Håltagning Eskilstuna - tänk på detta

En håltagning kan ske av en mängd olika syften. Det vanliga - och förmodligen det du kommer att ställas inför vid en håltagning i Eskilstuna - är att man A) vill öppna upp en vägg och genom detta också få en mer modern, öppen planlösning eller B) att man måste förbereda för exempelvis ny el, avloppsrör, vattenledningar eller ventilation i samband med ett planerad renoveringsprojekt.

Oavsett vilket så är det viktigt att man har kunskap om håltagning och att man vet vad som sker, i vilket syfte och vad man ska undvika. Viktigt är också att man använder sig av rätt utrustning och maskiner samt har rätt typ av teknik. Ska man borra, ska man använda laser eller ska man exempelvis genomföra en håltagning i Eskilstuna genom att fräsa?

Professionell hjälp ger fördelar

Allt detta leder oss också till vikten av att ta professionell hjälp. En håltagning handlar om precision och kunskap om det material som ska penetreras. Minsta fel kan medföra allvarliga skador dels på konstruktionen - bärigheten - och på exempelvis underliggande element som vattenrör och olika ledningar.

Genom att välja professionell hjälp så säkerställer man kvalitet in i minsta detalj och ett resultat vars hål - om det handlar om det - har exakt rätt dimensioner och en placering som ligger i linje med vad man behöver.

Sanering av asbest innan håltagning

En annan viktig del av håltagning i professionell regi handlar om den initiala undersökningen som genomförs. I äldre hus kan det fortfarande finnas asbest i olika material.

Asbest är inte farligt om det är intakt, men i samband med att det bryts så kommer det giftiga dammet att börja spridas och det innebär en stor risk för skador på lungor och andra organ.

Därför måste man också undersöka om det finns asbest innan en håltagning i Eskilstuna. Om så är fallet så kan samma företag ofta även erbjuda en säker, professionell sanering av detta innan håltagningen äger rum.

7 May 2023