Ibland behöver man göra om hela tomten

Det kommer stunder när man behöver gräva upp hela tomten. Det är vid tillfällen som till exempel när man behöver dränera runt sin villa. Det kan vara tillfällen när man behöver lägga en helt ny gräsmatta, eller göra en stenläggning på tomten. Då kan man behöva gräva upp tomten, mer eller mindre hela den. Det kan även handla om att man vill planera om hela sin trädgård, därför att man kanske har kommit underfund med att man vill använda den på annat sätt. 

Göra det själv

Man kanske vill göra hela jobbet själv. Då gäller det att man anlitar och hyr grävmaskiner som man i bästa fall kan hantera. Det gäller att man vet hur den fungerar så att man inte förstör den egna trädgården eller det egna huset. Man kanske måste sätta sig in i hur djupt man behöver gräva. Arbetar man nära sitt eget hus måste man vara försiktig så att man inte gör större skada än innan. Hyr man sin egen grävmaskin bör man ha grävt innan. Arbetar man intensivt är det lätt att man blir trött och gör fel.

Anlita ett företag som gör jobbet

Eller känner man sig osäker på arbetet med att gräva på den egna tomten, kan man alltid anlita ett företag som gör själva grävarbetet. Det går mycket snabbt för dem som är vana vid schaktarbete. Det är en av fördelarna med att anlita ett proffsigt företag för arbetet. Det blir både mycket bra och snabbt, snabbare än när man själv gör arbetet. Det är sällan som man har grävmaskiner. Då måste man hyra en sådan. Ibland kan det vara bättre att anlita en grävare med grävmaskinen. Då kan man dra av arbetskostnaden med Rut-avdraget. Man får dra av för trädgårdsarbete, då gäller det att man får dra av hälften av arbetet, men inte mer än 30 procent på ett år och inte mer än 25.000 kronor på ett år och per person. Såvida man inte är över 65 år.

Anlita ett företag inom markentreprenad i Stockholm

Är det så att man behöver få trädgården åtgärdad antingen med grävande för dräneringar eller för att man behöver bygga om sin trädgård och lägga nya stenar, kan det vara en bra idé att anlita ett företag som arbetar med markentreprenader. Känner du inte till något på rak arm kan du alltid googla "markentreprenad Stockholm" om det är i Stockholm som du behöver ett företag inom markentreprenad. Här kan du läsa mer om markentreprenader i Stockholm.

18 Nov 2018