Regelbunden service av lyftkranen gör att man slipper onödiga avbrott

På många arbetsplatser är någon typ av lyftkran ett viktigt redskap. Både för att spara ryggar och motverka förslitningsskador men även för att utföra lyft som en människa inte klarar av.

En lyftkran snabbar på och förenklar arbete, och hjälper till att motverka arbetsplatsolyckor. Många arbetsplatser och industrier använder konstant eller regelbundet en lyftkran i sitt arbetsflöde och går lyftkranen sönder stannar produktionen ofta av eller tappar tempo. En kran som utsätts för stora påfrestningar och som används regelbundet slits ut. För att undvika att den går sönder är det bra att regelbundet besiktiga och serva lyftkranen, och helst byta ut slitna delar innan de går sönder. På så vis undviker man även eventuella olyckor och slipper produktionstapp och stress för att arbetet stannar av.

Originalreservdelar till många olika lyftkranar

Det finns särskilda företag som kan hjälpa till med att regelbundet serva, reparera och byta ut delar. De arbetar med de flesta kranmärken och har även ett lager av reservdelar, även för tuffare miljöer. Detta innebär att man alltid kan få snabb hjälp om det skulle uppstå problem. Vill man ha hjälp med att serva och reparera en lyftkran kan det vara bra att kontakta flera olika företag och be om ett kostnadsförslag på regelbunden service. Ta även reda på vad de vanligaste reservdelarna kostar, som exempelvis bärhjul, drivhjul och lyftkrok. Be även om referenser från andra företag och kontakta dessa och fråga som de är nöjda med tjänsten och om något kan förbättras.

11 May 2021