Hur mycket har en golvläggare i lön?

Vad har en golvläggare i lön? Frågan är relevant sett till att fler och fler fattar intresse för detta yrke och att lönen, givetvis, är en intressant - för att inte säga avgörande - del kring huruvida man väljer att gå vidare.

En golvläggare tjänar - enligt Lönestatistik.se - 25.159 kronor/månad. Detta handlar då om en golvläggare som är 31 år och som har ungefär åtta års erfarenhet. Lönen kan således bli betydligt högre i takt med att erfarenheten ökar och det finns dessutom ett ganska stort behov av skickliga golvläggare - något som gör att lönerna säkerligen kommer att stiga i framtiden.

Vad tjänar en golvläggare?

En golvläggare tjänar alltså i snitt 25.159 kronor. Det har vi sagt, men vi ska även peka på några saker som kan påverka lönen positivt.. Erfarenhet är en sådan detalj, relevant utbildning likaså och även var man bor och för vilket företag man arbetar har en betydelse för hur mycket man slutligen får i lönekuvertet. Det skiljer ganska mycket i rena pengar beroende på var i Sverige man är verksam som golvläggare.

Jobbar man, som exempel, i Stockholm så ligger medellönen under snittet och på 23.658 kronor. Detta ska jämföras med en golvläggare som arbetar i Norrbotten och där denne kan - i medel - hämta ut en nätt summa om 30.000 kronor/månad. En tydlig skillnad som, med allt annat, handlar om efterfrågan och om konkurrens.

Det bästa sättet att höja sin lön som golvläggare är att utbilda sig och förkovra sig ytterligare. Det finns många spännande vidareutbildningar att välja och varje specialkunskap har i slutändan ett stort värde som innebär att man kan åta sig fler - och bättre betalda - arbetsuppgifter.

Vi ska även nämna att ett byte av jobb också kan vara lukrativt. Det gäller för övrigt de flesta branscher. Står man still och är alltför lojal så gör man ofta plånboken och den egna ekonomin en björntjänst. Ombyte kan definitivt förnöja - åtminstone sett till lönekuvertet.

Vad krävs för att bli golvläggare?

För att bli golvläggare och för att få ett yrkesbevis krävs det först och främst gymnasiestudier där inriktningen är Husbyggnad och där programmet man går heter Bygg- och anläggning.

Efter detta så går man bredvid som lärling och lär sig mer om det rent praktiska i yrket. Lärlingstiden brukar pågå i 2.5 år och därefter är du att anse som en färdig golvläggare. Det går även att gå som lärling i vuxen ålder, men då under en lite längre period - eller en mer intensiv sådan.

God fysik och en konstnärlig ådra

För att passa som golvläggare så krävs det att man är noggrann person. Jobbet kan vara utmanande och precisionskrävande. I och med att man sitter mycket på huk - eller ligger på knä - så är en god fysik att föredra. Det innebär emellertid inte att det finns någon skillnad på män och kvinnor - de tunga lyften har nästan helt försvunnit och där har man numera maskiner till hjälp.

En konstnärlig ådra kan också vara en golvläggare till gagn. Detta kanske framförallt sett till arbeten med badrum och i våtrum där kunderna ofta ställer större krav på det rent estetiska. Ser man vad som passar till vad, vilka färgkombinationer som fungerar och vilka typer av mönster som kan lyfta ett rum så har man väldiga fördelar som golvläggare. Kunskap om material är också något som krävs.

14 Sep 2020