Bygga hus i Stockholm - rätt entreprenad

Att bygga hus är en spännande resa som  i många fall flyter på relativt friktionsfritt och som i andra fall får betydligt mer farthinder. Detta oavsett om man väljer att bygga hus med lösvirke eller köper ett färdigt hus som sätts ihop på plats. Den senare hustypen går under flertalet namn – kataloghus, byggsatshus och modulhus. För enkelhetens skull så säger vi modulhus här. Det vi tänkte göra är att gå igenom för- och nackdelar med att bygga hus i lösvirke och välja att bygga ett modulhus. 

Vi kommer att göra det väldigt enkelt för oss och säga att du redan fått bygglov, äger en tomt i Stockholm, betalat en gatukostnad, anslutit dig till det kommunala vattnet och avloppet samt kollat upp att alla lån och försäkringar är i ordning. Till detta så har du även anlitat en kontrollansvarig som är med dig genom hela resan – en viktig punkt som genom sitt jobb säkerställer attd en kontrollplan han/hon satt upp följs. Ser man till allt detta - som dessutom är att anse som en underdrift av allt som måste göras för att bygga hus – så förstår man också att det tar ganska lång tid från den initiala planeringen till inflyttning. Fortsätt läsa här om att bygga hus i Stockholm.

Viktigt med valet av entreprenad

En viktig fråga är vilken entreprenör och entreprenad du väljer. Du har primärt tre stycken val gällande den senare punkten: 

  • Totalentreprenad:

Du anlitar en entreprenör som sköter allting. Alla projekt samlas under ett tak och som kund så har du en trygghet i att du hela tiden samtalar med samma kontaktperson. det blir ofta – initialt – lite dyrare. Men, i många fall så går arbetet betydligt snabbare och mer effektivt. Valet av entreprenör är, enligt oss, extremt viktigt då man väljer totalentreprenad.

  • Generalentreprenad:

Här väljer du en entreprenör för alla byggnadstekniska frågor och en annan som sköter om vatten, avlopp och exempelvis elektricitet.

  • Delad entreprenad:

Här anlitar du olika företag för varje litet moment. En snickarfirma i Stockholm som ska bygga ditt hus, en elektriker, en rörmokare, en takläggare och så vidare. Fördelen är att kostnaden hålls nere. nackdelen är att du måste vara på tårna och att du bör kunna göra en hel del själv. Dessutom kan delad entreprenad gör att fler misstag begås och att arbetet tar längre tid.

Bygga hus i Stockholm med lösvirke eller beställa ett modulhus? 

Vi lämnar dock allt detta åt sidan och fokuserar istället på vilket hus du ska bygga. Här kommer de för- och nackdelar som finns med lösvirke och modulhus. 

Modulhus: 

Modulhus har fått ett ganska rejält uppsving under senare år och räknas idag som en väldigt vanlig lösning. Du som kund har flera leverantörer att välja bland och alla dessa har dessutom väldig många husmodeller. Ytterligare en fördel är att de flesta leverantörer dessutom – inom rimlighetens gränser – är väldigt flexibla och kan erbjuda alternativa lösningar till sina färdiga hus; både gällande planlösning och gällande material på insidan. Billigast blir det om du håller dig till ett och samma hus, inte gör några ändringar och accepterar den lösning som du valt. 

Fördelarna med att välja ett modulhus är att du kan förutse hur lång tid det tar, du får inga överraskningar gällande kostnaden, materialet på insidan blir inte skadat av exempelvis regn och att du får ett – om allt går som det ska – ett snabbt jobb.  Nackdelarna är att det fasta priset kan vara högt – och att du inte kan påverka det. Den snabba byggprocessen kan också göra att misstag begås. Av någon anledning så brukar tak – och i synnerhet om det finns takkupor – vara ett återkommande problem. 

Lösvirke: 

Att bygga hus med lösvirke har många fördelar och främst ekonomiska sådana. Många tror att det per se blir billigare att köpa ett modulhus, men faktum är att lösvirke ofta blir billigare. Det ligger i sakens natur då du kan välja vilket material du vill ha – och påverka priset genom att välja billigare – och att du kan bygga själv och därmed komma undan arbetskostnader.  Det senare är en förutsättning för att påverka priset. Den ohändige kommer förmodligen att A) få ett dyrt projekt och B) få ett väldigt långt sådant. Ska man bygga hus i lösvirke så krävs det, helt enkelt, ett anlag för att snickra.

En fördel i att bygga med lösvirke är att du gör dig mer flexibel och kan ändra efter hur arbetet fortlöper. känner du att en annan lösning skulle bli bättre för er så kan du ändra dig. Med ett modulhus så blir det svårare. Nackdelarna är att du kommer att bygga utomhus och att det tar tid innan väggar och tak är på plats; insidan kan alltså dra åt sig fukt och ta skada. Ett väderskydd kan hjälpa. 

  • Vi ska även tillägga att det finns flexibilitet även gällande dessa val. Du kan exempelvis kontakta en återförsäljare av ett modulhus och komma överens om att själva stommen och fasaden ska köpas – men där du på egen hand sköter allt snickeri på insidan. Det finns således väldigt många kombinationer mellan lösvirke och modulhus som går att göra också. 
6 Feb 2018