Bygglovritningar - göra själv eller ta fackmannamässig hjälp?

Det är mycket att tänka på när bygglovritningar ska utföras. Fackmannamässig hjälp kan vara nödvändigt. Det är möjligt att göra ritningen själv, speciellt om förändringen inte är stor.

När du ska bygga om ditt hus eller göra en tillbyggnad måste du söka bygglov hos din kommun. I bygglovsansökan är det viktigaste dokumentet bygglovsritningen. Det går att göra ritningen själv, även om det är mycket att tänka på. Fördelen med att anlita fackmannamässig hjälp är att du vet att ritningen blir rätt utförd. Dessutom kan du då få hjälp med att ta kontakt med kommunen för att få veta vilka bestämmelser som gäller hos just dig. Du kan även få en förstudie utförd. Tar du hjälp med bygglovsansökan och ritningen kan du samtidigt få en projektansvarig utsedd som tar tar över hela ansökan åt dig.

Tänka på om du gör bygglovritningar själv

För det första ska du tänka på att rita med svart penna på vitt papper. Förutom själva ritningen ska det alltid finnas en måttstock så skalan går att kontrollera. Det ska även finnas en informationsruta med bland annat fastighetsbeteckning. Börja med att tydliggöra om det gäller en om- eller tillbyggnad. Ritningen ska sedan vara en förminskad kopia på det som ska byggas. Det innebär att alla detaljer som exempelvis om det är liggande eller stående panel, alla foder runt fönster och dörrar och spröjs också ska vara inritade. Det är mycket att hålla reda på. Därför kan hjälp vara att föredra, speciellt om det rör sig om ett större bygge. Läs mer om bygglovsritningar på denna webbsida: https://www.bygglovsritningar.net/

22 Sep 2021