Information om relining för dig i Stockholm

Relining och rörinfodring betyder samma sak. Det är en teknik som används vid renovering av rörstammar i Stockholm och som gör att man slipper byta ut dem.

Med relining slipper man byta ut rörstammarna. Det är en renoveringsteknik där man förser de gamla rören med en ny insida eller fodring som det också kallas. Fodringen gör att rörstammarnas livslängd förlängs avsevärt. Rör som har renoverats genom relining kan hålla i minst femtio år till.

Den stora fördelen med relining är att det går mycket snabbare än ett stambyte. Men man slipper också riva ut rörstammarna och göra åverkan på badrum och tätskikt. Därför kan man också bo kvar hemma under renoveringen, vilket inte är fallet vid ett stambyte. Men relining är också betydligt billigare än att byta ut rörstammarna.

Hur mycket kostar relining?

Är man intresserad av relining i Stockholm och vill veta mer ska man kontakta ett företag som är specialiserat på renovering av rörstammar. Då kan de besiktiga rörstammarna för att se om det är möjligt att utföra relining. För att tekniken ska fungera kan inte rörstammarna vara i alltför dåligt skick med stora hål och sprickor. Men man kan också välja att byta ut de rör som är trasiga och fodra om resterande.

Hur mycket det kostar att renovera rörstammarna beror på hur stor fastigheten är och hur omfattande arbetet är. Men för att få en relining som håller lika länge som nya rörstammar ska man vara noga med vem man anlitar. Företaget ska erbjuda ordentlig garanti på sitt arbete.

11 Jun 2022