Olika typer av gallergrindar mot inbrott

Bor man på nedre botten i ett flerfamiljshus, eller i ett hus där det är långt till grannarna, kan gallergrindar vara en bra lösning, inte bara för dörren utan även fönstren. Har man en lokal eller butik där man har mycket stöldbegärligt gods som datorer eller musikinstrument, är det ofta ett krav från försäkringsbolagen att galler ska finnas både vid dörrar och fönster.

Gallergrindar är en bra lösning eftersom de ger ett lika bra skydd som säkerhetsdörrar men till en betydligt lägre kostnad. Gallergrindar kan ibland köpas begagnade för bara några tusenlappar, och nya är de jämförelsevis heller inte speciellt dyra. Detta gör att man kan säkra hela lokalen eller bostaden till priset av en säkerhetsdörr. Den som lägger ner stora pengar på en säkerhetsdörr vid entrén och struntar i bakdörr, källardörr och fönster har inte vunnit något på investeringen. Här är några varianter på galler som passar i bostäder och butiker, eller både och.

försök till inbrott

Klassiska gallergrindar

Den klassiska gallergrinden är vacker med ornament och utsmyckade detaljer. Den är även extremt hållfast och står emot kraftiga angrepp i minst tio minuter, tillräckligt för att den mest tappre tjuv ska ge upp på grund av att han orsakar för mycket ljud. En gallergrind är tillverkad i stål och måttanpassas efter dörröppningen. Den är fäst i en ram bestående av samma material, och ramen sitter fast förankrad i dörrnischen eller i väggen. När man köper en gallergrind av en bra leverantör ingår installation, garanti på jobbet och ibland även en serviceplan, vilket kan kännas tryggt.

Svart och vitt är standardfärgerna. Vad du väljer är såklart beroende av entréns utseende och personlig smak, men svart är vanligtvis det val som smälter in bäst, särskilt när det sitter galler på både dörrar och fönster. Den som vill kan även välja andra färger mot en mindre kostnad för att gallren helt och hållet ska smälta in i byggnaden.

Saxgaller – passar både hemmet och butiken

Ett saxgaller passar kanske bäst i en butik eller till en lokal, men kan också fungera innanför dörren till en lägenhet. Gallret måttanpassas precis som en vanlig gallergrind, men skillnaden är att man skjuter gallret åt sidan, varpå det fäller ihop sig. Gallret löper i skenor i taket och längs golvet. Den undre skenan kan ofta lyftas upp när gallret är fråndraget, vilket underlättar passage.

Det moderna saxgallret ser ut som gallret i gamla hissar, men är naturligtvis mycket säkrare. Dess klassiska utseende gör att det passar mycket bra i äldre byggnader där man vill bevara den gamla estetiken.

Skjutgaller – säkerhet för stora ytor

En större variant av saxgaller är det stora skjutgallret, som ofta syns när butiker i gallerior har stängt för dagen. Ett skjutgaller är ett estetiskt tilltalande inbrottsskydd som både skyddar och samtidigt ger god insyn i butikens sortiment och sörjer för god ventilation. Skjutgaller finns i många utföranden som passar alla typer av butiker.

Fönstergaller för de svagaste punkterna

Fönstren är ut inbrottssynpunkt de svagaste punkterna i en bostad eller en lokal. Har man stöldbegärligt gods bör man absolut skydda fönstren med galler. Lyckligtvis finns vackra smidesgaller som förhöjer lokalens eller bostadens utseende snarare än ger det en fängelsekänsla, vilket man såklart är rädd för när det gäller galler. Fönstergaller finns både i öppningsbara och fasta varianter, allt efter tycke och smak.

Välj rätt kvalitet

Vad gäller alla ovanstående typer av gallerskydd är det oerhört viktigt att verkligen veta att man får rätt kvalitet. Se till att få garantier på att gallret är testat och håller skyddsklass 3, vilket är det starkast skyddet mot inbrott. Se även till att du köper det och får det installerat av en professionell firma. Bra galler av högsta klass, installerade av ett gallerproffs, ger dig minst samma skydd mot inbrott som en säkerhetsdörr.

28 Feb 2018