Arbetsmarknadssituationen för hantverkare i Södermanlands Län

Funderar du på att fltakläggareytta till Strängnäs? Eller till Eskilstuna? Eller bor du redan i länet, men funderar på att byta karriär? Arbetsmarknaden för hantverkare i länet är generellt sett god, precis som i resten av landet (och framförallt i Mellan- och Sydsverige. Den som till exempel vill bli takläggare, VVS-montör eller elektriker kommer ha goda möjligheter att hitta jobb här.

 

Men hur ser egentligen konkurrensen om jobben ut? Och hur skiljer det sig mellan olika kommuner? Här tittar vi lite närmare på det – yrke för yrke.

Takläggare

Konkurrenssituationen om arbetstillfällen för takläggare är antingen liten eller mycket liten (enligt Arbetsförmedlingen), beroende på vilken kommun man tittar på. I de lite större kommunerna, så som Eskilstuna och Strängnäs, är konkurrensen mycket liten, enligt myndigheten. Kommuner där konkurrensen enbart bedöms vara liten är Flen, Vingåker och Katrineholm. Förutom Strängnäs och Eskilstuna bedöms konkurrensen även vara mycket liten i Nyköping, Trosa och Gnesta.

www.takläggaresträngnäs.se är en kompetent och erfaren firma som har en ledande ställning på Strängnäs marknad. 

Elektriker

Konkurrensen om jobben för elektriker är mycket liten i hela landet, förutom i Jämtlands och Gotlands Län, där den bedöms som liten. Södermanlands Län är inget undantag från det. I samtliga av kommuner bedöms konkurrensen om jobben för elektriker vara mycket liten. Med det sagt, är det säkerligen enkelt att hitta ett jobb över hela landet för den som har behörighet.

VVS-montör

Även för VVS-montörer ser möjligheterna till jobb goda ut över hela landet. Endast i Gotlands, Jämtlands och Västerbottens Län råder liten konkurrens om jobben, istället för mycket liten. Vissa skillnader finns inom länet. Faktum är att det ser likadant ut som för takläggare – i Vingåker, Flen och Katrineholm råder lite högre konkurrens om jobben än i till exempel Strängnäs och Eskilstuna.

Golvläggare

För golvläggare råder mycket liten konkurrens om jobben i länets samtliga kommuner. Lite större skillnader syns dock när man ser till hela landet. I princip är det mycket liten konkurrens om jobben i hela landet, men det är lite tuffare på Gotland, i Jämtland, Gävleborg och Västernorrland. Med det sagt, är det troligtvis inga problem att jobb som golvläggare här heller. De flesta hantverkaryrken har en mycket gynnsam arbetsmarknad. Åtminstone när man jämför med andra yrkesgrupper, i andra branscher.

Snickare

För snickare finns ett par små skillnader på länsnivå. Här är konkurrensen mycket liten i de kommuner där det var lite tuffare för takläggare och VVS-montörer – Vingåker, Katrineholm och Flen. Konkurrensen är även mycket liten i Eskilstuna och Strängnäs, men enbart ”liten” i Gnesta, Trosa och Nyköping.

5 Feb 2019