Hur planerar man bäst inför en brunnsborrning i Värmland?

Med en egen brunn får man fri tillgång till vatten. Vid brunnsborrning för vatten krävs heller inget tillstånd. Här kommer några användbara tips för den som vill borra en brunn i Värmland.

Som boende på landsbygden har man sällan möjlighet att ansluta till det kommunala vattennätet. För att slippa hämta färskvatten i dunkar, och för att få fri tillgång på rent vatten är en egen brunn den enda lösningen. Men det gäller att anlita en erfaren och seriös brunnsborrare för att man ska få en så bra brunn som möjligt, och som kan förse hushållet med rent vatten lång tid framöver. Vid brunnsborrning i Värmland finns det vissa fördelar med att anlita ett företag från trakten, eller ett som tidigare har anlagt brunnar där. Detta eftersom de vet vilka risker som förekommer och vilka ämnen som finns i marken och vad man ska se upp med. Vilket i sin tur kan leda till att man slipper använda sig av kostsamma filter för att rena vattnet från exempelvis kvicksilver.

Brunnens placering och storlek är viktig

En brunn ska alltid anläggas på säkert avstånd från föroreningskällor som avloppstank, industrier, brandövningsplats etc. Smutsigt vatten ska helst inte heller kunna rinna i riktning mot brunnen. Därför ska man helst, om det går, anlägga brunnen högre upp i en slänt eller liknande. Men för att brunnen ska kunna producera den mängd rent vatten som hushållet behöver måste storleken anpassas efter behovet. Fast det gäller att också tänka långsiktigt ifall familjen kommer att växa och behovet öka.

12 Dec 2021