Byggvärme - effektivisera byggprojektet

Byggvärme är en väsentlig del av planeringen inför ett byggprojekt i Sverige. Det spelar ingen roll om det handlar om att bygga en villa eller om det handlar om ett större projekt där flertalet byggnader ska resas. Byggvärme är ett måste - och detta av flera skäl.

Till skillnad mot hur andra länder har det gällande förutsättningar rent klimatmässigt så har vi i Sverige en vinter att ta hänsyn till - och som måste vara med i kalkylen. En vinter innebär dels att de som arbetar på ett projekt kommer att påverkas. Att arbeta långa dagar i kyla är långt ifrån optimalt och det kan dels skapa frågor vad gäller den egna säkerheten, och dels också gällande kvaliteten på det jobb man utför.

Kylan ger utmaningar

Dels kommer vintern - med minusgrader och snö - också att skapa problem sett till material och utrustning. Vissa maskiner kan ha svårt att fungera optimalt i kyla - och material som exempelvis betong kräver en viss temperatur för härdning och dels också en viss fuktighet innan man kan gå vidare i projektet.

Byggvärme gör att man kan ta dessa steg per automatik. Genom att addera värme via mobila, externa värmekällor - exempelvis pannor för att elda pellets - så kan man skapa en bra arbetsmiljö även vintertid och även i vårt nordiska klimat kunna bygga under alla årstider.

Välj rätt företag för byggvärme

Det är en fråga som man bör ha koll på - och där man redan på ett tidigt stadium bör se över vilka möjligheter som finns, och vilka företag som erbjuder tjänsten.

Vad gäller det senare så är det viktigt att välja en erfaren partner som kan anpassa lösningen inom byggvärme för hur A) byggnationen ser ut och vilken storlek projektet har och B) kan arbeta fram ett bra alternativ som ryms inom den budget man har att förhålla sig till.

Klart står att byggvärme och en lösning som skapas mer akut kommer att bära större kostnader än ett alternativ som blivit planerat från grunden. Kort sagt: glöm inte att vi i Sverige har en vinter att ta hänsyn till då du ska bygga!

23 Oct 2023