Brandsäkra fastigheter

Ingenstans där det finns luft finns det en 100-procentig garanti för att brand inte ska kunna uppstå. Det är något vi får leva med. Däremot kan vi göra en hel del för att göra hus mer brandsäkra.

En brand är alltid allvarlig. Från den överhettade kastrullen med olja till den stora branden som tar med sig många hus och kanske även liv. Elden är vår vän men kan också vara vår fiende. Vår fascination med elden är uråldrig - men vi behöver kunna kontrollera den.

Eld och brand i fastigheter som innehåller arbetsplatser eller bostäder måste i möjligaste mån förebyggas. Detta görs idag oftast redan vid byggnation då man har brandsäkerhet i åtanke vid planeringen. Brandsäkerhet handlar både om material som används och om byggnadssätt.

Oändligt många svenska byggnader är byggda långt innan brandsäkerhet kom på tapeten och det är här som brandisolering gör mest nytta.

Hur brandisolerar man äldre hus?

Det bästa och enklaste sättet att brandisolera är att använda så kallad stenull. Vid en brandisolering klär man husets bärande konstruktion med stenull. Man klär också genomgående strukturer som rörsystem för el, vatten och ventilation med samma material.

Vilken skillnad gör detta?

Stenull är inte brännbar. Genom att klä dessa strukturer med materialet förhindrar man att konstruktionen och rörledningarna brinner. Dessutom täpper man till eventuell syretillförsel mellan de olika delarna och utrymmena i byggnaden. En brand som inte sprids är betydligt enklare att släcka.

Alla tjänar på brandisolering, både privatpersoner och företag. Ta kontakt med en erfaren firma för en offert. Läs mer om brandisolering på denna webbsida: brandisolering.nu/

6 May 2021