Målare som tar hand om fasader på Södermalm

En gatubild blir vacker om husen är välvårdade och målade så att de stämmer in i miljön. Målare som arbetar på Södermalm har erfarenhet av att måla där och vet hur det blir ett hållbart resultat.

I centrala Stockholm utsätts alla husfasader för de avgaser och den smuts som stadsluften innebär. Det gör att de måste vårdas och målas om oftare. På ett måleri på Södermalm har man stor erfarenhet av att måla och sköta om de hus som finns där, och därför blir det alltid ett lyckat resultat.

Det bästa är att kontakta ett måleri på Södermalm i god tid så att arbetet hinner planeras in och utföras under de varma och ljusa månaderna mellan maj och september. Det är under den perioden som det är mest gynnsamt att måla eftersom färgen får möjlighet att torka ordentligt då.

En målare på Södermalm är miljömedveten

All målning innebär mycket förarbete. Det är viktigt att det utförs ordentligt för att det ska bli ett bra resultat som håller länge. De målare som har Södermalm som sitt arbetsområde är därför noga med att allt ska hinnas med och vara väl förberett innan man börjar själva målningen.

När man sedan påbörjar målningen är valet av färg och kulör viktig. De produkter som används av ett måleri på Södermalm är Svanenmärkta. Allt byggavfall sorteras och körs med elbil till återvinning

För att säkra ett bra arbete är alla hantverkare försäkrade enligt branschens regler och man har kollektivavtal för att garantera en bra arbetsmiljö.

21 Feb 2022