Linjer på marken för nytta och lek

Behöver du linjer för att markera en körbana, parkeringsplats, idrottsbana eller någon del av en lekplats, finns det företag som kommer och målar upp dem åt dig med vit färg på asfalten.

Ibland är de vita linjerna streckade, ibland heldragna eller dubbla. Asfaltsmålning kan avse numrerade platser, som på ett färjeläge där varje körbana har ett speciellt nummer. I en bostadsrättsförening målar man parkeringsrutor och annan information direkt på asfalten. Barnen gillar att hoppa hage på en skolgård eller lekplats där linjerna anger var man ska hoppa. Vit linjemålning på lekplatser och skolgårdar är mycket vanligt. Det finns också lekplatser med färgglada fält uppmålade på marken. Då använder man en speciell massafärg.

En fördel att lekplatser har tydliga markeringar

Barn brukar ibland livligt diskutera reglerna för sina lekar, som var man ska vara, var man startar och när det är stopp. Det är bra att lekplatsen har tydliga linjer och markeringar för de olika aktiviteterna. Det underlättar när man ska hoppa hage att linjerna redan finns där, och att ingen behöver ta med en skolkrita och rita upp där varje gång. Har ni en lekplats i ditt bostadsområde där det skulle behöva målas, kan du bara anlita ett företag som gör det.

Färgen som används är miljögodkänd, och de som målar är certifierade för jobbet. De brukar också göra vägmarkeringar i trafiken och på andra ställen. Behöver du måla upp något på asfalten, så bara konsultera dem. Tydlighet är det viktigaste, inte minst när det gäller parkeringsplatser.

25 Sep 2021