Detta ska du undvika när du fäller träd

Det händer den bästa så det kan hända dig. Om du är husägare och har träd på din tomt är det inte alltid du kommer att ha möjlighet att behålla alla. Om fällning blir aktuell behöver du kunna lagen.

Att ha fullt utväxta träd på sin tomt är en förmån och något att värna om. Något av det tråkigaste med att köpa hus i ett nybyggt område är att de eventuella träd som finns är små och ganska nyfödda. En björk, en lind, en gran eller en tall som fått växa länge är en tillgång. Den ger vindskydd och den hjälper till med att dränera marken. Den ger skugga och den hjälper markväxande blommor och annat att få en bra miljö. Ibland är det ändå så att ett träd måste tas bort. Det kan vara skadat, det kan ha dött. Då finns det en del att fundera över.

Metoder för trädfällning

Om du ska fälla ett träd själv måste du alltid tänka på säkerheten först och främst. Du behöver riktiga redskap och du behöver kunskaper. Träd faller inte alltid i den riktning man planerat och stammar kan vara hårdare eller lösare än du tänkt. Att använda motorsåg är något som en glad amatör ska göra med stor försiktighet och sparsamhet. Ett stort träd behöver troligen fällas i sektioner vilket kräver att någon klättrar upp i trädet med exempelvis en motorsåg. Kanske något att lämna till proffsen? Å andra sidan är det tillåtet att själv fälla träd. Fäll aldrig träd utan att kontrollera med kommunen dock! Det kan finnas lokala förordningar som gör att du inte har tillstånd att fälla träd och då kan du bli skadeståndsskyldig och ålagd att plantera nya. Det finns alternativa metoder som gör att man inte alltid behöver fälla träd som stör!

Metoder för att bevara träd

Om ett träd står så till att det finns fara för att rotsystemet kan skada en byggnad går det faktiskt att undvika fällning ibland. Man kan använda en rotduk för att förmå rötter att inte växa åt ett visst håll. Om ett träd känns för kompakt eller har skadade grenar kan man istället för att fälla det beskära eller bara glesa ut trädkronan. Den nytta du har av ett träd är oftast större än det man uppnår genom att fälla det. En kompetent och erfaren arboristfirma kan hjälpa dig med bedömning och med det praktiska! Vi tipsar att läsa mer om trädfällning på denna hemsida: https://www.trädfällninghaninge.se

9 May 2020