Du kan beställa vibrationsmätning

Om du vet att det ska sprängas i din närmiljö kan det vara bra att göra en vibrationsmätning. Skulle ditt hus bli skadat har du möjlighet att få ersättning.

Oftast utförs vibrationsmätning av det företag som startar ett byggprojekt. Det kan gälla pålning, sprängning eller andra anläggningsarbeten som skapar rörelser i marken. Mätningarna är till för att undvika skador på omgivande byggnader. Detta innebär också att man på ett tidigt stadium kan vidta åtgärder för att reducera vibrationer i marken.

Vid byggandet av den nya Västlänken i Göteborg var det många bostadsrättsinnehavare som oroade sig. Det skulle sprängas tunnlar under centrala Göteborg och risken för skador på de gamla fina husen var stor. I detta sammanhang var mätningen viktig både för byggherre och privata fastighetsägare.

Vibrationsmätning som sker i realtid

När du anlitar ett företag som utför vibrationsmätningar får du tillgång till en datoriserad mätteknik som i realtid dokumenterar rörelser i marken. Skulle det visa sig att de tillåtna vibrationsgränserna överskrids är det lätt att klargöra om de kan sättas i samband med byggarbetet. Arbetet kan avbrytas och åtgärder för att minska de skadliga markrörelserna kan vidtas.

Om du vet att det kommer att påbörjas större arbeten i din närhet kan du själv beställa vibrationsmätning. Mätningarna rapporteras löpande via mejl eller sms. Skulle det uppstå skador som kan härledas till anläggningsarbetena har du större chans att få ersättning för skadan. När du kontaktar företag som arbetar med vibrationsmätningar får du råd om hur du bäst kan gå tillväga för att skydda din fastighet. 

Mer om vibrationsmätning hittar du på denna hemsida: https://www.westbergvo.se/ 

7 Feb 2023