En bra Isolering är mer energieffektivt

Alla husägare vet att energikostnader är en oerhört stor utgiftspost. Och man gör klokt i att leta efter sätt att sänka dessa kostnader på något sätt. Där går det att med relativt små medel få ner kostnaderna rejält beroende på vilket hus man har. Det är också en utgift som kommer att betala sig inom bara några år tack vare minskade energikostnader. 

Att dra ner värmen går ju bara till en viss del, framför allt på vinden. En bra och effektivt sätt är att förbättra ventilationen. Grundprincipen är att täta huset så inte värme och kyla tar sig igenom väggar och tak. Det ger även mindre förändringar i temperaturen inomhus, vilket gör att risken för kondens och risken för fuktskador minskas.

Det ger också en minskad miljöpåverkan vilket är en mycket bra sidoeffekt. Det är allas vår skyldighet att försöka minska på energåtgången för naturens skull.

Lösullsisolering vid nyproduktioner

Den mest tidseffektiva metoden vid nyproduktioner av bostäder och andra fastigheter är lösullsisolering. Det är ett naturligt material som ger ett mycket bra resultat.

När lösull används för isolering av tak besparas mycket tid jämfört med stora och otympliga isoleringsskivor. Den fyller effektivt ut alla små ytor och skarvar. När det gäller takisolering är det också mycket effektivt. Det tätar enkelt springor och skarvar där luft kan ta sig in och ut i både väggar och tak.

Naturliga isoleringsskivor

Det finns olika naturliga isoleringsskivor som till exempel träfiberskivor som har bättre isolervärde jämfört med exempelvis glas- eller stenull. En fördel med detta trämaterial är att det låter fukten lagras lagras och även transporteras genom till exempel väggen.

Det gör att man slipper ha en tät ångspärr som annars behövs. Det gör att väggen kan andas naturligt, vilket har många fördelar. Bland annat ger det bättre luft att andas för alla som vistas inomhus.

TCC - överlägsna egenskaper

TCC är ett mycket populärt material som används inom isolering på grund av mycket bra isolerande egenskaper. Det passar speciellt bra i små utrymmen där det inte fungerar med annan isolering. Dess egenskaper är överlägsna på små ytor jämför med andra material.

Det rekommenderas att grundligt gå igenom husets eller fastighetens ventilation för en bättre innemiljö och billigare elräkningar. En expert inom ventilation har erfarenheten att efter en besiktning snabbt komma med passande åtgärder.

Behöver du hjälp att se över ventilationen i ditt hus? Då ska du titta på denna sida för mer information och boka en besiktning: https://www.isoleringstockholm.nu.

7 Jul 2019