Bra pallställ underlättar arbetet

Inom både livsmedels- och möbelindustrin är pallställ en nödvändighet för att arbetet ska flyta på bra. Men det gäller att man väljer rätt typ av pallställ.

Pallställ ska alltid anpassas efter verksamheten och lokalen. Men skalar man upp produktionen kan man också behöva strukturera om och bygga ut sitt system med pallställ. Annars kan systemet bli underdimensionerat och det kan lätt uppstå flaskhalsar som försvårar arbetet för alla. I värsta fall kan det leda till att det blir svårt att leverera ordrarna i tid.

Det finns två olika system för pallställ, FIFO och FILO. Det ena är avsett för gods och varor som har ett bästföredatum. För att hela tiden ha ett flöde baserat på datum och hållbarhet och inte riskera att varor når utgångsdatum lastar man på varorna i ena änden och tar ut dem i den andra.

Få hjälp med att hitta rätt pallställ

Att själv planera och sätta ihop ett system av pallställ är nästintill omöjligt. Detta då man måste ta hänsyn till en rad olika faktorer. Framförallt är det viktigt att man tar hänsyn till takhöjden och godsets tyngd. Men även det specifika arbetsflöde som man har, samt den typ av produkt som man tillverkar.

Ska man installera ett nytt pallställ eller bygga ut och organisera om ett befintligt ska man ta hjälp av ett företag som är specialister på pallställ. Då kommer de ut på ett kostnadsfritt besök för att titta på lokalerna och produktionen. Därefter får man en offert som man får ta ställning till i lugn och ro.

2 Apr 2023