I dessa fall krävs det bygglovsansökningar

Är du säker på när man kan behöva söka bygglov? Många känner inte till det otroliga regelverk som omgärdar bygglov. När det kommer till bygglov är det kommunen vars stadsplaneringsnämnd fattar beslut om beviljandet av bygglov. Det är den nämnden och förvaltningens tjänstemän som ansvarar för alla slags bygglov.

Det kan ta sin tid innan man har blivit beviljad bygglov, därför är det bäst att vara ute i god tid, så att inte det är bygglovet som senarelägger starten av ett bygge. Många kan också tycka att det är krångligt att skriva bygglovsansökningar. Man kanske är duktig på att bygga, men inte lika duktig på formuleringar och blankettifyllande. Då kan man faktiskt få hjälp med just den delen.

Frigör tid och energi och låt någon annan sköta byråkratin

Att få någon annan som gör själva den byråkratiska delen av bygglovsansökan kan frigöra tid och energi som hellre kan läggas på annat än den byråkratiska processen. Många känner inte till hur en bygglovsansökan ska se ut eller hur man bör formulera sig, vilka fakta som ska vara med, eller ens för vilka sorters byggande som kräver bygglov.

Känner man sig osäker kan man till och med få hjälp med både själva bygget och bygglovsansökan. Många gånger kan det vara bra att låta erfarna byggfirmor ta hand om bygglovsansökan då de har gjort sådana i tusentals, medan vi konsumeneter endast kanske gör en enda bygglovsansökan under en livstid.

Du kan få göra ROT-avdrag för dessa tjänster

Visste du att man även kan få göra avdrag för en bygglovsansökan? Det är alltid själva arbetskostnaden du kan begära avdrag för när det kommer till både ROT och RUT. Det innebär att du som mest kan få göra ROT-avdrag för 30 procent av arbetskostnaden och upp till 50.000 kronor per år och per person.

Detta måste du få bygglov för

Många känner inte till i vilka fall man behöver ansöka om bygglov. Därför listar vi här i vilka fall man kan komma att behöva ansöka om bygglov:

  • Nybyggnationer
  • Byggande av tillbyggnad osm är större än 15 kvadratmeter
  • Ombyggnation av ett utrymme för annan användning
  • Balkong kan kräva bygglov, liksom vissa vindskupor
  • Renovering av fasad, om man byter färg eller material på fasaden
  • Om man vill ändra någon vägg som är bärande inne i ett hus
  • Vissa sorts murar, staket och om du vill ändra din tomt till ett upplag

I vissa fall, om ditt hus råkar befinna sig inom ett detaljplanerat område i en stad, som Huddinge eller i Botkyrka kan du behöva bygglov i Botkyrka. Är du osäker är det bara att fråga på kommunen där du bor.

6 Jun 2018