Hantering av Asbest – Allt du behöver veta om asbestsanering och säkerhet

Asbest är ett mångsidigt ämne med en historia av många användningsområden. Men vad är asbest egentligen och hur farligt är det för vår hälsa? Lär dig mer om asbestsanering och vilken utbildning som krävs för att hantera det.

Asbestens förekomst och dess faror

Asbest har använts inom olika områden, inklusive isolering, ventilation, kakelugnar, tak- och väggmaterial, fönsterbänkar och golvbeläggningar. Det har även funnits i bindemedel som fix och fog, fönsterkitt och mattlim. Asbest var populärt på grund av sin tålighet mot kyla, värme och fukt. Idag genomförs asbestsanering inomhus, men många bostadshus har fortfarande eternitskivor på fasader och tak. Att avgöra om en utvändig sanering är nödvändig kan vara en svår bedömning, eftersom denna typ av asbest inte anses skadlig om den inte bryts eller går sönder.

Asbest - En högst cancerogen substans

Vid hantering av asbest frigörs fibrer som kan andas in och stanna kvar i lungorna under lång tid. Dessa fibrer har visat sig vara mycket cancerogena och har orsakat allvarliga sjukdomar och dödsfall. När användningen av asbestbaserade produkter upphörde började man även med sanering. Dock kan mer fibrer frigöras vid själva saneringsprocessen än om materialet lämnas orört. Det är därför man bara sanerar det som är nödvändigt och att yrket som asbestsanerare kräver speciell utbildning. Strikta föreskrifter måste följas och omfattande skyddsutrustning användas.

Korrekt hantering av asbest

Om du misstänker eller vet att asbest finns i ditt hem, finns det företag som specialiserar sig på utredning och sanering. Det kan vara svårt att avgöra om det verkligen handlar om asbest, så vid osäkerhet är det bäst att kontakta ett professionellt företag för att vara på den säkra sidan. Vid sanering av asbest hanteras och förvaras ämnet på ett sätt som förhindrar spridning och skada. Ytor och rum där asbesten tidigare funnits rengörs noggrant för att eliminera alla risker för framtida exponering. Vill vi veta mer om asbestsanering kolla in asbestsaneringvästerås.se.

18 Jun 2023