Måla staketet själv – så gör du

Vill du undvika att anlita en målare för staketet? Många väljer att göra just det, men det är givetvis många som gör det på egen hand. Att måla om ett staket kräver mindre jobb och förberedelser än att till exempel måla om hela fasaden. Den som ger sig på det egen hand har helt enkelt inte ett lika stort projekt att ge sig på i jämförelse med det arbete som krävs för att måla om fasaden. Hur viktigt det är att hålla staketet fräscht varierar bland husägare. Bor man i en närförort i till exempel Stockholm kanske det känns lite viktigare än om man bor väldigt avlägset.

En guide – Steg för steg

  1. Rengör staketet. En fördel med att måla ett staket framför att måla en fasad, är att du kan använda högtryckstvätt. Om du inte har detta går det bra att göra det för hand. Använd målar-, mögel- eller algtvätt som rengöringsmedel. Spola sedan rent staketet med ljummet vatten.
  1. Låt staketet torka. När du har sköljt av det bör du låta det torka under en tid. Om du inte väntar tillräckligt länge kan blåsor uppstå i färgskiktet. Om du inte riktigt är säker kan du köpa en fuktkvotsmätare och se till så att fuktkvoten är 16 eller under innan du börjar måla.
  1. Den smuts och löst sittande färg som inte sköljdes bort under rengöringen kan du nu avlägsna med hjälp av en skrapa. En trekantsskrapa är att föredra, som ger en bra kraft, samtidigt som det blir lättare att komma åt mindre och ojämna ytor och utrymmen. Inte sällan är det just en trekantsskrapa som professionella målare använder vid dylika arbetsuppgifter.
  1. Måla. Nu är det dags för själva målningen. Det här bör göras först med en grundfärg, och därefter med täckfärg. Ifall virket på staketet är hyvlat går det bra att använda en roller om lugglängden är kort. Det här blir dock svårare om du har linolje- eller slamfärg som måste jobbas in i underlaget. Som alltid gäller det att hålla sig till samma fabrikat vid samtliga påstrykningar.

Vill du slippa göra det själv?

Om du vill slippa göra det själv kan du anlita en målare för jobbet. Bor du i en större stad som Stockholm har du många aktörer att välja mellan. Stockholm är som bekant Sveriges största stad och även den stad där tjänsteutbudet är störst av förklarliga skäl. Det är dock givetvis inte bara i Stockholm som du kan anlita en målare – de finns över hela landet.

9 Aug 2017