Industrigolv - inte bara för industrin

Vissa namn kan komma att vilseleda konsumenter och göra att produkten i fråga väljs bort direkt utan att man sätter sig in i hur den fungerar. Ett tydlig exempel på detta gäller industrigolv. Det används naturligtvis självklart inom olika industrier - men det handlar inte om att just dessa branscher har någon typ av exklusivitet på det och att det inte skulle fungera någon annanstans. Faktum är att ett industrigolv fungerar i stort sett var som helst och om vi snabbt räknar upp några områden där det används så kan det se ut enligt följande:

  • Gallerior: I gallerior så lägger man ofta ett industrigolv då detta dels ger betydligt mer värme än ett betonggolv och då man dessutom kan välja att matcha golvet mot den övriga interiören - detta tack vare ett nästintill obegränsat färgutbud. Att golvet i fråga är lättstädat är en annan fördel i en galleria. Dels av hygieniska skäl och dels också av den enkla anledningen att en smutsig yta inte alls bjuder in och väcker köplusta hos en konsument.
  • Laboratorium: Ett industrigolv står emot spill från olika kemikalier; någots om gör det perfekt i ett lapp. man brukar även använda industrigolv inom sjukvården - av hygieniska skäl, av samma skäl som i labbet och av de estetiska skälen vi nämnde ovan och i samband med en galleria.
  • Varuhus, skolor och förskolor. Ytan på ett industrigolv går att ge en struktur som minimerar halkrisken. Det är bra i exempelvis en förskola och på en vanlig skola. Även inom varuhus så brukar man numera välja industrigolv då dessa, som sagt, är lättstädade tack vara att de saknar fogar.

Vad är ett industrigolv?

Måhända så gick vi händelserna lite i förväg ovan. För, vad är egentligen ett industrigolv? Det handlar om ett golv som läggs flytande - ovanpå exempelvis slipad och behandlad betong - och består av plast som härdar (exempelvis akryl). Att golvet läggs flytande gör att man slipper alla fogar och det gör skötseln betydligt enklare.

Man ska även peka på att det tål extremt mycket tyngd och tryck. Oavsett om det handlar om maskiner inom industrin, om truckar på ett lager eller människofötter i en galleria så kommer golvet inte att ta skada. Detsamma om man skulle tappa någonting hårt på golvytan: den vara sig repas, frå hål eller någon annan skada.

Kort och gott - fler borde inse fördelarna med ett industrigolv och inte låta namnet missleda. Det är perfekt även i andra sammanhang och i andra lokaler. Och: det finns även ett annat namn - massagolv. Kanske kan det namnet vara det som borde användas i en större omfattning?

Mer informationm om industrigolv finns att hitta på denna sajt: http://www.industrigolv.net.

27 Oct 2018