Några goda råd om du funderar på att installera bergvärme

Bor du i Stockholm och funderar på bergvärme? I Stockholm finns mycket bra förutsättningar för bergvärme, och med en installation har du goda möjligheter att på sikt minska dina energikostnader. Men att installera bergvärme är inget man bör kasta sig huvudstupa in i utan eftertanke. Risken att du blir lurad eller att du får ett system som inte är optimalt utformat för ditt hus och tomtens förutsättningar ökar om du är dåligt påläst och går med på en enkel lösning som kanske inte alls passar ditt hus.

Tekniken inom bergvärme utvecklas hela tiden, och det är numera möjligt att få värme nästan hela året med hjälp av en bergvärmepump. På sommaren kan man låta systemet vila och i stället få sin energi från solceller på taket, en kombinationsläsning som verkligen är miljövänlig och har framtiden för sig. Men det finns mycket man måste veta innan man beställer borrning, så det gäller att vara påläst innan man börjar prata med entreprenörer och söker tillstånd.

Förutsättningarna för bergvärme i Stockholm

Även om Stockholm generellt har mycket goda förutsättningar för bergvärme, finns det ändå platser där bergvärme blir mer eller mindre effektivt i relation till kostnaden. Det som avgör är hur långt ner man måste borra för att komma åt berggrunden, och hur bergets kvalitet är där du bor.

För att ta reda på mer om de geologiska förutsättningarna på din tomt kan du besöka SGU:s hemsida på nätet. SGU står för Sveriges Geologiska Undersökning, och hos dem kan du läsa mer om bergvärme och även på olika kartor se hur berggrunden ser ut där du bor.

Förbered dig genom att läsa på

Ju mer du vet, desto större chans har du att få en så bra installation som möjligt. Läs på om hur bergvärme fungerar, vad skillnaden är mellan olika typer av köldmedium och hur systemen för bergvärme kan kombineras och varieras. Olika hus kräver olika typer av lösningar, och även om det är ett snårigt område som kräver expertis kan du få ett bra hum om ungefär vad som skulle kunna passa dig.

Ta också reda på allt du kan om ditt hus och dess energibehov. Hur mycket energi går det åt idag och vad kostar det dig per år? Vilket pris tycker du kan motivera en övergång till bergvärme? Kostnaderna för borrning och installation av värmepump kan ibland sticka iväg en bra bit över 100 000 kronor, så du måste se till att du vet att du får valuta för pengarna i det långa loppet.

Prata med många entreprenörer

Nöj dig inte med att bara kontakta en entreprenör, prata med alla som verkar där du bor och pejla av  hur de jobbar, hur djupa kunskaper de har, vad de tror skulle vara det bästa för ditt hus och så vidare. På det sättet blir det ganska lätt att se vilka aktörer som är seriösa och vilka som mest vill erbjuda en snabb standardlösning. En bra bergvärmeinstallatör vill veta allt om ditt hus för att kunna hjälpa dig på bästa sätt avseende produkter, dimensionering av systemet och själva borrningen.

Passa på att förbättra isoleringen på huset

Ett bra tips när man installerar bergvärme är att samtidigt förbättra husets isolering. Att byta fönster är ett mycket bra sätt att öka tätheten i huset och förhindra att värme slipper ut i onödan. Har du ett hus med dålig isolering, med gamla fönster med höga u-värden, är det tveksamt om du får ut så mycket av en bergvärmeinstallation. En bättre väg kan då vara att först förbättra isoleringen och därefter, utifrån de nya förutsättningarna, på nytt beräkna för- och nackdelarna med en bergvärmeinstallation.

31 Mar 2019