En stålstomme ska hålla länge

Stålstommen är den viktigaste och bärande delen när man bygger nytt. Sedan bygger man på med glas, betong och utsmyckningar, som döljer en stark stålstomme.

Det finns standardiserade stålkvaliteter, och därför vet en erfaren leverantör precis vilket material man behöver för ett bygge. Det finns heller inga tveksamheter när det gäller stålets beskaffenhet, för allt är noga specificerat med ett nummer för den standard som behövs.

En stålstomme ska kunna bära många ton, och den måste vara stabilt konstruerad så att den inte rasar ihop oavsett vilket väder det är. Stora köpcentra och parkeringshus är ofta byggda runt en stomme av stål, och sedan är fasaden utformad enligt olika önskemål. Det finns företag som är speciellt inriktade på stålprodukter, och de ger gärna råd och tips.

Skaffa en stålstomme med kvalitetsmaterial

Stål är järn som har bearbetats på olika sätt. I enkla former är det järnplåt, bleck, körplåt och armering, men till kvalitetsprodukter är det ofta rostfritt stål. Körplåtar som man lägger ut på ojämn mark behöver inte vara så avancerade för att fylla sin uppgift. När det gäller stora stålhallar och andra byggen måste man satsa på kvalitet.

Därför är det bra att anlita en stålleverantör som är specialist på vilka typer som finns och vad man behöver använda till varje ändamål. Det ska vara prisvärt, men man får inte tumma på hållfasthetskrav och materialets egenskaper. De stora valsverken i Tyskland är kända för sitt stål i olika utföranden. De säljer årligen stora mängder stål till den svenska marknaden. Läs vidare om hur stål kan vara till stor nytta för ditt byggprojekt här: www.stålstomme.se

14 Oct 2022