Gör hemmet brandsäkert

Att råka ut för en brand ärbrandskydd, brandvarnare bland det värsta man kan råka ut för och det kan få förödande konsekvenser. I allra värsta fall förlorar man både sitt hem och sina ägodelar och det är därför viktigt att se över sitt brandskydd med jämna mellanrum. Det finns utrustning som är nödvändig att ha både för att förebygga brand och för att använda om olyckan skulle vara framme.

Välj rätt brandsläckare

I hemmiljö behöver man ha en brandsläckare som är minst A- eller B-klassad. Dessa innehåller antingen vatten, pulver eller skum, där det sistnämnda alternativet är att föredra men det man bör tänka på om man har en sådan är att den behöver regelbunden omladdning. En pulversläckare däremot är mer eller mindre underhållsfri och enkel att använda även för den som är ovan. Funderar man på att köpa en sån till hemmet ska den ha en vikt på minst 6 kilo och oavsett vilken typ man väljer ska man alltid se till att den är godkänd och certifierad.

Ha en eller flera brandvarnare

Att ha en, eller helst flera brandvarnare hemma är ett bra brandskydd och en billig livförsäkring. Man bör åtminstone ha en varnare på varje våningsplan och ska vara placerade minst 50 cm från väggarna. En bra varnare larmar redan vid rökutveckling och man kan då vidta åtgärder i ett tidigt skede av en eventuell brand.

Det finns modeller som går att parkoppla, vilket är en stor fördel om huset är stort. Tänk på att kontrollera varnarnas funktion ofta genom att trycka på testknappen som finns på dom flesta modellerna, eller genom att blåsa ut ett ljus alldeles under den. Tjuter den så fungerar den men man ska alltid byta batteri minst en gång om året för att ha ett säkert brandskydd.

Komplettera med brandfilt

En brandfilt är bra att ha i köket eller om man har en eldstad av något slag och lämpar sig vid släckning av mindre bränder. Filten är tillverkad i glasfiberduk som kväver elden men det är viktigt att tänka på att man inte kan kasta på den, utan man måste bestämt lägga den över elden för att den ska avta. Brandfilten kan även användas om det fattat eld i en persons kläder och det bästa är då om personen lägger sig ner och att fliten sedan slutet tätt.

Med enkla och ganska billiga medel kan man få ett bra och säkert brandskydd i sitt hem. Att sätta upp några brandvarnare kan rädda både liv och byggnad tack vare att dom larmar i ett tidigt skede men det är viktigt att kontrollera funktionen ofta. Brandsläckare och brandfilt ska placeras så att dom är lättillgängliga, gärna i närheten av eldstäder eller på en central plats i huset. Vill du veta mer så rekommenderar vi att du kontaktar en firma med kompetens inom området. 

 

28 Jun 2019