tätare och håller ofta även god kvalitet konstruktionsmässigt.

Man kan tillverka moderna fönster med energiglas i gammal stil, med vackra bågar och en gammaldags känsla. Det är det bästa för gamla hus, och det är att visa respekt för det husets stil. När det väl är dags att byta ut fönstren på ditt hus, anlita en glasmästare i Stockholm för att tillverka nya fönster i en stil som passar ditt hus.

Kontakta en glasmästare i Stockholm

En glasmästare kan hjälpa dig att bedöma dina fönsters skick. Det finns många glasmästare i Stockholm som kan gamla fönster och vet i vilka lägen det är bättre att byta ut fönstren än att försöka renovera dem. För en glasmätare med koll är det ingen konst att tillverka nya fönster som passar väl in på huset. Visst är det dyrare med specialtillverkade fönster, men i gengäld får du fönster av extremt hög kvalitet som definitivt höjer värdet på huset, och även dess livslängd.

 

En bra Isolering är mer energieffektivt

7 jul 2019

Alla husägare vet att energikostnader är en oerhört stor utgiftspost. Och man gör klokt i att leta efter sätt att sänka dessa kostnader på något sätt. Där går det att med relativt små medel få ner kostnaderna rejält beroende på vilket hus man har. Det är också en utgift som kommer att betala sig inom bara några år tack vare minskade energikostnader. 

Att dra ner värmen går ju bara till en viss del, framför allt på vinden. En bra och effektivt sätt är att förbättra ventilationen. Grundprincipen är att täta huset så inte värme och kyla tar sig igenom väggar och tak. Det ger även mindre förändringar i temperaturen inomhus, vilket gör att risken för kondens och risken för fuktskador minskas.

Det ger också en minskad miljöpåverkan vilket är en mycket bra sidoeffekt. Det är allas vår skyldighet att försöka minska på energåtgången för naturens skull.

Lösullsisolering vid nyproduktioner

Den mest tidseffektiva metoden vid nyproduktioner av bostäder och andra fastigheter är lösullsisolering. Det är ett naturligt material som ger ett mycket bra resultat.

När lösull används för isolering av tak besparas mycket tid jämfört med stora och otympliga isoleringsskivor. Den fyller effektivt ut alla små ytor och skarvar. När det gäller takisolering är det också mycket effektivt. Det tätar enkelt springor och skarvar där luft kan ta sig in och ut i både väggar och tak.

Naturliga isoleringsskivor

Det finns olika naturliga isoleringsskivor som till exempel träfiberskivor som har bättre isolervärde jämfört med exempelvis glas- eller stenull. En fördel med detta trämaterial är att det låter fukten lagras lagras och även transporteras genom till exempel väggen.

Det gör att man slipper ha en tät ångspärr som annars behövs. Det gör att väggen kan andas naturligt, vilket har många fördelar. Bland annat ger det bättre luft att andas för alla som vistas inomhus.

TCC - överlägsna egenskaper

TCC är ett mycket populärt material som används inom isolering på grund av mycket bra isolerande egenskaper. Det passar speciellt bra i små utrymmen där det inte fungerar med annan isolering. Dess egenskaper är överlägsna på små ytor jämför med andra material.

Det rekommenderas att grundligt gå igenom husets eller fastighetens ventilation för en bättre innemiljö och billigare elräkningar. En expert inom ventilation har erfarenheten att efter en besiktning snabbt komma med passande åtgärder.

Behöver du hjälp att se över ventilationen i ditt hus? Då ska du titta på denna sida för mer information och boka en besiktning: https://www.isoleringstockholm.nu.

Gör hemmet brandsäkert

28 jun 2019

Att råka ut för en brand ärbrandskydd, brandvarnare bland det värsta man kan råka ut för och det kan få förödande konsekvenser. I allra värsta fall förlorar man både sitt hem och sina ägodelar och det är därför viktigt att se över sitt brandskydd med jämna mellanrum. Det finns utrustning som är nödvändig att ha både för att förebygga brand och för att använda om olyckan skulle vara framme.

Välj rätt brandsläckare

I hemmiljö behöver man ha en brandsläckare som är minst A- eller B-klassad. Dessa innehåller antingen vatten, pulver eller skum, där det sistnämnda alternativet är att föredra men det man bör tänka på om man har en sådan är att den behöver regelbunden omladdning. En pulversläckare däremot är mer eller mindre underhållsfri och enkel att använda även för den som är ovan. Funderar man på att köpa en sån till hemmet ska den ha en vikt på minst 6 kilo och oavsett vilken typ man väljer ska man alltid se till att den är godkänd och certifierad.

Ha en eller flera brandvarnare

Att ha en, eller helst flera brandvarnare hemma är ett bra brandskydd och en billig livförsäkring. Man bör åtminstone ha en varnare på varje våningsplan och ska vara placerade minst 50 cm från väggarna. En bra varnare larmar redan vid rökutveckling och man kan då vidta åtgärder i ett tidigt skede av en eventuell brand.

Det finns modeller som går att parkoppla, vilket är en stor fördel om huset är stort. Tänk på att kontrollera varnarnas funktion ofta genom att trycka på testknappen som finns på dom flesta modellerna, eller genom att blåsa ut ett ljus alldeles under den. Tjuter den så fungerar den men man ska alltid byta batteri minst en gång om året för att ha ett säkert brandskydd.

Komplettera med brandfilt

En brandfilt är bra att ha i köket eller om man har en eldstad av något slag och lämpar sig vid släckning av mindre bränder. Filten är tillverkad i glasfiberduk som kväver elden men det är viktigt att tänka på att man inte kan kasta på den, utan man måste bestämt lägga den över elden för att den ska avta. Brandfilten kan även användas om det fattat eld i en persons kläder och det bästa är då om personen lägger sig ner och att fliten sedan slutet tätt.

Med enkla och ganska billiga medel kan man få ett bra och säkert brandskydd i sitt hem. Att sätta upp några brandvarnare kan rädda både liv och byggnad tack vare att dom larmar i ett tidigt skede men det är viktigt att kontrollera funktionen ofta. Brandsläckare och brandfilt ska placeras så att dom är lättillgängliga, gärna i närheten av eldstäder eller på en central plats i huset. Vill du veta mer så rekommenderar vi att du kontaktar en firma med kompetens inom området. 

 

Att tänka på när du vill bygga till huset

25 jun 2019

Att göra en tillbyggnad på huset kan vara en bra idé när familjen växer och behovet av mer yta ökar. I Stockholm med sin överlastade bostadsmarknad kan det vara svårt att hitta ett större boende till ett pris man har råd med, och trivs ni i området där ni bor och har rotat er där är det betydligt bekvämare och roligare att göra en tillbyggnad.

Om ni får, vill säga. För det första du måste kolla upp, innan du börjar skissa på er tillbyggnad, är om ni har tillåtelse att bygga på ert hus, och i så fall under vilka förutsättningar. Den detaljplan som finns för i stort sett alla bostadsområden i Stockholm dikterar hur stora husen får bli, hur nära tomtgränsen de får komma, vilka stilar som är tillåtna och så vidare. Vill du veta vad du får och inte får göra ska du kontakta Stadsbyggnadskontoret i Stockholm , som kan hjälpa dig att ta fram denna information. Om du gör detta det första du gör så slipper du bakslag och tråkiga överraskningar längre fram i processen.

Skissa fritt och ta in en arkitekt

En skiss ska alltid börja med en vision av hur ni vill ha det. Sitt ner med familjen och gå igenom vad ni har för behov och önskemål vad gäller yta, utseende och funktion på tillbyggnaden. Tillåt er att drömma fritt i det här skedet, och ta sedan era idéer vidare till en arkitekt. Det är arkitektens jobb att utifrån era önskemål och husets förutsättningar skapa en tillbyggnad som harmonierar med huset. Här måste man inte tänka att tillbyggnaden ska vara byggd i exakt samma stil; en modern tillbyggnad kan funka, men den måste harmoniera och passa ihop med resten av huset.

Att rita en tillbyggnad är svårt, och det finns många exempel på estetiskt misslyckade tillbyggnader i Stockholm, men genom att anlita en arkitekt har ni gett er själva goda förutsättningar att få en snygg och praktisk tillbyggnad. En arkitekt kan förutom det estetiska se till att tillbyggnaden sker med rätt material och med rätt teknik, samt att placeringen på tomten blir korrekt. Skulle ni vara missnöjda med arkitektens idéer även efter flera modifieringar, kan ni alltid gå till en annan arkitekt. Det finns ingen anledning att stressa sig igenom den här processen, det är det viktigaste skedet vid en tillbyggnad.

Välj en bra byggfirma i Stockholm

För själva uppförandet av tillbyggnaden ska ni anlita en byggfirma i Stockholm som erbjuder totalentreprenad. Med totalentreprenad skriver ni bara ett kontrakt och får ett fast pris på jobbet. Byggfirman tillhandahåller all kompetens som behövs vid en tillbyggnad, vilket kan innefatta såväl snickare som målare, golvläggare, elektriker och VVS-installatör. Genom att byggfirman samordnar byggprocessen i de egna leden löper arbetet smidigare och er tillbyggnad blir klar fortare.

Mer info: https://www.byggfirmastockholm.biz/

Måla om tak bra inför nästa säsong

15 jun 2019

Har du varit uppe på taket och kontrollerat takets kvalitet? Om inte kanske det är dags att göra det. De flesta villaägare borde gå upp på taket regelundet. Bara då kan du upptäcka brister och skador på taket i tid innan någon skada har blivit så stor att det ger konsekvenser på taket. Om du ser brister på taket i tid, finns det en chans att hinna åtgärda det innan det har gett skador på resten av huset. Ibland räcker det med en mindre renovering av taket för att det ska hålla tätt för många år framåt. Är det länge sedan som man la taket eller som man renoverade det, kan det räcka med att måla om det.

Anlita målare för jobbet

Är du det minst osäker för jobbet att måla om taket, är det bäst att ringa en målare som kan jobba på så hög höjd. De vet dessutom om vilka risker som det kan finnas med jobbet och hur de kan arbeta förebyggande så att de inte råkar illa ut. De har oftast de redskap som behövs för att kunna utföra jobbet på ett säkert sätt. De har dessutom vanan att arbeta på höga höjder. Något som man som lekman sällan har. Har man det minsta svindel kan det vara svårt att jobba över huvudtaget om man endast är rädd för att ramla ner och behöver hålla i sig. Då blir ju ingenting gjort.

Målare gör jobbet dubbelt så snabbt

I stället för att spendera hela eller halva semestern till att måla om huset, kan man anlita målar som gör jobbet. Även om man är ekonomisk och inte vill spendera för mycket resurser på jobbet, kan man alltid välja noggrant och anlita hantverkare som tar rätt betalt. Dessutom är det bra att räkna med Rot-avdraget, och är ni många som äger huset, gemensamt, kan alla enskilt dra av på Rot-avdraget. Om alla äger huset, får var och en dra av så mycket som upp till 30 procent av arbetskostnaderna och upp till 50.000 kronor per år och per person. Det blir ett mycekt förmånligt arbete för er som äger huset.

Vilka hantverkare ska du välja?

Om du ska välja hantverkare är et bäst välja någon som arbetar nära din bostad. Även om du får dra av arbetskostnaderna, är det dock inte möjligt att dra av för resekostnaderna till och från din villa, och inte heller för materialet. Därför kan det vara en bra idé att anlita målare nära dig. Bor du till exempel i Solna bör du alltså välja en målare i Solna.

Sök efter relevant byggföretag via Byggtjänst.se

5 jun 2019

Svensk Byggtjänst är ett förebyggföretagtag som är branschens ”kunskapsnav” gällande validerad information kring byggfrågor. Företagets tjänster används av mängder av byggföretag över hela Sverige. På dess hemsida finns även en sökfunktion som gör att man som privatperson eller företag kan hitta relevanta leverantörer och samarbetspartners inför ett större byggprojekt.

Totalt finns det över 82 000 byggföretag inom olika branscher listade och det går via sökningen att bland annat få fram finansiell ställning, hur många som är anställda på företaget och hur många kontor som finns över Sverige. Det är en av de funktioner som skiljer detta företagssök mot traditionella företagssök. Här har man valt att fokusera på de delar som underlättar för entreprenörer att hitta rätt leverantör.

Så sker ett sök

I en sökruta kan man ange företagsnamn, inriktning eller delar av detta. Det finns även två ytterligare filtreringsfunktioner som gör att så relevanta träffar som möjligt kan visas. Inom kategori väljs exempelvis om man söker byggföretag som entreprenör, konsult, för materialleverans eller ”special”.

Redan i detta läge går det att specialisera sökningen mot byggföretag inom en viss bransch. Väljs ”Material” går det bland annat att välja på att söka efter företag som erbjuder material inom fästdon, fönster, badrumsinredning eller maskiner.

Väljs ”Konsulter” hittas bland annat miljökonsult, mätkonsult, brandskydd och juridik.

Sedan går det även att välja var i landet som denna hjälp önskas. Detta utifrån kommun eller län. Väljs område går det att specificera detta ytterligare. Väljs exempelvis Stockholm kan man förfina sökningen mot olika kommuner inom Stockholms län så som Vallentuna, Sollentuna, Norrtälje och Huddinge.

Ett exempel

Om en sökning först sker med ”Betong” i sökrutan kommer företag inom denna bransch att visas. Därefter klickas ”Material” i vilket därmed betyder att man söker efter ett byggföretag som kan leverera material av och inom betong. I detta exempel väljs till sist att företaget ska hittas inom Stockholms län.

I detta fall visas åtta företagsnamn upp. Därmed skapas en snabb och enkel filtrering som innebär att företagen smidigt kan hitta olika samarbetspartners eller leverantörer inför byggprojekt.

Dessa åtta företag kan nu sorteras utifrån antal anställda, antal kontor, omsättning eller antal projekt. Skillnaden är stor. I detta exempel har det minsta byggföretaget ett kontor och 1 miljon i omsättning medan det största företaget har 164 kontor över Sverige, en omsättning på 7500 miljoner och närmare 7500 personer anställda.

Detta är däremot enbart siffror som visar på företagens storlek och egentligen inte speglar kvalité, pris eller service.

Vi rekommenderar med varm hand fbpab.se - ett byggföretag med både hjärta och hjärna. 

När du behöver en snickare

2 jun 2019

Har du något byggprojekt på gång? Vill du äntligen få taket omlagt, huset utbyggt eller ett helt nytt lusthus? Om det inte är så att du själv är duktig på att bygga kan det vara bäst att anlita en snickare som kan göra det mesta av bygget åt dig. Känner du inte till någon duktig snickare kan du försöka leta upp en som kan jobba med projektet. Fördelen med en duktig snickare är att en sådan kan bygga lösningar som passar just på den plats som bygget är. Skulle du till exempel behöva en platsbyggd garderob, så kan en snickare ordna med det. Eller om du vill ha en bänk som passar in perfekt på den altan som du kanske vill ha, så kan en snickare göra en sådan.

Hur hittar man en duktig snickare?

Detta är väl ändå en 10.000 kronors fråga. Det bästa är dock att googla "snickare Upplands Väsby" om det är där som man planerar sin altan, utbyggnad eller lusthus, eller vad det nu är som man önskar sig. På så sätt får man flera förslag av Google på alla de som har skrivit att de är snickare, på sina hemsidor och som dessutom har angett att de arbetar i Upplands Väsby. Bor man på en annan ort, skriver man in den orten i Googles sökruta, för att få snickare just där man önskar sig dem. Efter det kan man ta kontakt med dem som man har fått namn och kontaktuppgifter på.

Var noga med referenser och läs omdömen

När man tar kontakt med snickare som eventuellt arbetar i Upplands Väsby, bör man fråga efter offert och referenser. Rådet här är att inte betala på en löpande faktura. Risken är stor att man blir oense om priset. Tycker man då att priset är för högt kan man tycka att snickaren har fuskat med tiden och tagit för lång tid på sig att utföra uppdraget. Då är det bättre att komma överens om ett pris innan man anlitar snickaren, så att man inte får någon obehaglig överraskning. Detta bör stå i ett avtal som man upprättar med snickaren. Man bör också få referenser av snickaren så att man får en chans att avgöra om snickaren är en duktig och erfaren snickare, som arbetar noggrant och med hög kvalitet. Man kan även läsa om olika omdömen som tidigare kunder kan ha gett om snickaren. Här kan du läsa mer om en duktig snickare i Upplands Väsby: https://www.snickareupplandsväsby.nu.

Motivera personalen med ett utegym

30 apr 2019

Motiverade och välmående medarbetare gör ett bättre arbete. Det kan handla om allt från förmåner till utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Många människor vill kunna träna och motionera mer men säger sig inte ha tiden. Det är ett stort problem i dagens stressiga samhälle.

Att som arbetsgivare kunna erbjuda personalen gratis och enkel träning kan vara guld värt för hälsan, arbetsmoralen och motivationen. Det ger stor en bra goodwill och känslan att företaget bryr sig om sina anställda. 

Vad finns det då att göra? Vissa företag erbjuder sina anställda gratis gymkort och liknande eller erbjuder gratis träning i eget gym eller en motionshall. Eller bjuder på en friskvårdstimme med bibehållen lön. Friskvårdsbidraget är lagstadgat men det handlar det om tidsbrist spelar det ju ingen roll om man får träna gratis.

Utegym - ett roligt alternativ

Ett allt mer populärt alternativ är att anlägga ett trevligt och funktionellt gym utomhus inom företagets område. Då får personalen ett eget gym som dessutom går att använda året runt utan kostnad. Allt på bekvämt avstånd från kontoret. 

Det fina med ett bra utegym är att man kan komma och träna som man är utan träningsväska och transport till träningslokalen. Ett snabbt pass på lunchen, att motveka stress eller innan mötet. Endast fantasin sätter gränsen.

En annan faktor är att ett utegym erbjuder frisk luft kombinerat med allsidig träning för hela kroppen. Den är skonsam och med liten risk för skador eftersom man till stor del använder sin egen kroppsvikt i träningen. 

Man tränar lätt upp sin rörlighet, koordination, styrka och balans. Maskinerna är så utformade att man kan träna många muskelgrupper samtidigt. Det är en träning som passar alla, det gäller bara att välja rätt maskin. Träningen blir rolig på ett helt nytt sätt och blir inget tråkigt måste längre. Det är också lätt att träna tillsammans med kollegor vilket höjer sammanhållningen.

Hur går det till?

När man har kommit fram till vilka behov och önskningar man har så ska man kontakta en byggfirma som får göra markarbetena där man ska bygga utegymmet. Man måste hitta en lämplig plats och undersöka kvaliteten i marken. 

Man behöver välja ett utegym av bra kvalitet eftersom det kommer användas dagligen året runt och måste kunna stå emot det nordiska klimatet. För dettas krävs stadiga maskiner av högsta kvalitet som kommer hålla i många år. Självklart måste maskinerna vara säkra att använda. Dessa är enkla att underhålla och det räcker att olja in mekaniken ibland bara. 

När du vill glasa in altanen

19 apr 2019

Många funderar på att bygga om altanen eller balkongen för att kunna använda den året runt. Vad ska man tänka på innan man påbörjar projektet? Vilka fallgropar finns det och vilka alternativ har man att välja på?

Först ska man fundera vad som är anledningen till utbyggnaden. Vill man ha en inglasad altan för att skydda mot väder och vind på sommaren eller ska man även kunna använda sig av den på vintern? Sedan som alltid är såklart budgeten viktig. Det finns billiga lösningar upp till mycket exklusiva varianter att välja bland. Prismässigt ligger spannet på från 10 000 kronor för de billigaste alternativen upp till flera 100 000-tals kronor.

Göra själv eller anlita hantverkare

Har man kunskaper inom bygg så blir det såklart billigare, men det tar en hel del tid i anspråk. Men för det allra flesta av oss är det ingen idé att göra det själva. Då rekommenderas det att anlita en erfaren och kunnig hantverkare för att bygga om altanen på ett korrekt och hållbart sätt. 

Eftersom det tar tid att bygga så kostar det en del pengar. Då är det tur att man kan använda ROT-avdraget till det. Det innebär en skattereduktion på 30 % av arbetskostnaden. Seriösa hantverkare sköter detta helt och summan dras av direkt på fakturan.

Vilka alternativ finns

Man kan bygga en enkel inglasning med endast glas. Men för en komplett inglasning måste man tänka på isoleringen för att inte få problem med fukt och isbildning på vintern. Det är även viktigt att ha en bra fuktspärr mot marken för att slippa kondens och mögel.

Man måste noga undersöka hur altanen är byggd för att säkerställa att det håller för inglasning och eventuellt tak. Det väger mer än man tänker sig. Annars kan konstruktionen böja sig av vikten och göra att fönstren blir svåra att öppna. Om det är alldeles för svagt golv kan den till och med rasa. Det behövs inget bygglov om det ligger i anslutning till huset och inte är större än 15 kvm. 

Att välja skjutpartier 

När man glasar in altanen måste man ha någon form att öppning för att kunna vädra och släppa in solen på sommaren. Det är bra att tänka på hur isoleringen är innan man väljer produkt. En vanlig variant är att ha fasta glaspartier och komplettera med skjutbara dörrar och fönster mot trädgården. Välj glas och dörrar av god kvalitet för att det ska bli snyggt och hålla över tid. 

Så underlättar rätt system för projekthantering inom bygg

11 apr 2019

Nästan alla företag inom byggbranschen använder något verktyg för projekthantering. Det behövs för att få ett arbetsflöde och en överblick över hela projektet. Men vad innebär projekthantering inom bygg och vilka delar kan dessa system underlätta? Ett tid- och projekthanteringssystem för byggbranschen kan exempelvis har följande funktioner:

Personalliggare

För att stävja svartjobb på arbetsplatser inom bygg (även inom restaurang) finns idag krav från Skatteverket på personalliggare. En lista över vilka som jobbar på arbetsplatsen, arbetstider m.m. Detta kan självklart ske manuellt men är betydligt enklare att ha interagerat i ett projektsystem. Ett system som därmed är molnbaserat och kan nås varifrån man än jobbar.

Tidrapport

Ett längre projekt är ofta uppdelat i flera delar som dessutom kan vara uppdelade på olika moment. Genom tidsrapportering går det lätt att få överblick på hur lång tid som olika momenten tagit och därmed lättare planera för kommande moment inom projektet. Därmed skapas en projekthantering som tydligt kan ta hänsyn till olika moment och den tidsåtgång som förväntas på dessa.

Byggdagbok

Byggdagbok beskrivs ibland som en överblick ”från ax till limpa”. Det är en dagbok där de större momenten registreras och dokumenteras. Likt hur en journal växer fram kring ett projekt så växer byggdagboken fram under projektets gång.

Denna kan självklart vara en fysisk bok men genom att ha byggdagboken i ett system för projekthantering kan fler nå den och därmed notera olika ändringar och händelser. Därmed skapas en tydligare överblick för alla inblandade parter.

Skyddsronder

Vid de flesta byggnationer krävs att skyddsronder genomförs. Hur ofta och vad som ska kontrolleras regleras av lagstiftningen. Genom att även ha detta i ett projekthanteringssystem kan man lättare ha koll på när de ska genomföras och vad som ska ”bockas av” under dessa ronder.

Kan interageras med andra system

Ett system för projekthantering kan även interageras med andra moduler för att skapa en ännu tydligare överblick. Ett exempel är tidsrapportering och förbrukningsrapportering. I detta fall kan hantverkarna mycket enkelt rapportera in hur många timmar som ska registreras på ett specifikt projekt via en app i telefonen eller via datorn. Detta gäller både tidsrapportering gällande timmar på projektet men även gällande timmar som olika maskiner använts.

I samma system är det då vanligt att hantverkarna kan rapportera in materialåtgång. Projekthantering handlar ju inte enbart om att få projektet att löpa smidigt utan även att ha koll på dess kostnad. Genom att hantverkarna kan registrera timmar och materialåtgång skapas denna lösning på ett smidigt sätt.

Några goda råd om du funderar på att installera bergvärme

31 mar 2019

Bor du i Stockholm och funderar på bergvärme? I Stockholm finns mycket bra förutsättningar för bergvärme, och med en installation har du goda möjligheter att på sikt minska dina energikostnader. Men att installera bergvärme är inget man bör kasta sig huvudstupa in i utan eftertanke. Risken att du blir lurad eller att du får ett system som inte är optimalt utformat för ditt hus och tomtens förutsättningar ökar om du är dåligt påläst och går med på en enkel lösning som kanske inte alls passar ditt hus.

Tekniken inom bergvärme utvecklas hela tiden, och det är numera möjligt att få värme nästan hela året med hjälp av en bergvärmepump. På sommaren kan man låta systemet vila och i stället få sin energi från solceller på taket, en kombinationsläsning som verkligen är miljövänlig och har framtiden för sig. Men det finns mycket man måste veta innan man beställer borrning, så det gäller att vara påläst innan man börjar prata med entreprenörer och söker tillstånd.

Förutsättningarna för bergvärme i Stockholm

Även om Stockholm generellt har mycket goda förutsättningar för bergvärme, finns det ändå platser där bergvärme blir mer eller mindre effektivt i relation till kostnaden. Det som avgör är hur långt ner man måste borra för att komma åt berggrunden, och hur bergets kvalitet är där du bor.

För att ta reda på mer om de geologiska förutsättningarna på din tomt kan du besöka SGU:s hemsida på nätet. SGU står för Sveriges Geologiska Undersökning, och hos dem kan du läsa mer om bergvärme och även på olika kartor se hur berggrunden ser ut där du bor.

Förbered dig genom att läsa på

Ju mer du vet, desto större chans har du att få en så bra installation som möjligt. Läs på om hur bergvärme fungerar, vad skillnaden är mellan olika typer av köldmedium och hur systemen för bergvärme kan kombineras och varieras. Olika hus kräver olika typer av lösningar, och även om det är ett snårigt område som kräver expertis kan du få ett bra hum om ungefär vad som skulle kunna passa dig.

Ta också reda på allt du kan om ditt hus och dess energibehov. Hur mycket energi går det åt idag och vad kostar det dig per år? Vilket pris tycker du kan motivera en övergång till bergvärme? Kostnaderna för borrning och installation av värmepump kan ibland sticka iväg en bra bit över 100 000 kronor, så du måste se till att du vet att du får valuta för pengarna i det långa loppet.

Prata med många entreprenörer

Nöj dig inte med att bara kontakta en entreprenör, prata med alla som verkar där du bor och pejla av  hur de jobbar, hur djupa kunskaper de har, vad de tror skulle vara det bästa för ditt hus och så vidare. På det sättet blir det ganska lätt att se vilka aktörer som är seriösa och vilka som mest vill erbjuda en snabb standardlösning. En bra bergvärmeinstallatör vill veta allt om ditt hus för att kunna hjälpa dig på bästa sätt avseende produkter, dimensionering av systemet och själva borrningen.

Passa på att förbättra isoleringen på huset

Ett bra tips när man installerar bergvärme är att samtidigt förbättra husets isolering. Att byta fönster är ett mycket bra sätt att öka tätheten i huset och förhindra att värme slipper ut i onödan. Har du ett hus med dålig isolering, med gamla fönster med höga u-värden, är det tveksamt om du får ut så mycket av en bergvärmeinstallation. En bättre väg kan då vara att först förbättra isoleringen och därefter, utifrån de nya förutsättningarna, på nytt beräkna för- och nackdelarna med en bergvärmeinstallation.

När du behöver betongbyggare

26 mar 2019

Nrä man arbetar med byggen av olika slag kommer man förr eller senare att behöva betongarbetare. De flesta hus och fastigheter är i stort behov av betong för både stomme och konstruktion. Man behöver även betongplatta till husgrunden. Man behöver betongarbeten till olika delar för husbygget, vilket innebär att man så länge man bygger kommer att behöva betongarbetare som kan hantera den. Betongen har gjort det möjligt att bygga broar, vindkraftverk, vattenverk, tunnlar och ett oändligt antal byggen.

När du har behov av betongjobb

De flesta betongbyggen armerar man numera. Detta för att verkligen förstärka betongen och dess konstruktion. Skulle fastigheten utsättas för någon skada, behåller armeringen själva konstruktionen och det blir lättare att reparera då själva konstruktionen kommer att stå kvar. Bygger du fastigheter kommer du att förr eller senare behöva betongkunniga byggjobbare. Att hantera betongen kräver nämligen sin expert. När du väl har kommit fram till att du behöver en betongarbetare för ditt bygge, är det några kriterier som man behöver bestämma sig för.

Antingen total- eller delentreprenör

Som byggledare, eller uppdragsgivare kommer man förr eller senare att behöva bestämma sig för om det är en total- eller delentreprenad som man vill ha. Vid en totalentreprenad tar byggjobbarna själva hand om allt som krävs. De kommer att löpande informera dig om de olika moment som de gör och ser till att de har uppfattat dig rätt och involverar dig så mycket som du själv önskar. Vill du hellre anlita en delentreprenad, kommer du själv att vara ansvarig och de utför endast den del av bygget som du bestämmer. Här är det olika hur mycket ansvar man själv är beredd att ta.

Alla vill väl anlita de bästa

Har man inte så stor insyn i branschen kan det vara svårt att avgöra vilka man ska anlita. Vilka kriterier ska man titta efter? Dels vill man ju att de hantverkare som bygger åt en, gör själva arbetet noggrant och med hög kvalitet, dels vill man att de är personer som är lätta att ha att göra med. Därför bör man alltid kontrollera alla referenser och omdömen som man bara kan få tag i. Känner man sig osäker kan man alltid kontrollera företaget hos till exempel Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få veta om det finns klagomål hos dem av missnöjda kunder. Det är även bra att läsa på om företaget innan man bestämmer sig; så läs på om dem på omdömessajter. Här kan du däremot läsa om noggranna betongjobbare med hög kvalitet och god ekonomi, har egen ansvarsförsäkring, har alla nödvändiga certifikat och utför betongarbeten.

Lägg större fokus på dina fönster

18 mar 2019

Idag så lägger många ett större fokus på energi och på frågor som kan komma att spara pengar genom att sänka den årliga förbrukningen man har som husägare. Det är definitivt en sund idé. Många betalar för mycket pengar och man gör detta utan att få någonting i gengäld. Att ta en kostnad för att byta från exempelvis en äldre oljepanna till en uppvärmning i form av bergvärme kan sänka den årliga kostnaden för uppvärmning med upp till 80%. Det förutsätter dock att huset även i övrigt är anpassat och det är tyvärr en fråga som många negligerar.

För, en stor fråga handlar inte om vad som fungerar som energi- och uppvärmningskälla. Det är istället en fråga om värmen stannar kvar inomhus eller om den försvinner ut i det tomma intet. Där bör man lägga ett större fokus. Att betala runt 100.000 kronor för att borra- och installera en bergvärmepump i ett hus i Stockholm är en god tanke - men den förutsätter även att man ser till att täta de läckor som finns. En stor sådan handlar om fönster. Fönster isolerar sämre än vad vanliga väggar gör - det är ett obestridligt och ofrånkomligt faktum.

Men, lika sant är att gamla fönster har ett avsevärt mycket högre U-värde än vad moderna fönster har. U-värde används för att mäta isolering och ju lägre sådant som finns - desto mindre luft åker ut från huset. I samband med att man installerar bergvärme - eller någon annan typ av energisnål uppvärmning - så bör man också se över om det är dags att byta fönster. Annars finns en uppenbar risk i att man eldar för kråkorna då den varma luften inifrån åker ut och den kalla luften på utsidan får fri lejd in i huset. Det är allt annat än ekonomiskt försvarbart.

Byt ut dina gamla fönster i Stockholm

Det kostar väl pengar att byta fönster i Stockholm? Ja, det är sant, men det är även en sanning som kommer med viss modifikation. Så himla kostsamt behöver det inte bli. Naturligtvis så är antalet en avgörande fråga - ju fler fönster ditt hus i Stockholm har, desto dyrare blir det.

Men gällande själva kostnaden f ö r dina fönster så kan du idag komma ganska billigt undan. Dels genom att använda rot-avdraget för att installera dem och genom detta dra av 30 % av den totala arbetskostnaden. Dels också genom att välja material som exempelvis plast. Plastfönster har ett oförtjänt dåligt rykte som det är dags att göra upp med. Faktum är att fördelarna är så pass många och stora att man måste sätta dem under lupp.

Vad sägs om fönster som inte kräver något underhåll? Vad sägs om fönster som har extremt lång livslängd? Vad sägs om det lägre priset jämfört med träfönster? Vad tror du om fönster som klarar av all typ av väder och som dessutom går att få i exempelvis träimitation? Det finns väldigt många fördelar och det är, enligt oss, något som borde påskynda ditt byte av fönster i jakt på lägre kostnader i ditt hem.

Beställ ett nästan nytt trägolv

11 mar 2019

Tänk dig att få nästan nya golv. Som är miljövänliga, dessutom. Och nästan nya golv. Det är billigare att slipa om än att slänga ut det golv som du redan har och beställa ett nytt. Det är heller inte särskilt klimatsmart, då det klimatsmarta är att återanvända och återvinna. Att återanvända är smart. Att endast köpa-slita-slänga är inte särskilt klimatsmart. Särskilt inte om du har ett golv med hög kvalitet. Då är det långt bättre och mer klimatsmart att slipa om det som du redan har. Om du då har fula och slitna golv kan du få som nytt golv med ny yta.

Få ny yta på golvet som håller i minst 30 år till

Slipar du om ditt golv kan du använda det i minst 30 år till. Många trägolv kan hålla i 50 år, om du ser till att slipa om det då och då. Är du rädd om golvet kan det hålla hela din livslängd. Då gäller det inte att akta golvet hela tiden. Man måste ju leva också. Barnen kanske leker med sina leksaker på golvet. Husdjuren springer omkring på golvet med sina vassa klor. Att hela tiden springa omkring och akta golvet blir tjatigt i längden. Golv är ju till för att användas. Slipar du om det behöver du inte tänka på att hela tiden akta golvet. Samtidigt vill man ju ha vackra golv.

Rätt behandlat golv håller länge

När hantverkarna väl har tagit fram en splitterny yta på golvet är det sedan mycket viktigt att lägga på en behandling som gör det slitstarkt. Med rätt slags behandling kan du ha ett trägolv i hallen, i köket eller i barnens rum utan att du behöver oroa dig för spill eller andra saker som kan förfula golvet. I köket, till exempel kan det vara bäst att lacka golvet som gör att det står emot väta. I vardagsrummet kanske du vill kunna se trägolvet men där det inte sker lika mycket spill. Då kan du se träets ådringar bättre om du behandlar det med hårdvax. Man kan även betsa eller olja in trägolvet. Kom ihåg att man kan lägga in pigment i oljan eller betsningen så får du den nyans på golvet som du önskar.

Slipa om andra golv än trägolv

Dagens nyare golv går också numera att slipa, även om det är av plast, laminat, klickgolv, parkett eller stengolv. Dagens slipmaskiner är så pass bra att du kan slipa om nästan vilka golv som helst och de nyare plastmattorna är av så pass hög kvalitet numera att du kan slipa om dem. Här kan du läsa mer om golvslipning, som du kan få tag i, i Stockholm: http://www.golvexperternastockholm.se.

Vikten av god ventilation

5 mar 2019

Problem med fukt och början till mögel är väldigt vanligt i våra moderna och egentligen alldeles för täta moderna hus. Det är ett modernt problem som inte fanns tidigare eftersom de gamla husen var otäta och hade ständigt drag. Att alla frös är en annan historia.

Moderna dörrar, fönster och väggar släpper helt enkelt inte in någon luft alls. Vårt moderna sätt att leva med mycket duschande, hushållsmaskiner och tvättmaskiner gör att det ställs skyhöga krav på ventilationen. Till och med vår utandningsluft ställer till det. 

Detta ställer stora krav på en god och fungerande ventilation, oavsett det är en bostad eller företagslokal. 

Varför behövs ventilation?

Det finns en mängd olika tekniker när det gäller ventilation som alla har samma uppgift, nämligen att förhindra att luften står stilla, och då istället ventilera bort fukten. Annars utvecklas kondens på till fönster och kallvattensledningar, som sedan kan spridas till väggar och möbler innan det blir mögel. 

En bra ventilation tar även bort lukter som till exempel matos och vissa gaser från byggnadsmaterial. När lufttillströmningen är korrekt finns ingen risk för problem med fukt och luften är ren och fräsch. 

Dålig luftcirkulation är en stor anledning till ökningen av många allergier. Många påverkas negativt dålig eller bristfällig lufttillförsel. Det kan vara andningssvårigheter, kliande ögon eller koncentrationssvårigheter.

Självfallet är det extra viktigt i våra sovrum där vi tillbringar många timmar varje dygn. 

Hur kan jag själv undersöka ventilationen?

Det finns många anledningar till att ventilationen upphört att fungera som det ska. Oftast är det brister vid injusteringen, bristfälligt underhåll eller ändrade förhållanden till exempel efter att huset har tätats. Det finns några enkla knep att ta till om du misstänker problem. 

Ett sätt är att hålla upp ett hushållspapper mot en ventil, och om det inte sugs fast eller blåser iväg, beroende på om det är till- eller frånluft. Känner du matos i andra rum än i köket så är något fel. 

I badrummet ska du kontrollera att kondensen försvinner efter högst 30 minuter efter duscning. Det ska heller inte finnas kondens på insidan på fönstren i bostaden. Du ska inte känna röklukt där ingen rökt om du bor i lägenhet. Att det hörs ett visslande ljud i brevlådan på ytterdörren är ett annat tecken på att det inte står rätt till. 

Befarar du att ditt ventilationssystem inte fungerar som det ska, så skadu ta hjälp av ett erfaret och kunnigt ventilationsföretag som hjälper dig att felsöka och föreslå åtgärder.

← Äldre inlägg