Geotekniker före byggnation

Byggföretaget hade rutiner innan en byggnation drog igång. En av dem var att anlita en geotekniker, som kunde ge besked gällande förhållanden under markytan.

En gång i tiden hade byggföretaget mest jobbat med renoveringar och tillbyggnader. Men nu hade man gått över till att bygga flervåningshus. Det var då som man också hade börjat med en ny rutin, som man fått tips av från sin arkitekt. Nämligen att anlita en geotekniker, som kunde ge besked om hur förhållandena såg ut under markytan.

För konstruktören var det ett måste att känna till hur markförhållandena såg ut. Annars hade man ingen möjlighet att kunna planera för hur grunden skulle skapas och dimensioneras. Och fast det oftast inte var några problem, så hände det att man fick göra viktiga ändringar i sina planer, för att få ett stabilt och säkert hus.

Planer för en geotekniker

Det första man numera gjorde var att anlita en geotekniker. Och ibland hände det till och med att man tog in den yrkesgruppen redan innan man hade köpt tomtmarken. För det kunde hända att byggnationen plötsligt blev rejält dyrare och att man inte längre såg det som en god idé.

På detta vis blev det en rutin som man lade in i agendan, redan innan konstruktör och arkitekt hade gått igång med sina uppdrag. För det som geoteknikern hittade kunde på många sätt ändra vad man valde att bygga och hur man valde att bygga det. Och även vad byggnationen skulle komma att kosta i slutändan. Läs mer kring geotekniker på denna sida: https://www.geoteknikerna.se/ 

23 Mar 2023