Markarbete inför byggnation i Stockholm

Att det behövs en stabil grund att bygga på är ett befäst uttryck. Därför behövs det ett ordentligt gjort markarbete vid alla typer av byggnationer i Stockholm.

För den som inte är insatt i markarbeten, eller byggnationer, kan det verka konstigt med de grävarbeten som sker innan en byggnation kan gå igång. Det ser mest ut som att grävmaskiner tar skopor från en plats och fyller igen samma plats en stund senare. Och så kan det hålla på i veckor och till och med månader.

Men vid närmare anblick så går det att se att alla markarbeten i Stockholm består av att matjord och liknande tas bort. Därefter fylls det på med stenmaterial i olika storlekar. Allt för att få en stabil och hållbar yta som dessutom är dränerande. Och därför brukar det även innebära att rör av olika slag, samt dränering, läggs ner i marken under markarbetets utförande.

Skräddarsytt markarbete i Stockholm

Det är inte ovanligt, och kanske inte heller konstigt, att markarbeten i Stockholm kan se mycket olika ut. Även om principen är densamma. Det handlar först och främst om hur markförhållandena ser ut. Som om det finns en ytlig berggrund eller ej.

Men det handlar även om vilken typ av byggnation som ska stå på ytan där markarbete utförs. Det krävs exempelvis mindre ingrepp ifall det är ett förråd som ska placeras på ytan, än om det är ett brofäste eller ett höghus. Och i fallet med större och högre byggnationer så kan det även tillkomma bergsprängningar före själva markarbetet går igång.

11 Apr 2023