Akuta rörproblem kräver akuta lösningar

Rubriken kanske var lite mer dramatisk än det vi menar – dit vi vill komma är nämligen var du ska ringa om något går sönder i ditt hem och om hur fort en person kan komma för att bistå dig. Det finns nämligen väldigt många yrken som arbetar enligt jour och som således står beredd att hjälpa till oavsett vilken tid på dygnet det handlar om. Kortfattat kan man säga att det handlar om problem som du inte kan klara av på egen hand och som dessutom har potential att förvandlas till rena katastrofer om det inte tas om hand. Vilka tänker vi då på?

Återigen; vi bortser från de självklara i form av poliser, brandmän och sjukvårdare och fokuserar istället helt på de hantverksyrken som måste vara tillgängliga. Här finns det framförallt en grupp som sticker ut lite från mängden och detta är en rörmokare.

Vi menar inte att en rörmokare ska kunna komma ut och hjälpa dig att renovera ditt badrum i Stockholm klockan tre på natten – däremot kan han komma ut och hjälpa dig om ett rör eller en ledning spricker vid den tiden. Som alla vet så kan vatten sprida sig väldigt fort och medföra väldigt stora skador – ett läckande rör i ett större lägenhetshus i Stockholm kan göra att enorma vattenskador på kort tid dyker upp. Det här gör således att en rörmokare måste står beredd att kunna rycka ut och bistå vid sådana prekära lägen. Vidare då; finns det några andra yrkesgrupper som jobbar enligt samma jour?

Jourarbete fyller en stor funktion

Ja, här kan man direkt peka på att en låssmed jobbar på ett liknande sätt – naturligtvis utan att det finns lika stora konsekvenser om någon låst sig ute. Men; för en låssmed så kan man istället säga att denne har sin stora inkomst just under sena nätter då alkoholpåverkade personer låst sig ute och måste ta sig in till varje pris. Det finns således inte samma stora risker inblandade för en låssmed som det finns om man står inför att ringa en rörmokare klockan tre på natten – att båda däremot, på olika sätt, fyller en stor funktion råder det inga tvivel om.

Om man sedan fortsätter så kan vi här säga ett yrke – eller snarare en bisyssla – som är mer frekvent anlitat på landet snarare än i Stockholm. Det handlar här om en viltvårdare och en sådan måste man ringa om man exempelvis kört på ett större djur som inte avlidit av smällen. Här måste en viltvårdare komma ut och avliva djuret i fråga och – som sagt – det är sällan någon kör på en älg i Stockholm och detta yrke blir således lite viktigare i Norrland än vad det är i huvudstaden.

Där har vi alltså tre stycken yrkesgrupper som lägger in jour i sin arbetstid och som verkligen – på väldigt olika sätt – behövs för att hjälpa privatpersoner då olyckan är framme.

Du kan läsa mer om rörmokare och vad de har att erbjuda här: http://www.stockholmsrörmokare.se.

6 Dec 2017