Hur väljer man taktyp?

Ett tak håller förhållandevis länge, detta oavsett taktyp. Fast förr eller senare måste alla tak bytas. Men hur väljer man takmaterial och hur mycket kostar egentligen ett nytt tak?

Beroende på taktyp och väderförhållanden håller ett tak mellan tjugofem och hundra år. Men för att ett tak ska hålla så länge måste man också underhålla och reparera det där emellan. När man byter ett tak lägger man oftast samma typ av material som det var tidigare. Detta eftersom arkitekten troligtvis hade en tanke med valet. Man kan också byta, men det är inte alla material som passar alla taklutningar och vissa material är också tyngre än andra. Tegel och betong är material som väger mycket och det är inte alla byggnader som klarar att bära upp tyngden. När man väljer materialtyp brukar man därför ta hänsyn till både arkitektur och utseende, husets konstruktion och taklutning, men även ekonomin.

Vänta inte för länge med takbytet

Att lägga om taket kostar en hel del, men det är en investering som är nödvändig. Ett läckande tak gör annars att huset snabbt sjunker i värde samtidigt som dyra renoveringskostnader för fuktskador tillkommer. Tegel och betong är de taktyper som kostar mest, men det är också de material som har längst livslängd. Men också arbetskostnaden är en stor del av priset då det tar betydligt längre tid att lägga ett tak av tegel jämfört med tak av plåt och papp. För att få en uppfattning om priset kan man kontakta en skicklig takläggare och be om en kostnadsfri offert.

28 May 2021