Detta behöver du veta innan du börjar brandtäta

Att brandtäta är att ta ansvar och kan i förlängningen faktiskt rädda liv. För att förstå hur behöver du veta mer om hur brandtätning går till och hur det fungerar. Förbered dig och säkra ditt hus!

Hela idén med nybyggda hus och brandsäkring bygger på att fastigheter ska delas in i brandceller och byggas därefter ända från början. Vad man tänker är att om en brand skulle starta i ett rum så ska branden kunna begränsas till detta rum så länge som möjligt. På så vis kan skador begränsas, liv räddas och räddningstjänst hinna till platsen och släcka. Denna typ av planering är naturligtvis smart att introducera redan i byggnadens planering. På det viset blir det enkelt att både bygga säkert och att brandtäta. Själva problemet vad gäller brandtätning handlar om de strukturer som av naturliga skäl inte går att begränsa till ett enda utrymme.

Var brandtätar man byggnader och varför?

I alla byggnader finns delar som av helt naturliga skäl utgör förbindelser mellan olika utrymmen. Vad kan detta handla om? Jo, exempelvis talar vi om balkar och om rörsystem som ventilation. En annan struktur som ofta förbinder olika utrymmen eller behöver fortsätta igenom hela byggnaden är kablar av olika typer. För att förstå brandtätning behöver man förstå elden. De flesta av oss vet att det är syre som ger elden fart och att utan syre dör en eld snart ut. I detta fall är det önskvärt att elden ska dö ut och alltså behöver vi minimera de utrymmen där syre kan tränga igenom. Därför tätar man springor och tomma utrymmen mellan strukturer som rör och liknande med olika material. Det minimerar syrets tillfällen att bidra till att eld sprids genom en hel byggnad. Om ett hus inte blivit brandtätat då det byggdes går det självklart att ordna i efterhand.

Rätt material och rätt metoder

Att brandtäta en byggnad är att visa omtanke om de människor och djur som befinner sig i byggnaden dagligen. Om du inte har specialkunskaper och är bekant med de olika materialen och teknikerna är det ett projekt som du bör överlämna till proffsen. En fel utförd brandtätning är verkligen att kasta pengarna i sjön. Rätt utfört ger en brandtätning helt nödvändig extra tid vid en brand. Människor hinner sätta sig i säkerhet och dyrbara föremål och material kan kanske även de räddas. Inte minst underlättas arbetet med släckning för räddningskåren!

1 May 2020