När får badrumsrenovering starta på morgonen?

Är det okej att hantverkare borrar, skruvar och sågar hur tidigt som helst? Hur högt ljud ska man stå ut med från grannarna? När får badrumsrenovering starta på morgonen?

Renoverande grannar kan skapa stor irritation för de som vill sova längre på morgonen eller exempelvis jobbar skift. Men det är något man får räkna med – i alla fall under ordinarie arbetstid. 

Ordinarie arbetstid

En grundregel är att renovering får pågå under ordinarie arbetstid. Det innebär att arbetet kan påbörjas klockan 7.00 på morgonen. Behöver vissa arbetsmoment genomföras tidigare är det vanligt att hantverkarna pålyser det för de boende. 

Villan – Så länge det inte stör grannen

Bor du i villa kommer hantverkarnas ljud knappast påverka närliggande grannar i någon större utsträckning. I detta fall kan man som ägare av fastigheten ge tillgång till hantverkarna att både komma mycket tidigt på morgonen och gå mycket sent på kvällen. Det viktiga är helt enkelt att inte någon störs av oljudet. 

Bostadsrätten – Kontrollera eventuella trivselregler

De flesta bostadsrättsföreningar har trivselregler där det exempelvis anges inom vilka tider det ska vara tyst. Det kan exempelvis anges att man bör ta extra hänsyn till sina grannar 06 – 22. Under denna tid förväntas då inte några renoveringar ske som skapar högre ljudnivå. 

Men samtidigt kan inte föreningen ha trivselregler som går emot gällande lagstiftning. I lagen framgår inte någon exakt tid men att reglerna som sätts upp ska vara rimliga. Ett exempel kan nämns från en bostadsrättsförening som i sina stadgar satte upp att renoveringar inte fick utföras under andra tider än 8 - 17 på vardagar. När Bostadsrättsnämnden fick frågan ansåg de att föreningen inte kunna ställa så hårda krav. Det var helt enkelt inte rimligt att de boende skulle kunna renovera under denna tid. 

Det kan även innebära att renoveringar sker på helger. Inte minst om det är privatpersonerna som själva utför renoveringen. Men även här finns det gränser. 

Så gör du om du störs

Prata först och främst med den som för oväsen. Hjälper inte detta så ta upp frågan med styrelsen i bostadsrättsföreningen. Bor du i hyresrätt kan du prata med din hyresvärd. De har sedan ansvar att hjälpa till i frågan – och förklara vilka regler som man bör anpassa sig till. I värsta fall kan boende bli vräkta på grund av återkommande störande beteende. Men detta sker extremt sällan. 

Hyresrätten – Fastighetsägaren har ansvar för renovering

Vid badrumsrenoveringar (och andra renoveringar) i en hyresrätt är det fastighetsägaren som är ansvarig. Hyresgästen kan visserligen borra hål för att hänga upp hyllor men någon större renovering är det sällan tal om. 

De större renoveringarna utförs av hantverkare som därmed kommer inom normal arbetstid. Någon renovering sker generellt inte på helger. 

Sällan som ersättningslägenhet erbjuds

Så länge som renovering sker inom rimliga gränser är det mycket svårt att som boende kräva ersättningslägenhet eller ersättning. Ska exempelvis en stamrust genomföras kan det innebära två månader med högt ljud 10 timmar varje dag. Men det är en ”rimlig” renovering utifrån att det annars kan uppstå större vattenskador framöver. 

8 Jan 2020