Leda bort vatten i trädgården

Glatt flyttar man in i det nya boendet men upptäcker snart att det blir stora vattensamlingar i trädgården varje gång det regnar. Här kommer tips på hur man enkelt dränerar i sin trädgård.

Dränering är ett uttryck som används när det gäller att leda bort vatten så att det inte blir stående. Oftast så är det under och runt en huskropp som man talar om. Och vatten som stannar kvar runt husets grund kan ganska snabbt göra att fuktskador uppstår i form av exempelvis mögel. Men det kan också innebära att husets grund undermineras och kan börja röra på sig. Något som i sig medför sprickor i grund och även i husets övriga delar, som väggar, golv och tak.

Men det kan också vara andra delar i trädgården som lätt får stående vattensamlingar. Det kanske inte innebär skador av storleken på ett hus, men det kan vara illa nog ändå. Är det i en gräsmatta så kanske man inte kan använda gräsmattan som man önskar. Och gräset i sig trivs inte speciellt bra med att längre tider stå under vatten. Detsamma gäller plantor, buskar och träd som kan bli vattensjuka och till sist dö. Både tråkigt och en eventuellt stor kostnad för bostadsägaren.

Gilla läget med växter

Ett sätt att hantera partier i trädgården där vatten ofta blir stående, är att plantera växter som trivs i dessa förhållanden. Eller till och med växter som dricker så pass mycket vatten att det aldrig framöver kommer uppstå vattensamlingar igen. På den listan finns det en mängd olika växter att välja bland där exempelvis björken ligger i toppen. Eller så går man starkt in och gör en pool eller damm på den vattensjuka ytan. Men vill man istället leda bort vattnet så finns det ett flertal olika rör att köpa i bygghandeln. Rören finns i flera olika material men tekniken är densamma. Vattnet tar sig in i rören genom små hål, rinner iväg och sprids genom att rinna ut genom andra små hål.

Hjälp att få

Om det rör sig om ytor i gräsmattan som man vill dränera så kan man prova på att hitta lösningar själv. Men om det gäller en dränering för att säkra sitt hus från skador så kan det vara tryggare att anlita ett företag som arbetar inom området. Det kan ta lång tid att upptäcka om något är fel, så snålhet kan bli kostsamt. Läs mer om dränering på denna sajt: stockholmdränering.se

29 Sep 2020