Åtgärder vid fuktskador i grunden

Vatten- och fuktskador är villaägarens största mardröm. När det gäller problem med att vatten tar sig in i husgrunden beror det ofta på att regnvatten och en vattenrik mark tar sig in i huset. Då är den vanligaste åtgärden att göra en dränering genom markarbeten där man gräver upp marken runt huset och med hjälp av dräneringsrör leder bort vattnet från huset. 

Hur går man till väga?

Man behöver göra en grundlig planering där man planerar utförandet och beräknar åtgång av material. Man bestämmer var rensbrunnar och ledningar ska ligga och hur mycket dräneringsrör som behövs.

Den bästa tiden på året är att göra en dränering på höst eller tidig vinter då tjälen har satt sig. Ta reda på var vatten, avlopp och elledningar går så det inte händer olyckor och skador. Innan man kan börja måste man också ta bort plattor, uteplatser och annat som är i vägen för grävningen. 

Uppgrävning

Med grävmaskiner gräver man upp marken runt husets grund omkring en meter ut från huset. Djupet ska vara så att 50 cm under husets grundsula. Men man behöver gräva runt huset i etapper så att inte hela huset är frilagt samtidigt. När grunden är frilagd kan man samtidigt leta efter skador och sprickor och åtgärda dessa.

När rännan är färdiggrävd läggs en geotextilduk i botten för att förhindra att jord tar sig in och försämrar dräneringen. I botten läggs ett tunt lager dräneringsgrus där sedan dräneringsrören läggs. Dräneringsvattnet drar man till en anlagd stenkista eller dagvattenledning, innan grus fylls över dräneringsrören.

Skydda husgrunden

Det är viktigt att skydda husgrunden för att förhindra att fukt tar sig in. Det kan göras med en platonplatta som gör att väggen luftas och att inträngande fukt torkar ut. Man kan också sätta dit dränerande isoleringsskivor som har en värmeisolerande effekt. 

Sedan viker man över geotextilduken och rännan fyller sedan upp med dräneringsgrus. Packa sedan gruset hårt så att marken kring huset blir fast igen. 

Led bort vattnet

Det är viktigt att leda bort vattnet även ovan jord. Det översta lagret kan bestå av grus eller matjord. För att inte få tillbaka problemen med vatten framöver måste man se till att det är en lutning på minst 20 grader ungefär 3 meter från huset. 

Efter detta behöver man sätta dit en täcklist på grunden. Då ser man till att vattnet rinner utmed fasaden och leds bort för att inte leta sig ner i grunden. Man ska helst inte plantera närmare än 40 cm från husfasaden. 

10 Dec 2019