En ordentlig dränering håller vattnet borta

När man planerar för husbygge bör alltid dränering vara en av de viktigaste punkterna. Med rätt utförd dränering kan man undvika problem med vatten och fukt, som annars lätt kan ta sig in.

Innan man sätter igång sitt husbygge bör man alltid ha en utförlig plan för hur allt ska gå till, och där ska dränering ingå. Det gäller oavsett om huset byggs i Göteborg eller någon annanstans. En dränering är till för att hålla borta vatten som annars letar sig in i huset och kan skapa problem. Med vatten i huset bildas det fukt och när fukten sprider sig bildas till slut tillväxt av mögel. Mögel är farligt att utsättas för regelbundet och kan bidra till hälsoproblem som till exempel utvecklad eller försämrad astma och allergi.

Det kan också vara aktuellt att utföra en dränering i Göteborg på ett redan befintligt hus, om man till exempel upptäcker fukt i huset. Fukt visar sig i huset, så det är bara att leta efter tecken, ett sådant tecken är att ens fönster blir fuktiga regelbundet.

Dränera ovansidan av huset

En sak som är viktig att komma ihåg är att vatten och fukt inte behöver komma från marknivå, den kan också komma från taket. Därför är det viktigt att se till att dräneringen på taket fungerar bra. Man ska till exempel se till att man har ordentliga hängrännor som leder bort vatten från huset. Man bör också undersöka taket och se till att taket är helt, annars kan vatten leta sig in, exempelvis genom en trasig tegelpanna.

3 Feb 2021