Dags för nya fönster i Stockholm?

Det finns ofta ett tydligt samband mellan en högre kostnad för energi samt fönster som är av bristande kvalitet. Ett fönster som inte håller den kvalitet man eftersöker släpper in kall luft och ger fri utgång för den varma luften inifrån huset - det spelar ingen roll hur mycket man höjer temperaturen; värmen åker ut och man får som husägare enbart en högre uppvärmningskostnad.

“ Att renovera dina fönster blir billigare - i synnerhet om du använder Rot-avdraget. Men, ibland så måste ett byte ske och även här har du många fina alternativ “

Skulle du som privatperson se att energi- och uppvärmningskostnaden plötsligt skjuter i höjden så är det därför att rekommendera en inspektion av vilken status dina fönster håller. Skulle du känna ett tydligt drag så ställs du inför två stycken alternativ: att reparerar de befintliga eller att helt byta dina gamla fönster mot nya. Vi ska direkt säga att det senare alternativet blir mer kostsamt - men vi ska även peka på några uppenbara fördelar. Det första alternativet dock - att reparera de befintliga fönster som sitter på huset - är i många fall en bättre lösning.

Dels så är det billigare, även om du anlitar att professionellt företag så kan du komma ganska billigt undan. Inte minst då tjänsten i fråga är omfattad av Rot-avdraget och där du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden. I en reparation av fönster så brukar man även sätta in så kallat energiglas; ett glas med bättre isoleringsförmåga som dels håller värmen kvar i hemmet och som dels också, och därmed, sänker uppvärmningskostnaden. En fönsterrenovering är i många fall det bästa alternativet - men ibland så är fönster så pass uttjänade att ett byte måste ske. Även vid ett sådant så finns det klara fördelar och där du som husägare i Stockholm har väldigt många möjligheter.

Byta fönster till plast, trä eller aluminium?

Många husägare håller sig till ett givet material för fönster. Har du ett trähus i Stockholm så kommer du förmodligen att välja träfönster. Vi skulle dock rekommendera dig att bredda alet lite. Trä är ett fantastiskt material - men det är även ett krävande sådant. Det är levande, det kräver regelbundet underhåll och det är relativt dyrt att köpa in. Vi skulle istället rekommendera exempelvis PVC-fönster och vi lutar vår rekommendation på följande punkter:

  • Klarar vintern: Dagens PVC-fönster klarar av det nordiska klimatet på ett väldigt bra sätt. En iskall dag i Stockholm ger inga problem. Gårdagens modeller var, helt enkelt, gjorda för ett annat klimat och därför höll de inte måttet i Sverige.

 

  • Bullernivån sänks. Utöver god värmeisolering så ger PVC-fönster även god isolering sett till oljud. Något som verkligen är bra i Stockholm (lite beroende på var man bor förvisso).

 

  • Anpassningsbara. PVC-fönster passar väldigt bra även på trähus. För ett otränat öga syns inga skillnader mot ett fönster av trä.

 

  • Billigare: PVC-fönster är avsevärt mycket billigare än träfönster. Dessutom så är de underhållsfria och kommer med en väldigt lång livslängd.

 

3 Jan 2018