Borra för bergvärme i Stockholm

husOm du är bosatt i Stockholm och vill ha bergvärme i din bostad bör du först och främst besöka Stockholms hemsida för att få grundläggande information kring vad som gäller för dessa borrningar. All information hittas på Stockholm.se under ByggaBo samt Dinbostad, samt på bergvarmestockholm.nu/

Att installera bergvärme innebär att en borrning behöver ske på gården. För att få detta tillstånd behöver man ansöka via den kommun man är bosatt inom. Bor du i Stockholms kommun finns information kring vad som gäller och hur ansökan kan ske på Stockholm.se

  • Hur borrning får ske i tätbebyggda områden
  • Hur ansökan sker för att installera jordgrundvatten alternativt sjövärmepump
  • Hur ett redan givet tillstånd kan ändras

Ansökan

Eftersom det är mot lagen att borra och/eller installera bergvärme utan tillstånd är alltså första steget alltid att ansöka om detta tillstånd. Detta tillstånd kan fås från miljöförvaltningen. Ansökan kan laddas hem från Stockholm stads hemsida.

Borra på mark ägd av Stockholm Stad

I vissa fall kan installation och borrning för bergvärme innebära att borrningen måste ske på Stockholm stads mark. Alternativt att borrningen sker på tomten men sedan vinklas ut mot stadens mark. I detta fall måste en ytterligare redovisning skickas in som tydligt förklarar av vilken anledning som anläggningen som ger bergvärme inte enbart kan installeras på befintlig tomt. Denna bifogas då den ordinarie ansökan som skickas in till miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen kommer i detta fall skicka vidare ansökan och förklaringen till exploateringskontoret för åsikt i frågan.

I det fall borrhålet behöver placeras på stadens mark skickas allt på remiss till Stockholms trafikkontor för remiss. Anser trafikkontoret att borrning kan ske måste även ett schakttillstånd införskaffas.

Kötid

Hur lång kötid det är beror delvis på hur stor anläggning som krävs för bergvärmen samt hur många som samtidigt skickar in ansökningar. På Stockholm.se anges det att väntetiden för ”liten anläggning” är ungefär 10 veckor. Med liten anläggning menas då en anläggning som inte uppgår till mer än 20kW.Är det istället en stor anläggning är förväntad kötid ungefär 12 veckor.

Väntetiden är alltså inte tiden från att ansökan skickats in till man fått svar utan enbart fram till att en handläggare tar tag i ärendet. Man får alltså räkna med en handläggningstid på detta.

Vad kostar det?

År 2018 var ansökningsavgiften 5650 kr för de mindre modellerna samt 10 170 kr för de större. Däremot kan det uppkomma ytterligare kostnader. Skickas en ofullständig ansökan in kan handläggningen tar mer tid än normalt vilket därmed då kommer att debiteras den som skickade in ansökan.

 

22 Sep 2018