Bästa lekplatsutrustningen i världen

Bra lekplatsutrustning ska stimulera till många timmars rolig lek, men också vara trygg och säker för barnen. De som designar den har full koll på allt detta.

Barn ska få vara barn. I vårt land är det lyckligtvis så för de allra flesta. Nog för att det är viktigt med en ordentlig uppfostran och att barn får lära sig plikter. Men minst lika viktigt är att de får möjlighet att lära genom lek. I leken lär de sig att samverka med andra, att visa hänsyn och att man inte alltid kan få som man själv vill.

För att stimulera leken och göra den mångsidig behövs det bra leksaker och bra lekplatsutrustning. Visst kan barn som har god fantasi hitta på bra lekar utan sådana hjälpmedel, men ofta underlättar det när det finns till hands.

Strikta krav på lekplatsutrustning

Bra leksaker och lekplatsutrustning ska inte bara stimulera till många timmars lek, utan de måste också uppfylla de allra striktaste krav vad gäller säkerhet. Det får inte finnas risk att barnen skadar sig när de leker. Lite äldre barn måste också kunna leka tryggt även om det inte finns vuxna som övervakar i närheten.

Även vad gäller detta har vi det väl förspänt i Sverige. Kraven på lekplatsutrustning är noggrant reglerade och det kontrolleras också väl att dessa efterföljs. Dessutom finns det företag som inte gör något annat än att designa leksaker eller leksaksutrustning. Det blir saker som man verkligen kan lita på. Det ska vi vara tacksamma för, för våra barns skull.

24 Nov 2022