Gå en fallskyddsutbildning för säkrare höghöjdsarbete

Arbetar du på en byggarbetsplats eller vistas på höga höjder av annan anledning? Då kan det vara ett krav att du ska gå en fallskyddsutbildning, så att du kan ta dig ner på ett säkert sätt.

Att arbeta på hög höjd, med en fallrisk, är ett mycket farligt moment. Men ändå är det i många fall omöjligt att helt komma ifrån det. Vissa moment måste man helt enkelt göra för hand, och på ett sätt som gör att man kan riskera att falla ned. Men då finns det många olika sätt att göra arbetet säkert så att man kan undvika att falla, eller att man åtminstone stoppar fallet så att man inte trillar hela vägen ner till marken. Och om man skulle falla så finns det sätt att fånga upp personen som fallit, utan att riskera att även den som räddar ska råka illa ut. Allt det och mer därtill får du lära dig när du väljer att gå en fallskyddsutbildning.

Fallskyddsutbildning för att du inte ska falla

Hela syftet med en fallskyddsutbildning är att du inte ska falla. Men om du ändå skulle göra det, så ska du veta hur du ska hantera det och även kunna hjälpa andra. De som håller i en dylik utbildning är företag med personal som är utbildade och har lång erfarenhet inom området. Det krävs ett lugn och att man inte är rädd för höjder, även om man förstås ska ha en respekt för höjdens alla risker.

21 Dec 2021