Gediget och snyggt

Genom att hårdgöra ytor med en stensättning kan man få en bekvämare yta att gå på. Det finns även vissa stensättningar som kan användas på uppfarter i en snygg och mycket hållbar läggning.

Stensättning innebär skapande av en hård och bekväm yta utomhus. Det kan vara stora plattor eller små stenar, med en jämn eller med en rundad yta. Förr använde man sig exempelvis av den sten som fanns tillgänglig för att lägga på innergården och utanför ladugården. Det var ett sätt att få en jämn och fast yta där hjulen annars kunde börja sjunka ner och skapa en lerig soppa. Men fortfarande idag har stensättningen på många sätt samma anledning; att skapa en ren och hård yta att gå eller köra på.

Design efter smak

Den som arbetar med stensättning i Göteborg skapar ytor som kan vara för gångtrafik eller fordon. Men det kan även vara stensättningar som används som avgränsning av rabatter eller för att skapa terrasser i en sluttande trädgård. Stensättning kan också användas till att göra trappor i trädgården och för att dölja kanter på en pool eller damm.

När man arbetar med stensättning försöker man använda sig så mycket som möjligt av en maskin som hjälper till att lyfta stenen. Det är ett sätt att bespara sina ryggar, som inom yrket får mycket stryk. Men även om man tar maskiner till hjälp så är det mycket stensättning som måste göras för hand. Och ibland krävs det även att man behöver dela på en platta.

26 Jan 2021