Mögelsanering Stockholm - så fungerar det

Mögelsanering Stockholm - så fungerar det. Att en bostad drabbas av mögel är något som måste tas på allvar. Har du exempelvis mögelangrepp i din källare i Stockholm så kommer det problemet att behöva åtgärdas. Om inte - ja, då kommer det att bli större genom att mer mögel får fäste, något som i sin tur kan leda till att din familj exponeras för hälsoproblem såsom astma och allergier. En mögelsanering i Stockholm är ett måste om mögel upptäcks.

Mögel är en organism som trivs utmärkt i fuktiga miljöer med en sämre genomströmning av luft. Det gör att exempelvis källare, vind och badrum är typiska riskområden och dessa bör man alltid som husägare hålla under kontroll. Det kan emellertid vara svårt att upptäcka mögel med blotta ögat. Ibland kan man tjäna på att ta professionell hjälp även för att upptäcka organismen. Något som kan ske genom exempelvis en fuktmätning och där vissa detaljer kan indikera att man har ett pågående angrepp av mögel. Där kan exempelvis färgsläpp från väggarna vara en sådan, likaså bubblor i mattor eller missfärgningar i taket - har du något av dessa problem i ditt hem i Stockholm så är det dags att agera.

För många så blir den första åtgärden i samband med att mögel upptäcks den att man borstar bort allt med hjälp av en stålborste. Det är att göra sig själv en framtida otjänst; en riktig björntjänst som de facto kan skapa ännu större problem i framtiden. Det som sker är att man blir av med möglet för stunden - men att man samtidigt sprider det runt om i rummet. Sporerna - som sagt; mögel är en organism - dör inte utan de får istället fäste på andra ytor. En mögelsanering måste därför ske professionellt och med rätt metoder - något som innebär kemi och ozon.

Professionell mögelsanering i Stockholm tar bort problemen

Att mögel trivs i fuktiga utrymmen innebär att en av lösningarna som används vid en mögelsanering i Stockholm är att öka lufttillförseln. Genom att bättra på ventilationen och tillströmningen av luft så kan man förhindra att mögel får fäste i framtiden. Det är en viktig del i en professionell mögelsanering: man förhindrar att mögel kommer tillbaka.

Att ta bort möglet innebär att man använder sig av kemi och speciella produkter som effektivt dödar organismerna på djupet. Kombination av kemi och ozon är det som visat sig fungera bäst i bekämpningen av mögel: först tar man effektivt bort mögel genom kemi, därefter så skapar man - genom ventilation - ett mer långsiktig resultat där framtida angrepp kan förhindras.

Det är den stora skillnaden mellan professionell mögelsanering och en sanering som sker av en lekman. Om den senare genomför en mögelsanering så tenderar den att vara för stunden. En professionell sanering gör att möglet kan försvinna för evigt.

1 Mar 2022