Frågor och svar om heta arbeten

Vem ser till att säkerhetsföreskrifterna kring heta arbeten följs? Det är flera aktörer som har detta ansvar:

  • De försäkrade, det vill säga personen som har tecknat försäkringen som täcker brandskador, har skyldighet att se till att säkerhetsföreskrifterna följs.
  • Medförsäkrade. Det kan exempelvis handla om att den entreprenör son har tagit på sig att försäkra en underentreprenör. I dessa fall är underentreprenören medförsäkrad i beställarens försäkring.
  • Alla anlitade uppdragsgivare och entreprenörer. Alla självständiga företagare som tar betalt för att utföra eller övervaka brandfarliga arbeten är skyldiga att följa säkerhetsföreskrifterna på arbetsplatserna där uppdraget utförs.

I vilka försäkringar ingår säkerhetsföreskrifter om brandfarliga heta arbeten?

I alla företagsförsäkringar måste det ingå säkerhetsregler som för brandfarliga heta arbeten. Samma sak gäller för försäkringar som tecknats av någon del av offentliga sektorn, som exempelvis kommun eller landsting. Viktig att komma ihåg är att det inte finns några sådana säkerhetsföreskrifter i ansvarsförsäkringar. Där gäller i stället en speciell och förhöjd självrisk i dessa fall.

Gäller certifikat för heta arbeten från de andra nordiska länderna även i Sverige?

Jo, certifikat för heta arbeten från Norden (Sverige, Norge, Finland och Danmark) gäller i respektive land. De skiljer sig dock i vissa detaljer. I Norge finns det exempelvis inget krav på att det ska finnas en tillståndsansvarig. I Finland måste dock den tillståndsansvarige ha certifikat för heta arbeten. I Danmark finns det tre olika varianter av certifikat att hålla ordning på.

Hur länge gäller ett certifikat för heta arbeten?

Fem år från att certifieringen godkänts. Det går ut den sista i den månad som är preciserad på certifikatet.

Vad räknas som en tillfällig arbetsplats?

På en tillfällig arbetsplats är brandriskerna ofta större jämfört med en permanent arbetsplats, där det finns framarbetade säkerhetsrutiner. I en mekanisk verkstad vet man vad som gäller och är beredd på riskerna, till skillnad från en tillfällig arbetsplats, som exempelvis en renovering. En fast arbetsplats är i detta fall iordningsställd för att man ska kunna utföra heta arbeten utan risk för skador. Alla andra platser räknas som tillfälliga.

3 Sep 2017