Återvinning är bra för miljön

Med hjälp av återvinning får gammalt material nytt liv. Återvunnet och förädlat material minskar klimatavtrycket, samtidigt som det ger nya möjligheter.

Att återvinning är viktigt är det knappast någon som har missat. Svenskar är faktiskt väldigt bra på att återvinna olika förpackningar, men det finns även annat material som går att återvinna. Schaktmassor, jord och betong är exempel på material som ger stor miljövinst när de återvinns. Material som används vid bygg eller anläggning kan återvinnas och förädlas, vilket förlänger materialets livscykel.

Att återvinna mjölkpaket och panta flaskor är både bra och viktigt, men att kunna återvinna material som förekommer i stora mängder är mycket effektivt. Att betong och asfalt som rivits upp får nytt liv bidrar till en mer ansvarsfull hantering av jordens resurser. Att ta hand om och återvinna material är ekonomiskt och miljövänligt.

Återvinning gör skillnad

Det finns speciella anläggningar som kan ta emot och processa den typen av material, som D.A. Mattsson AB i Upplands Väsby till exempel. På vissa kan du även lämna och hämta samtidigt, så att du slipper köra flera gånger. Det sparar både tid och bränsle. Återvunna material kan bland annat användas vid markanläggning och entreprenad, eller på grusplaner och parkeringar.

Återvinning är inte bara en övergående trend och fluga, det är en nödvändighet. Det är inte hållbart att utarma resurserna, samtidigt som städerna ständigt växer. Material som betong och asfalt förekommer i mycket stora mängder och kan verkligen göra skillnad när de återvinns. Att lämna in material till återvinning och använda sig av återvunnet material vid bygg eller anläggning är en viktig prioritering.

30 Nov 2022