Anlita en certifierad kontrollansvarig i Stockholm

Det första som krävs vid ett större projekt i form av exempelvis en nybyggnation är att man först tar reda på att denna verkligen får göras. Du får – naturligtvis – inte riva ditt befintliga hus i Stockholm utan vidare för att sedan bygga ett nytt på den tomt där detta har stått; nej – först och främst måste du skicka in en ansökan till byggnandsnämnden och först då denna beviljats i form av ett bygglov så kan du sätta igång.

Ett bygglov krävs vid de flesta projekt som rör en direkt förändring av statusen på ditt hus eller där du helt ska bygga upp ett nytt; med vissa undantag här och det vi främst som exempel på detta kan ge är ett så kallat uterum/attefallshus. Här kan du – utan bygglov; men med ett godkännande från kommunen – bygga ett uterum där ett fristående får uppgå till 25 meter2 och där ett väggfast får vara så stort som 15 meter2.

Där behövs inget bygglov och om vi lämnar dessa undantag och istället ger ett exempel på hur du ska agera om du fått ett bygglov beviljat och där du ska sätta igång med att bygga dina drömmars hus i Stockholm. Du har redan kontaktat en firma som åtagit sig att sköta projektet från ax till limpa; företaget erbjuder totalentreprenad och kan således sköta om allting från det nödvändiga markarbetet som krävs till att sätta den slutliga touchen rent interiört.

Så långt allting gott och här är det således bara att sätta igång. Eller? Nej, här måste du nämligen anlita en kontrollansvarig också och detta är något som är gemensamt för de flesta projekt som kräver ett bygglov.

För att kunna bygga det här huset i Stockholm så måste du alltså först hitta en pålitlig kontrollansvarig som sätter upp en kontrollplan som arbetarna ska följa. Att de verkligen gör det är en sak som sedan kontrolleras av den person du anlitat som kontrollansvarig och detta i form av oanmälda stickkontroller där dokumentation sker och där du som byggherre hela tiden får veta hur projektet framskrider.

Välj rätt person som kontrollansvarig

Viktigt då det kommer till att välja en kontrollansvarig är att denna dels är certifierad och dels också att det finns en erfarenhet hos personen i fråga; ska du bygga det här huset i Stockholm och denne person själv jobbat i byggbranschen så kommer arbetet att flyta på utan friktion och kostnaden kommer därigenom att hållas nere.

Vidare så kan vi även säga att personkemi mellan er är väldigt viktig och detta i och med att ni gemensamt kommer att delta vid tekniska samråd och att ni kommer att – som sagt – ha en regelbunden kontakt genom hela arbetet. Det är av den anledningen som det är viktigt att du och den person du anlitat som kontrollansvarig kommer överens och kan samtala kring eventuella problem som uppkommit.

Ser vi till detta så kan du väl bara anlita din kusin i Stockholm; han är både certifierad och godkänd som kontrollansvarig? Nej, en sådan måste vara obunden och opartisk och således kan du inte anlita din kusin – din svåger, bror eller bästa vän – som kontrollansvarig för bygget av ditt hus i Stockholm.

29 Aug 2017