Cisterner är några underfundiga prylar

Cisterner har funnits sedan antika Grekland men har utvecklats till att fylla de behov som dagens samhällen har. Då var de likt stora bunkrar medan de idag är gjorda av lättare material.

En cistern kan användas till att förvara farliga vätskor i, men den kan även användas till att samla upp vatten vilket var det ursprungliga behovet. Nuförtiden kan det vara riktigt hett vatten, så kallat fjärrvärmevatten, som ska transporteras en bra bit. Andra vätskor kan vara kemikalier av alla de slag, vilka måste vara inneslutna i ett väldigt tätt kärl medan de transporteras eller hålls i lager. En, eller kanske till och med flera cisterner, är därför nödvändigt att ha för dem som sysslar med detta. En cistern kan ha flera olika mått, allt från en liten, snudd på betydelselös rackare, till en som rymmer flera hundra kubikmeter där allsköns olika vätskor kan förvaras på ett säkert sätt.

Cisterner och risker de kan medföra

För att du ska kunna ha dina cisterner intakta är det viktigt att gå igenom de säkerhetsföreskrifter som finns och göra kontroller. Det får till exempel bara vara en person i närheten när en cistern ska tömmas. Du ska se till att regelbundet göra säkerhetskontroller. Det är viktigt att du undersöker om det har uppstått någon form av läckage sedan senaste besiktningen. Andra saker är att du ska se till att det vid behov utförs reparationer men även att du noggrant ser efter att det gjorts. Du kollar även om det skett några olyckor eller andra slags tillbud.

29 Mar 2022