Förvara målarfärgen på rätt sätt

Det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att på ett precist sätt räkna ut hur mycket färg som kommer att gå åt till en ommålning, till och med för dem som jobbar som målare. Således är det mer regel än undantag att målarfärg blir över. Dessutom kan det ofta handla om ganska stora mängder färg som blir över. För att kunna använda färger framöver någon gång, gäller det att förvara den som professionella målare gör. På det viset kan färgens egenskaper förvaras så att nästa målning inte lider i kvalitet.

Temperaturen

En professionell målare skulle inte förvara sin målarfärg i temperaturer som innebär frost – det bör du inte heller göra. Under sommarhalvåret är detta något som du inte behöver oroa dig över, men under vinterhalvåret är det något som bör beaktas. Samtidigt bör målarfärgen inte förvaras i hur hög värme som helst heller. Likaså bör färgen inte heller utsättas för direkt solljus. Om du ska förvara den ute under sommarhalvåret behöver du alltså ställa burken någonstans där den är skyddad från solen. Glöm för all del inte att plocka in burken i varmare temperaturer när hösten kommer för att undvika frostiga nätter. 

Hur länge håller färgen?

Givetvis beror det på hur målarfärgen förvaras, men i allmänhet finns inga datumstämplar på förpackningarna. Hållbarheten brukar vara ungefär två år, men kan skilja sig åt lite grann beroende på vilken färgtyp det är. Om förhållandena är goda, och färgen förvaras på rätt sätt, kan många olika färgtyper behålla sina goda egenskaper betydligt längre än två år. Spackelfärger däremot har bara ett par månaders hållbarhet i öppen förpackning. Silikatfärger har ca ett till två års hållbarhet.

Ska du använda en gammal färg, men är osäker på om den är bra, kan du helt enkelt testa den. Provmåla på en yta och kolla om det blir ett fint slutresultat och att färgen torkar på den tid det står angivet förpackningen. Om du känner dig osäker kan du höra med en målare, eller någon som har mycket erfarenhet av att måla, vad denne tror om färgen.

Hälsofaror

Färgburkar skall alltid förvaras väl avskilda från livsmedel. Står den nära torra varor, så som kex eller mjöl, kan de suga åt sig lösningsmedlet vilket förstör amten helt. Om du förvarar din färg i gamla marmeladburkar eller liknande, bör du alltid vara tydlig med det. Både för din egen skull, men också för andra som bor i huset. Sätt upp en tydlig etikett där det står att burken innehåller målarfärg.

Färgerna bör även förvaras oåtkomligt för barn. Tänk också på att inte blanda några färger med varandra, då det kan förändra färgernas struktur. Om färgerna är identiska med varandra kan det göras – men endast då.

målarfärgsburkar

27 Apr 2017