Få ordning och reda på byggarbetet

Bygger du på ett nytt hus just nu? Det är otroligt att se i vilken rask takt nya hus uppförs. Det ställer numera stora krav på en byggarbetare, både vad gäller kvalitet och tidspress. Det ska helst ske på ett noggrant, perfekt sätt med hög kvalitet, samtidigt som arbetet ska vara färdigt i går. En ekvation som ju förstås är omöjlig. Just därför är det desto större under när det sker; att ett byggarbete både har gått snabbt och med hög kvalitet. När väl bygget är klart har de (byggarbetarna) ofta lämnat efter sig en väldig oreda och röra. När det sedan är dags för nästa moment, till exempel inredningsbygget, då måste man städa för att det alls ska gå att genomföra nästa moment.

Anlita en byggstädning i Stockholm

Att i det läget ställa sig och utföra en sådan byggstädning som är nödvändig kan vara både kostnadsineffektivt och onödigt. Här rekommenderar vi att man anlitar en byggstädningsfirma som kommer och gör arbetet så effektivt det bara gå och som tar vara på allt material, forslar bort det, återvinner och gör sig av med det bråte som är kvar på ett miljövänligt sätt.

Det är inte så många firmor som arbetar specifikt med byggstädningar, trots att behovet är mycket stort, framför allt i storstäderna där bygget går just i rasande takt. Är man ett byggföretag och som behöver anlita byggstädning är det några kriterier som är viktiga att ta hänsyn till som vi tycker är viktiga att bli medveten om och bedöma.

1. Ansvarsförsäkring

Här tycker vi att ett seriöst företag ser till att ansvarsförsäkra sin personal och som är medveten om att olyckor kan ske och som har förberett sig på det genom att alltid ha egen ansvarsförsäkring. Har en olycka skett ska det inte ske på kundens bekostnad, eller på personalens bekostnad.

2. Miljömedvetenhet i återvinning och sortering

Här anser vi att alla bör agera och tänka så miljömedvetet det bara går. Hänsyn till miljön bör genomsyra hela arbetet på företag. Här gäller det speciellt med hänsyn till återvinning och att kunna göra sig av med miljöfarligt material så smart som det är möjligt i förhållande till miljön och vad som kan vara skadligt för vår miljö.

3. Bortforsling

Ett seriöst företag lämna aldrig kvar något som kan skada andra. Här gäller att de kan forsla bort allt i container och lastbilar som tar bort containrar och inte bara lämnar kvar allt. Ska det vara städat på ett ställa ska inte skräpet, eller container finnas kvar då de är klara med arbetet.

4. Personalens säkerhet på arbetsplatsen

Här anser vi att alla seriösa företag alltid tänker på personalens bästa och ser till att de arbetar på ett så skyddat sätt som det bara är möjligt. Särskilt på en byggarbetsplats är det viktigt att ha rätt skydd.

5. Flexibilitet i städningen

Det är bra om det man väljer ett företag som kan anpassa sin städning efter behoven. Är det en byggstädning som ska ske inför innan inredningsarbetet ska till, eller efter inredningsarbetet, krävs det olika slags byggstädningar. Läs mer om en firma som utför byggstädning i Stockholm på: http://www.byggstädningstockholm.biz.

23 Jun 2018