När behöver du egentligen en elektriker?

Hur är det, behöver du egentligen en elektriker till att laga enklare elfel? När ska du ringa en och när måste du ringa efter en? Läs och bli mer kunnig!

Som husägare möter man många utmaningar när det gäller underhåll och reparationer. Beroende på tid, läggning och plånbok kan detta vara roligt, en del av vardagen, eller bara ett enda stort elände. Mycket är förstås inte väldigt dyrt utan sådant man kalkylerat med inför inflytt. Annat får det dig att se ut som någon figur ur en serie med gapande mun, förtvivlade ögon och huvudet fast hållet mellan handflatorna. Allt måste inte göras omedelbart! En sak som du däremot kan vara helt säker på är att när det gäller elproblem är det nästan aldrig läge att chansa på hemmafixet. Enkla saker som att byta en kontakt och se över vilken propp som måste bytas är ingen anledning att ta hem en elektriker - men väldigt mycket behövs hen till.

Vem får kalla sig elektriker?

Det finns olika nivåer inom yrket, och många arbeten kan man utföra utan behörighet - om företaget har en behörig elektriker som kan inspektera arbetet när det är gjort. För att få kalla sig elinstallatör ska du ha auktorisation. Där finns tre nivåer - A, som innefattar alla elinstallationer, B, som gäller lågspänning, och slutligen C, begränsad auktorisation. En elektriker är alltså inte alltid någon som får utföra alla slags el-arbeten. En auktoriserad el-firma är de enda som exempelvis får utföra följande;

  • byta ett ojordat eluttag mot ett jordat
  • elinstallation i dusch och badrum
  • installation av golvvärme och värmekabel
  • förändring i fasta installationer
  • förläggning av kabel i mark

Du vill inte heller att ditt hem har icke säker el, eftersom det faktiskt kan utgöra en livsfara. En elektriker har kunskaper som gör att man undviker problem.

Vanliga el-problem du kan få hjälp med

Du har väl en jordfelsbrytare? Att den löser ut är inte helt ovanligt, och det är ju också det som den ska göra. Det kan bero på en tillfällig överbelastning och då kan du dra ur alla inkopplade apparater och slå på jordfelsbrytaren igen. Fortsätter problemen kan det vara fel på den inkommande elen och du behöver kontakta en elektriker. I många fall kan du fixa enklare el-fel själv. Du kan byta proppar och du kan byta vägguttag som inte är på mer än 16 ampere. Du får byta sladdar och montera skarvsladdar. Men - lämna elen till proffselektrikern. Vi rekommenderar starkt elektriker i Bromma. 

15 Feb 2020